Kombinace, interakce: Neurol 0,25 & Stilnox

Porovnávané léky
Neurol 0,25 (alprazolam)
Stilnox (zolpidem)
Interakce léčiv
Neurol 0,25 & Stilnox
Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).

Interakce s potravinami a další doporučení

Neurol 0,25: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se nadměrnému množství kávy nebo čaje (kofein). Vyhněte se užívání grapefruitového džusu. Vezměte si s jídlem.
Stilnox: Vyhněte se alkoholu. Neměl by být podáván s nebo bezprostředně po jídle.
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
Bolest břicha
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

amnézie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Anorexie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Úzkost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Artralgie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Asténie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

ataxie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Bolesti zad
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Bolest na hrudi
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

Zmatek
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Zácpa
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Dysfagie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

depersonalizace
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

mentální deprese
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (časté)

Průjem
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Závrať
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

ospalost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

dysartrie
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

Dyspepsie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

dušnost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Otok
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

vyrážka
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

Únava
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

horečka
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

halucinace
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Bolest hlavy
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

alergické reakce
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Hypestéza
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Příznaky chřipky
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Podrážděnost
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

letargie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

menstruační porucha
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Křeče
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Nevolnost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Poruchy nervového systému
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

nervozita
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

noční můra
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Palpitace
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

parestézie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Svědění
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Synkopa
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Tachykardie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Žízeň
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Tinitus
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

tremor
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Infekce horních cest dýchacích
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

únik moči
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

kopřivka
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

závrať
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Zvracení
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Suchá ústa
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

otupělost
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Agitovanost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

apatie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

emoční labilita
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Slabost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Nevolnost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Myalgie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

dezorientace
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Rušení pozornosti
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Abnormální sny
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

euforie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Rozmazané vidění
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

depresivní nálada
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

psychomotorická retardace
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Ztráta zábran
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Pocení zvýšené
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Nespavost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Spavost
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)


Můžete si také zkusit zobrazit jednotlivá porovnání vedlejších účinků

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop