Kombinace, interakce: Neurol 0,25 & Stilnox

Porovnávané léky
Neurol 0,25 (alprazolam)
Stilnox (zolpidem)
Interakce léčiv
Neurol 0,25 & Stilnox
Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).

Interakce s potravinami a další doporučení

Neurol 0,25: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se nadměrnému množství kávy nebo čaje (kofein). Vyhněte se užívání grapefruitového džusu. Vezměte si s jídlem.
Stilnox: Vyhněte se alkoholu. Neměl by být podáván s nebo bezprostředně po jídle.
 
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
Bolest břicha
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

amnézie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Anorexie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Úzkost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Artralgie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Asténie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

ataxie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Bolesti zad
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Bolest na hrudi
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

Zmatek
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Zácpa
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Dysfagie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

depersonalizace
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

mentální deprese
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (časté)

Průjem
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Závrať
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

ospalost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

dysartrie
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

Dyspepsie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

dušnost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Otok
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

vyrážka
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

Únava
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

horečka
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

halucinace
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Bolest hlavy
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

alergické reakce
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Hypestéza
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Příznaky chřipky
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Podrážděnost
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

letargie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

menstruační porucha
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Křeče
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Nevolnost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Poruchy nervového systému
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

nervozita
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

noční můra
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Palpitace
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

parestézie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Svědění
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Synkopa
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Tachykardie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Žízeň
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Tinitus
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)

tremor
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Infekce horních cest dýchacích
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

únik moči
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

kopřivka
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

závrať
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Zvracení
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Suchá ústa
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

otupělost
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Agitovanost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

apatie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

emoční labilita
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Slabost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Nevolnost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Myalgie
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

dezorientace
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Rušení pozornosti
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Abnormální sny
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

euforie
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (méně časté)

Rozmazané vidění
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

depresivní nálada
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

psychomotorická retardace
Neurol 0,25 (méně časté)
Stilnox (časté)

Ztráta zábran
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Pocení zvýšené
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (méně časté)

Nespavost
Neurol 0,25 (časté)
Stilnox (časté)

Spavost
Neurol 0,25 (velmi časté)
Stilnox (méně časté)


Můžete si také zkusit zobrazit jednotlivá porovnání vedlejších účinků
Neurol & Stilnox

  Neurol 0,25 & Stilnox  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).  Interakce s potravinami a další doporučení Neurol 0,2 ..více

Neurol & Sertralin & Ibalgin

  Neurol 0,25 & Sertralin actavis  Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Alprazolam kombinuje se Sertralinem.   Sertralin actavis & Ibalgin 400  Metabolism ..více

Neurol & Sanval & Persen &

  Neurol 0,25 & Sanval  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).   Neurol 0,25 &   Koncentrace simvastatinu v séru mů ..více

Stilnox & Indometacin

Interakce s potravinami a další doporučení Stilnox: Vyhněte se alkoholu. Neměl by být podáván s nebo bezprostředně po jídle.  Indometacin berlin-chemie: Vyhněte se alkoholu. Vezměte s ..více

Neurol & Tensiomin &

  Neurol 0,25 & Tensiomin  Koncentrace alprazolamu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Captoprilem.   Neurol 0,25 &   Koncentrace simvastatinu v séru může být zvýšena, poku ..více

Neurol & Diclofenac

Interakce s potravinami a další doporučení Neurol 0,25: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se nadměrnému množství kávy nebo čaje (kofein). Vyhněte se užívání grapefruitového džusu. Vezměte si s jíd ..více

Neurol & Zolpidem &

  Neurol 0,25 & Zolpidem mylan  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).   Neurol 0,25 &   Koncentrace simvastatinu v ..více

Neurol & Loratadin-ratiopharm

  Neurol 0,25 & Loratadin-ratiopharm  Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Alprazolam kombinuje s Loratadinem.  Interakce s potravinami a další doporučení Ne ..více

Neurol & Sanval & Citalec

  Neurol 0,25 & Sanval  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).   Neurol 0,25 & Citalec 10 zentiva  Riziko nebo záva ..více

Neurol & Hypnogen

  Neurol 0,25 & Hypnogen  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).  Interakce s potravinami a další doporučení Neurol 0, ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Stilnox & Betaloc zok  Metabolismus Zolpidemu může být snížen, pokud je kombinován s Metoprololem.   Stilnox & Neurol 1,0  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumen ..více

Stilnox & Derin &

  Stilnox & Derin  Kvetiapin může zvyšovat aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).   Stilnox &   Koncentrace Zolpidemu v séru může být zvýš ..více

Stilnox & Ibalgin

Interakce s potravinami a další doporučení Stilnox: Vyhněte se alkoholu. Neměl by být podáván s nebo bezprostředně po jídle.  Ibalgin 400: Vyvarujte se alkoholu Potraviny zpožďují čas ..více

Neurol & Degan

Interakce s potravinami a další doporučení Neurol 0,25: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se nadměrnému množství kávy nebo čaje (kofein). Vyhněte se užívání grapefruitového džusu. Vezměte si s jíd ..více

Stilnox & Rivotril & Zyprexa & Prot..

  Stilnox & Rivotril  Klonazepam může zvyšovat aktivitu Zolpidemu u pacientů s tlumivým účinkem na centrální nervový systém ( C N S depresant).   Stilnox & Zyprexa  Olanzapin může zvyšov ..více

Stilnox & Guajacuran & Zyprexa

  Stilnox & Zyprexa  Olanzapin může zvyšovat aktivitu Zolpidemu na látky tlumící centrální nervový systém ( C N S depresant).  Interakce s potravinami a další doporučení Stilnox: Vyhnět ..více

Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Neurol 0,25 & Miraklide  Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Alprazolam s přípravkem Escitalopram.   Pantomyl & Miraklide  Metabolismus ..více

Neurol & Hypnogen &

  Neurol 0,25 & Hypnogen  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).   Neurol 0,25 &   Koncentrace simvastatinu v séru ..více

Neurol & Buspiron-egis

  Neurol 0,25 & Buspiron-egis  Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Alprazolam kombinován s buspironem.  Interakce s potravinami a další doporučení Neurol ..více

Neurol & Novalgin

Interakce s potravinami a další doporučení Neurol 0,25: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se nadměrnému množství kávy nebo čaje (kofein). Vyhněte se užívání grapefruitového džusu. Vezměte si s jíd ..více

Stilnox & Ibalgin &

  Stilnox &   Koncentrace Zolpidemu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou fusidovou.   Ibalgin &   Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se ..více

Stilnox & Neurol & Olanzapin & Diaz..

  Stilnox & Neurol 1,0  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).   Stilnox & Olanzapin mylan  Olanzapin může zvyšovat ..více

Stilnox & Cynt

Interakce s potravinami a další doporučení Stilnox: Vyhněte se alkoholu. Neměl by být podáván s nebo bezprostředně po jídle.  Kombinace společných vedlejších účinků všech léků  ..více

Stilnox & Furolin & Novalgin & Neur..

  Stilnox & Neurol 1,0  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).  Interakce s potravinami a další doporučení Stilnox: ..více

Neurol & Velaxin

  Neurol 0,25 & Velaxin  Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem.  Interakce s potravinami a další doporučení Neurol 0,25: Vyhněte se alkoholu. ..více

Neurol & Hypnogen

  Neurol 0,25 & Hypnogen  Alprazolam může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( C N S depresant).  Interakce s potravinami a další doporučení Neurol 0, ..více

Neurol & Velaxin & Perindopril & Be..

  Neurol 0,25 & Velaxin  Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem.   Neurol 0,25 & Perindopril mylan  Koncentrace alprazolamu v séru může být zvýše ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop