Triamcinolon s léčiva - Interakce


 

Interakce léku: Triamcinolon s léčiva Mast


Generikum: triamcinolone
Účinná látka: triamcinolone acetonide, salicylic acid
ATC skupina: D07XB02 - triamcinolone
Obsah účinných látek: 1MG/G+30MG/G
Balení: Tuba
Nepoužívejte přípravek Triamcinolon S Léčiva:
- jestliže jste alergický(á) na triamcinolon, kyselinu salicylovou, nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže se u Vás objevil astmatický záchvat, kopřivka nebo příznaky alergické rýmy po podání
kyseliny acetylsalicylové,
- pokud máte infekční onemocnění kůže (zejména herpes simplex, pásový opar, plané neštovice,
tuberkulóza kůže, syfilitické kožní projevy, hnisavé zánětlivé onemocnění kůže), onemocnění
kůže vyvolané houbami (plísněmi) a parazity, růžovku, zánět kůže kolem úst, příznaky ztenčení
kůže po použití hormonů (kortikosteroidů),
- nenanášejte mast na otevřené rány a sliznice (zvláště oční spojivku) a v místech vlhké zapářky.

Přípravek Triamcinolon S Léčiva se nemá používat k ošetřování obličeje.
Při léčbě mastí není vhodné slunění.

Upozornění a opatření


2

Před použitím přípravku Triamcinolon S Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,
zejména:
- u malých dětí (především do 6 let), používání masti na plochy kůže pod plenkami má schválit
lékař,
- u déle trvajícího používání masti, kdy může docházet k ztenčení kůže, rozšíření drobných cév,
pajizévkám.
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Dalším léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon S Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.
Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Triamcinolon S Léčiva a jiných přípravků při doporučeném
dávkování není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně
s tímto přípravkem žádné volně prodejné léky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude
předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte přípravek Triamcinolon S Léčiva.

Přípravek Triamcinolon S Léčiva s jídlem a pitím
Jídlo a pití nemá vliv na používání přípravku Triamcinolon S Léčiva.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Lékař má být informován o kojení a těhotenství (i předpokládaném). Přípravek se v těhotenství a
v období kojení nemá používat, jeho případnou krátkodobou aplikaci na malé plochy je nutno
individuálně posoudit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Triamcinolon S Léčiva obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin)
Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop