SOBYCOR - Interakce


 

Interakce léku: Sobycor Potahovaná tableta


Generikum: bisoprolol
Účinná látka: bisoprolol-fumarÁt
Alternativy: Bisocard, Bisocard 10, Bisocard 5, Bisogamma 10, Bisogamma 5, Bisoprolol aurovitas, Bisoprolol medreg, Bisoprolol mylan, Bisoprolol pmcs, Bisoprolol viatris, Bisoprolol vitabalans, Bisoprolol-ratiopharm, Byol, Conaret, Concor, Concor 10, Concor 5, Concor cor, Rivocor 10, Rivocor 5, Tyrez
ATC skupina: C07AB07 - bisoprolol
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 20
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Neužívejte přípravek Sobycor
Neužívejte přípravek Sobycor, jestliže máte některý z následujících stavů:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- těžké astma.
- závažné problémy v krevním oběhu končetin (jako je Raynaudův syndrom), které mohou
vyvolat brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou.
- neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin.


- metabolická acidóza, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi.

Neužívejte přípravek Sobycor, jestliže máte některé z následujících onemocnění srdce:
- akutní srdeční selhání.
- zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů.
- nízký krevní tlak.
- určité onemocnění srdce, které způsobuje velmi nízkou srdeční frekvenci nebo nepravidelný
srdeční tep.
- kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce způsobující nízký krevní tlak
a oběhové selhání.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Sobycor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte některé
z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat tablety přípravku
Sobycor; lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provádění
častějších kontrol):
- diabetes.
- přísná dieta.
- některá onemocnění srdce jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo závažná bolest na hrudi
v klidu (Prinzmetalova angina).
- problémy s ledvinami nebo játry.
- méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách.
- méně závažné astma nebo chronické onemocnění plic.
- kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka) v anamnéze.
- nádor dřeně nadledvin (feochromocytom).
- porucha funkce štítné žlázy.
- první stupeň srdeční blokády (stav, při kterém jsou narušeny nervové signály k srdci, což může
způsobit občasné vynechání úderu srdce nebo nepravidelný tlukot srdce).

Kromě toho informujte svého lékaře, pokud se chystáte podstoupit:
- desenzibilizační léčbu (například pro prevenci alergické rýmy), protože tablety přípravku
Sobycor mohou způsobit, že se u Vás pravděpodobněji objeví alergická reakce, nebo že taková
reakce bude závažnější.
- anestezii (např. při operaci), protože tablety přípravku Sobycor mohou ovlivnit, jak Vaše tělo
bude na tuto situaci reagovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Sobycor
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Sobycor bez porady s lékařem:
- některé léky používané k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu
(antiarytmika třídy I, jako je chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon).
- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného
srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu jako je verapamil a diltiazem).
- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa,
moxonidin, rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto léků bez předchozí konzultace se
svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat následující léky s přípravkem Sobycor, lékař může
potřebovat kontrolovat Váš stav častěji:
- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo abnormálního
srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu dihydropyridinového typu, jako je nifedipin,
felodipin a amlodipin).
- některé léky používané k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu
(antiarytmika třídy III, jako je amiodaron).


- beta-blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky s timololem k léčbě glaukomu).
- některé léky používané k léčbě například Alzheimerovy choroby nebo glaukomu
(parasympatomimetika, jako je takrin nebo karbachol), nebo léky, které se používají k léčbě
akutních srdečních potíží (sympatomimetika, jako je isoprenalin a dobutamin).
- antidiabetika včetně inzulinu.
- anestetika (například během chirurgické léčby).
- digitalis k léčbě srdečního selhání.
- nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) používané k léčbě artritidy, bolesti nebo zánětu
(například ibuprofen nebo diklofenak).
- jakékoliv léky, které mohou snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek, jako jsou
antihypertenziva, některé léky k léčbě deprese (tricyklická antidepresiva, jako je imipramin
nebo amitriptylin), některé léky užívané k léčbě epilepsie nebo během anestézie (barbituráty,
jako je fenobarbital), nebo některé léky k léčbě duševních onemocnění charakterizovaných
ztrátou kontaktu s realitou (fenothiaziny, jako levomepromazin).
- meflochin používaný k prevenci nebo léčbě malárie.
B), jako je moklobemid.
- moxisylyt, který se používá k léčbě oběhových problémů, jako je Raynaudův syndrom.

Těhotenství a kojení
Je zde riziko, že použití přípravku Sobycor během těhotenství může poškodit Vaše dítě. Pokud jste
těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař rozhodne, zda můžete
užívat přípravek Sobycor během těhotenství.
Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby
přípravkem Sobycor nedoporučuje.

Děti a dospívající
Přípravek Sobycor se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete
lék snášet. Buďte prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje, nebo když
dochází k její změně, a rovněž při kombinaci s alkoholem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop