Kombinace, interakce: Asentra 50 & Tolura & Tensiomin & Lexaurin 1,5

Porovnávané léky
Asentra 50 (sertraline)
Tolura (telmisartan)
Tensiomin (captopril)
Lexaurin 1,5 (bromazepam)
Interakce léčiv
Asentra 50 & Tensiomin
Metabolismus Captoprilu může být snížen při kombinaci se sertralinem.

Asentra 50 & Lexaurin 1,5
Metabolismus bromazepamu může být snížen při kombinaci se sertralinem.

Tolura & Tensiomin
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je telmisartan kombinován s přípravkem Captopril.

Interakce s potravinami a další doporučení

Asentra 50: Vyhněte se alkoholu. Vyhněte se sv. Vyhněte se užívání grapefruitového džusu. Vezměte si s jídlem.
Tensiomin: Kaptopril snižuje vylučování draslíku. Slané náhražky obsahující draslík zvyšují riziko hyperkalemií. Potraviny snižují absorpci o 25 - 40%. Klinický význam je diskutabilní. Byliny, které mohou zmírnit antihypertenzní účinek kaptoprilu, zahrnují: bayberry, Caulophyllum thalictroides, kajen, ephedra, zázvor, ženšen (americký), kola a lékořice. Vysoký příjem soli může potlačit antihypertenzní účinek captoprilu.
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
Závrať
Asentra 50 (méně časté)
Tolura (časté)
Tensiomin (velmi časté)
Lexaurin 1,5 (časté)

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: