Kolistin


Výsledky hledání na výraz kolistin
Poslední aktualizace: 2023-06-01


Vancomycin mylan


Následující přípravky mohou s vankomycinem reagovat, pokud jsou užívány současně: • přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (streptomycin, neomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, bacitracin, tobramycin, polymyxin B, kolistin) • přípravky k léčbě tuberkulózy ( Nepoužívejte Vancomycin Mylan• jestliže jste alergický( na vankomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Mylan se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste v minulosti měl( a) alergickou reakci na teikoplanin, protože to může znamenat, že jste rovněž alergický( na vankomycin - máte poruchu sluchu, zejména pokud jste starší ( během léčby můžete potřebovat vyšetření sluchu) máte poruchu funkce ledvin ( během léčby budete potřebovat vyšetření krve a ledvin) dostáváte vankomycin infuzí namísto ústy k léčbě průjmu souvisejícího s infekcí bakterií Clostridium difficile. Během léčby vankomycinem se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( během léčby můžete potřebovat vyšetření krve, jater .....

Tagy: Vancomycin mylan, kolistin

Vancomycin kabi


Polymyxin B, kolistin, bacitracin, aminoglykosidy) Nepoužívejte přípravek Vancomycin Kabi • jestliže jste alergický( na vankomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Vankomycin Kabi se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste v minulosti měl( a) alergickou reakci na teikoplanin, protože to může znamenat, že jste rovněž alergický( na vankomycin. máte poruchu sluchu, zejména pokud jste starší ( během léčby můžete potřebovat vyšetření sluchu) máte poruchu funkce ledvin ( během léčby budete potřebovat vyšetření krve a ledvin) dostáváte vankomycin infuzí namísto ústy k léčbě průjmu souvisejícího s infekcí bakterií Clostridium difficile. Během léčby přípravkem Vancomycin Kabi se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( během léčby můžete potřebovat vyšetření krve, jater a ledvin) během léčby se u Vás rozvine kožní reakce. se u Vás rozvine závažný nebo dlouhodobý průjem během léčby nebo po léčbě vankomycinem, ihned se poraďte s lékařem. Může to být známka .....

Tagy: Vancomycin kabi, kolistin

Vancomycin hikma


Následující léčiva mohou reagovat s vankomycinem, pokud je užíváte ve stejnou dobu, například léčiva používaná k léčbě:  bakteriálních infekcí (streptomycin, neomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, bacitracin, tobramycin, polymyxin B, kolistin),  tuberkulózy ( Neužívejte Vankomycin Hikma - jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vankomycin Upozornění a opatření Před použitím přípravku Vancomycin Hikma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby vankomycinem se ujistěte, že Váš lékař ví o předchozím průběhu Vašeho zdravotního stavu, zejména: - jestli máte zhoršený krevní obraz - jestliže máte problémy s ledvinami - jestliže máte sluchové obtíže jako např. ztrátu sluchu - jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství - jestliže kojíte - jestliže jste starší 60 let - pokud se má přípravek podat nedonošenci nebo dítěti - máte-li před sebou plánovaný chirurgický zákrok V případě, že se u Vás projeví těžká alergická reakce, Váš lékař ukončí léčbu vankomycinem a použije jiný léčivý přípravek. Jestliže Vám byla infuze podána příliš rychle, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, jako je pokles .....

Tagy: Vancomycin hikma, kolistin

Edicin


Jde například o léčiva používaná k léčbě: • bakteriálních infekcí (streptomycin, neomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, bacitracin, tobramycin, polymyxin B, kolistin) • tuberkulózy ( Nepoužívejte Edicin: - jestliže jste alergický( na vankomycin. Upozornění a opatřeníPřed použitím vankomycinu se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste v minulosti měl( a) alergickou reakci na teikoplanin, protože to může znamenat, že jste rovněž alergický( na vankomycin. máte poruchu sluchu, zejména pokud jste starší ( během léčby můžete potřebovat vyšetření sluchu) máte poruchu funkce ledvin ( během léčby budete potřebovat vyšetření krve a ledvin) dostáváte vankomycin infuzí namísto ústy k léčbě průjmu souvisejícího s infekcí bakterií Clostridium difficile. Během léčby se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( během léčby můžete potřebovat vyšetření krve, jater a ledvin) během léčby se u Vás rozvine kožní reakce, - se u Vás rozvine závažný nebo dlouhodobý průjem během léčby nebo po léčbě vankomycinem, ihned se poraďte s .....

Tagy: Edicin, kolistin

DURACEF


Polymyxin B a kolistin; - jiná antibiotika, která zastavují růst bakterií ( Nepoužívejte Edicin: - jestliže jste alergický( na vankomycin. Upozornění a opatřeníPřed použitím vankomycinu se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže: - jste v minulosti měl( a) alergickou reakci na teikoplanin, protože to může znamenat, že jste rovněž alergický( na vankomycin. máte poruchu sluchu, zejména pokud jste starší ( během léčby můžete potřebovat vyšetření sluchu) máte poruchu funkce ledvin ( během léčby budete potřebovat vyšetření krve a ledvin) dostáváte vankomycin infuzí namísto ústy k léčbě průjmu souvisejícího s infekcí bakterií Clostridium difficile. Během léčby se poraďte se svým lékařem, nemocničním lékárníkem nebo zdravotní sestrou jestliže: - dostáváte vankomycin po dlouhou dobu ( během léčby můžete potřebovat vyšetření krve, jater a ledvin) během léčby se u Vás rozvine kožní reakce, - se u Vás rozvine závažný nebo dlouhodobý průjem během léčby nebo po léčbě vankomycinem, ihned se poraďte s lékařem. Může to být známka zánětu střeva ( pseudomembranózní kolitida) která se může objevit po léčbě antibiotiky. .....

Tagy: DURACEF, kolistin

Colomycin injekce 1 000 000 mezinÁrodnÍch jednotek


Nepoužívejte přípravek Colomycin: jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(a)) na sodnou sůl kolistimehátu, kolistin nebo na jiné polymyxiny. Nepoužívejte přípravek Colomycin: jestliže jste alergický( přecitlivělý(a)) na sodnou sůl kolistimehátu, kolistin nebo na jiné polymyxiny. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Colomycin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou • Jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) onemocněním ledvin, • Jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis, • Jestliže trpíte porfyrií, • Jestliže trpíte astmatem. pro inhalační podání) Někteří pacienti mohou mít pocit sevření na hrudi v důsledku zúžení dýchacích cest při inhalaci přípravku Colomycin. Lékař Vám může předepsat jiné léky k inhalaci přímo před nebo po použití přípravku Colomycin za účelem prevence nebo léčby tohoto příznaku. Strana 2 z 6 U nedonošených a novorozených dětí je nutné při používání přípravku Colomycin postupovat se zvláštní péčí, neboť jejich ledviny nejsou ještě plně vyvinuté. Další léčivé přípravky a přípravek ColomycinInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době .....

Tagy: Colomycin injekce 1, 1 000 000 mezinÁrodnÍch jednotek, kolistin

Cefixime innfarm


Antibiotika zahrnující aminoglykosidová antibiotika, kolistin, polymyxin a viomycin, - léky, které zvyšují množství moči, jež Vaše tělo produkuje ( Neužívejte přípravek Cefixime InnFarm:  jestliže jste alergický( na cefixim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jakákoliv jiná cefalosporinová antibiotika. jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci na penicilinová antibiotika nebo na jakákoliv betalaktamová antibiotika. Pokud pro Vás platí výše uvedené, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý( poraďte se před užitím přípravku Cefixime InnFarm, potahované tablety se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Cefixime InnFarm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:  jste měl( a) někdy kolitidu ( zánět tlustého střeva) máte onemocnění ledvin. osoba užívající tento lék je dítě ve věku do 12 let. Pokud si nejste jistý( zda se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než budete tento přípravek užívat. Přípravek Cefixime InnFarm není vhodný pro každého. Před užitím přípravku Cefixime InnFarm informujte svého lékaře, .....

Tagy: Cefixime innfarm, kolistin

Biodroxil


Je třeba se vyhnout kombinaci Biodroxilu s aminoglykosidovými antibiotiky, polymyxinem B, kolistinem a diuretiky, zejména při vysokém dávkování může tato kombinace zvýšit toxické účinky na ledviny. Neužívejte přípravek Biodroxil: .. jestliže jste alergický( na cefadroxil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na cefalosporiny; .. jestliže jste alergický( na peniciliny. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Biodroxil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem .. jestliže jste prodělali vážné alergické reakce nebo trpíte astmatem. jestliže jste prodělali onemocnění zažívacího ústrojí, zvláště zánět tlustého střeva. jestliže trpíte poškozením ledvin. Léčba přípravkem Biodroxil se musí přerušit při výskytu alergických reakcí. Zvýšené opatrnosti je třeba, jestliže se během užívání přípravku Biodroxil vyskytne závažný anebo přetrvávající průjem. V takovém případě se poraďte s Vaším lékařem, může být nutné přerušit léčbu přípravkem Biodroxil. Další léčivé přípravky a přípravek Biodroxil .. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( .....

Tagy: Biodroxil, kolistin

Přečtěte si o tématu Kolistin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma kolistin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Kolistin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Kolistin.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop