Kombinace, interakce: Betaloc zok & Cordarone

Porovnávané léky
Betaloc zok (metoprolol)
Cordarone (amiodarone)
Interakce léčiv
Betaloc zok & Cordarone
Sérová koncentrace Metoprololu může být zvýšena, pokud je kombinována s Amiodaronem.

Interakce s potravinami a další doporučení

Betaloc zok: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se lékořici. Vezměte si s jídlem.
Cordarone: V průběhu léčby byste se měli vyvarovat grapefruitu a grapefruitové šťávy. Grapefruit může výrazně zvýšit sérové ​​hladiny tohoto produktu. Vezměte si bez ohledu na jídlo.
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
AV blok
Betaloc zok (méně časté)
Cordarone (časté)

Průjem
Betaloc zok (časté)
Cordarone (méně časté)

Hypotenze
Betaloc zok (velmi časté)
Cordarone (časté)

Nevolnost
Betaloc zok (časté)
Cordarone (časté)

Kardiogenní šok
Betaloc zok (méně časté)
Cordarone (méně časté)

Zvracení
Betaloc zok (časté)
Cordarone (časté)

Bradykardie
Betaloc zok (časté)
Cordarone (časté)


Můžete si také zkusit zobrazit jednotlivá porovnání vedlejších účinků

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: