Kombinace, interakce: Diclofenac al retard & Diclofenac duo pharmaswiss

Porovnávané léky
Diclofenac al retard (diclofenac)
Diclofenac duo pharmaswiss (diclofenac)
Interakce léčiv
nenalezeny žádné interakce
Interakce s potravinami a další doporučení

Diclofenac al retard: Vyhněte se alkoholu. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění.
Diclofenac duo pharmaswiss: Vyhněte se alkoholu. Vezměte si s jídlem, abyste snížili podráždění.
 
Kombinace vedlejších účinků
Kombinace společných vedlejších účinků všech léků
Bolest břicha
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Alopecie
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Anorexie
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Úzkost
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Artralgie
Diclofenac al retard (velmi časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)

Revmatoidní artritida
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Asténie
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

astma
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Bolesti zad
Diclofenac al retard (velmi časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)

Bronchitida
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

bolest krku
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Bolest na hrudi
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

zánět spojivek
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Zácpa
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Kašel
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Dermatitida
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Kontaktní dermatitida
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Průjem
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Závrať
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Dysgeusia - zkreslení chuti
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Dyspepsie
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

dušnost
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

ekchymóza
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Otok
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

vyrážka
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Nadýmání
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

proplachování
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Gastrointestinální poruchy
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

zápach z úst
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Bolest hlavy
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Hematuria
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

herpes simplex
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

hypercholesterolémie
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Hyperesthesia
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

hyperglykémie
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

alergické reakce
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Hypertenze
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Příznaky chřipky
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

artropatie
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Nazofaryngitida
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Nevolnost
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Poruchy nervového systému
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

osteoartróza
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Bolest
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Bolest v končetinách
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

parestézie
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Zánět hltanu
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

flebitida
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Zápal plic
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Svědění
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

rýma
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Sinusitida
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

kožní uzlík
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Kožní vřed
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

erytém
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Infekce horních cest dýchacích
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Infekce močových cest
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

kopřivka
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

závrať
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Zvracení
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Zimnice
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

hypokinézy
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Migréna
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Reakce v místě aplikace
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

CK se zvýšil
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

zvýšený kreatinin
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

reakce v místě vpichu
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

bolesti očí
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Bolest v místě injekce
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

vesikulobulózní vyrážka
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Zvýšení aspartátaminotransferázy
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Vzestup ALT
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Suchá kůže
Diclofenac al retard (velmi časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)

Sinus kongesce
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

fotosenzitivní reakce
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Krustování
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Myalgie
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Snížená chuť k jídlu
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Břišní nepohodlí
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Bolest břicha v horní části
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

zvýšený kreatinin v krvi
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Měřítko
Diclofenac al retard (velmi časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)

výbuch
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

induration
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

makulopapulární vyrážka
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

zvýšené transaminázy
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

podráždění místa aplikace
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Indukce místa vpichu
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

kožní karcinom
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

akné
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Svrbení v místě aplikace
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Vezikuly v místě aplikace
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Suchost místa aplikace
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Papuly aplikací
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

Lokalizace aplikačního místa
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

procedurální bolest
Diclofenac al retard (časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (časté)

Spavost
Diclofenac al retard (méně časté)
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: