Kombinace, interakce: Ofloxin 200 & Lanzul & Trombex & Glucophage xr & Tulip

Porovnávané léky
Ofloxin 200 (ofloxacin)
Lanzul (lansoprazole)
Trombex (clopidogrel)
Glucophage xr (metformin)
Tulip (atorvastatin)
Interakce léčiv
Lanzul & Trombex
Sérová koncentrace aktivních metabolitů Clopidogrelu může být snížena, jestliže se přípravek Clopidogrel používá v kombinaci s Lansoprazolem, což vede ke ztrátě účinnosti.

Lanzul & Tulip
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je lansoprazol kombinován s atorvastatinem.

Interakce s potravinami a další doporučení

Ofloxin 200: Vyhněte se vysokým dávkám kofeinu. Vezměte bez ohledu na jídlo.
Lanzul: Vyhněte se alkoholu. Potraviny snižují biologickou dostupnost, ale to má velmi malý klinický dopad. Vezměte 30-60 minut před jídlem.
Glucophage xr: Vyhněte se alkoholu. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění žaludku.
Tulip: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se drastickým změnám ve stravovacích návycích. Vyvarujte se užívání grapefruitu nebo grapefruitové šťávy po celou dobu léčby. Grapefruit může výrazně zvýšit sérové ​​hladiny tohoto produktu. Potraviny mohou snížit maximální plazmatické hladiny a plochu pod křivkou, ale to je podle výrobce klinicky bezvýznamné. Vezměte si s nízkotučným jídlem.
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
Průjem
Ofloxin 200 (méně časté)
Lanzul (časté)
Trombex (časté)
Glucophage xr (velmi časté)
Tulip (méně časté)

vyrážka
Ofloxin 200 (méně časté)
Lanzul (časté)
Trombex (méně časté)
Glucophage xr (časté)
Tulip (časté)

Bolest hlavy
Ofloxin 200 (méně časté)
Lanzul (méně časté)
Trombex (méně časté)
Glucophage xr (časté)
Tulip (velmi časté)

Nevolnost
Ofloxin 200 (méně časté)
Lanzul (méně časté)
Trombex (méně časté)
Glucophage xr (velmi časté)
Tulip (méně časté)


Můžete si také zkusit zobrazit jednotlivá porovnání vedlejších účinků

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: