Tulip - Interakce


 

Interakce léku: Tulip Potahovaná tableta


Generikum: atorvastatin
Účinná látka: atorvastatin calcium
ATC skupina: C10AA05 - atorvastatin
Obsah účinných látek: 10MG, 20MG, 40MG
Balení: Blistr
Neužívejte přípravek Tulip:
- jestliže jste alergický(á) na přípravek Tulip nebo na kterýkoliv z podobných léků používaných
ke snížení krevní hladiny tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6)
- jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění mající vliv na játra
- jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů
- jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivou antikoncepci
2
- jestliže jste těhotná nebo těhotenství plánujete
- jestliže kojíte.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Tulip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důvody, proč pro Vás přípravek Tulip nemusí být vhodný, jsou následující:
- jestliže jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku nebo máte
malé váčky s tekutinou v mozku jako důsledek dříve prodělaných cévních mozkových příhod
- jestliže máte problémy s ledvinami
- jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu)
- jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů nebo jestliže se u Vás nebo ve Vaší
rodině vyskytlo dědičné svalové onemocnění
- jestliže jste měl(a) problémy se svaly při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi (např.
jinými léky s koncovkou „-statin“ nebo „-fibrát“)
- jestliže pravidelně pijete velké množství alkoholu
- jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění
- jestliže jste starší než 70 let.

Před tím, než začnete užívat přípravek Tulip, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,
pokud máte těžké respirační (dechové) selhávání.

Jestliže se Vás některý z uvedených stavů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením
léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Tulip, aby určil možnost rizika nežádoucích účinků
na svaly. Je známo, že riziko svalových nežádoucích účinků, např. rabdomyolýzy, se zvyšuje, pokud
jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Tulip“).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává.
Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a přípravek Tulip
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Některé léky mohou změnit účinek přípravku Tulip, nebo může přípravek Tulip změnit jejich účinek.
Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými.
Navíc to může zvýšit riziko či závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové
kondice, nazývané rabdomyolýza, popsané v bodě 4:
- léky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin
- některá antibiotika nebo antimykotika (léky používané k léčbě plísňových infekcí), např.
erythromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol,
posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová
- jiné léky upravující hladinu tuků v krvi, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol
- některé blokátory vápníkových kanálů používané k léčbě anginy pectoris nebo vysokého
krevního tlaku, např. amlodipin, diltiazem
- léky na úpravu srdečního rytmu, např. digoxin, verapamil, amiodaron
- léky používané k léčbě HIV, jako např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,
kombinace tipranaviru/ritonaviru atd.
- některé léky používané k léčbě hepatitidy C, např. telaprevir
3
- jiné léky, o nichž je známo, že ovlivňují přípravek Tulip, zahrnující ezetimib (lék na snížení
cholesterolu), warfarin (lék snižující krevní srážlivost), ústy užívané antikoncepční přípravky,
stiripentol (léky proti epileptickým záchvatům), cimetidin (používaný proti pálení žáhy
a peptickým vředům), fenazon (lék proti bolesti), kolchicin (k léčbě dny) a antacida (léky při
potížích se zažíváním obsahující hliník nebo hořčík) a boceprevir (používaný k léčbe
onemocnění jater, např. hepatitidy C)
- volně prodejné léky bez lékařského předpisu obsahující třezalku tečkovanou.


Přípravek Tulip s jídlem, pitím a alkoholem
Pokyny k užívání přípravku Tulip naleznete v bodě 3. Vezměte prosím v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva
Denně nepijte více než jednu nebo dvě malé sklenice grapefruitové šťávy, protože velké množství
grapefruitové šťávy může ovlivnit účinek přípravku Tulip.

Alkohol
Během léčby přípravkem Tulip nepijte velké množství alkoholu. Podrobnosti viz bod 2 „Upozornění
a opatření“.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže jste v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivou metodu
ochrany proti početí.
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže kojíte.

Bezpečnost přípravku Tulip v těhotenství a při kojení dosud nebyla prokázána.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Tulip za normálních okolností neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky či
obsluhovat stroje. Nicméně, neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud jsou tyto schopnosti přípravkem
Tulip ovlivněny.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
319 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
349 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
2 250 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
2 250 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop