Kombinace, interakce: Asentra 50 & Tolura & Tensiomin & Lexaurin 1,5

Porovnávané léky
Asentra 50 (sertraline)
Tolura (telmisartan)
Tensiomin (captopril)
Lexaurin 1,5 (bromazepam)
Interakce léčiv
Asentra 50 & Tensiomin
Metabolismus Captoprilu může být snížen při kombinaci se sertralinem.

Asentra 50 & Lexaurin 1,5
Metabolismus bromazepamu může být snížen při kombinaci se sertralinem.

Tolura & Tensiomin
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je telmisartan kombinován s přípravkem Captopril.

Interakce s potravinami a další doporučení

Asentra 50: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se sv. Vyhněte se užívání grapefruitového džusu. Vezměte si s jídlem.
Tensiomin: Kaptopril snižuje vylučování draslíku. Slané náhražky obsahující draslík zvyšují riziko hyperkalemií. Potraviny snižují absorpci o 25 - 40%. Klinický význam je diskutabilní. Byliny, které mohou zmírnit antihypertenzní účinek kaptoprilu, zahrnují: bayberry, Caulophyllum thalictroides, kajen, ephedra, zázvor, ženšen (americký), kola a lékořice. Vysoký příjem soli může potlačit antihypertenzní účinek captoprilu.
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
Závrať
Asentra 50 (méně časté)
Tolura (časté)
Tensiomin (velmi časté)
Lexaurin 1,5 (časté)


Můžete si také zkusit zobrazit jednotlivá porovnání vedlejších účinků

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: