Kombinace, interakce: Cipralex & Zopitin & Mirzaten

Porovnávané léky
Cipralex (escitalopram)
Zopitin (zopiclone)
Mirzaten (mirtazapine)
Interakce léčiv
Cipralex & Zopitin
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšena, pokud je přípravek Zopiclone kombinován s přípravkem Escitalopram.

Cipralex & Mirzaten
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je přípravek Mirtazapin kombinován s přípravkem Escitalopram.

Zopitin & Mirzaten
Zopiclon může zvyšovat aktivity přípravku Mirtazapin v tlumivém účinku na centrální nervový systém (CNS depresant).

Interakce s potravinami a další doporučení

Cipralex: Vezměte si bez ohledu na jídlo.
Mirzaten: Vezměte si bez ohledu na jídlo. Vyhněte se alkoholu.
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
Alopecie
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

amenorea
Cipralex (časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Anorexie
Cipralex (časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Úzkost
Cipralex (časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Artritida
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

astma
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

ataxie
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Bronchitida
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Zmatek
Cipralex (časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (časté)

zánět spojivek
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

cystitida
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Závrať
Cipralex (velmi časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Dysmenorea
Cipralex (časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (méně časté)

dušnost
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

dysurie
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Bolesti uší
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Epistaxis
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

vyrážka
Cipralex (méně časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (časté)

horečka
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

halucinace
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Hematuria
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Hypertenze
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Hypestéza
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Renální počet
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Bolest prsu
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Nevolnost
Cipralex (velmi časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (časté)

neuróza
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

parestézie
Cipralex (časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Svědění
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Žízeň
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

únik moči
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Infekce močových cest
Cipralex (méně časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (časté)

vaginitida
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

závrať
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Zvracení
Cipralex (méně časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (časté)

Přibývání na váze
Cipralex (časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (velmi časté)

Snížení hmotnosti
Cipralex (časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Suchá ústa
Cipralex (méně časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (velmi časté)

Agitovanost
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

apatie
Cipralex (časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

emoční labilita
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

periferní edém
Cipralex (méně časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (časté)

Migréna
Cipralex (časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (méně časté)

Suchá kůže
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Nevolnost
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Škubání svalů
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Zvýšená chuť k jídlu
Cipralex (časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (velmi časté)

abnormální myšlení
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

Abnormální sny
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (časté)

abnormální koordinace
Cipralex (méně časté)
Zopitin (méně časté)
Mirzaten (méně časté)

Spavost
Cipralex (velmi časté)
Zopitin (časté)
Mirzaten (časté)


Můžete si také zkusit zobrazit jednotlivá porovnání vedlejších účinků

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: