Kombinace, interakce: Indap & Mirzaten & Betaxa 20

Porovnávané léky
Indap (indapamide)
Mirzaten (mirtazapine)
Betaxa 20 (betaxolol)
Interakce léčiv
Indap & Betaxa 20
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Betaxolol kombinován s indapamidem.

Mirzaten & Betaxa 20
Metabolismus Mirtazapinu může být snížen při kombinaci s Betaxololem.

Interakce s potravinami a další doporučení

Indap: Vezměte si bez ohledu na jídlo. Potřeba hořčíku, draslíku a zinku se zvyšuje.
Mirzaten: Vezměte si bez ohledu na jídlo. Vyhněte se alkoholu.
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
Asténie
Indap (časté)
Mirzaten (časté)
Betaxa 20 (časté)

Závrať
Indap (časté)
Mirzaten (časté)
Betaxa 20 (velmi časté)

Otok
Indap (časté)
Mirzaten (méně časté)
Betaxa 20 (časté)

Nevolnost
Indap (časté)
Mirzaten (časté)
Betaxa 20 (časté)


Můžete si také zkusit zobrazit jednotlivá porovnání vedlejších účinků

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: