Iu axa


Výsledky hledání na výraz iu axa
Poslední aktualizace: 2023-06-02


Zolpidem orion


Neužívejte přípravek Zolpidem Orion - jestliže jste alergický( na zolpidem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud trpíte závažnou svalovou slabostí ( myasthenia gravis) pokud máte krátké periody zástavy dechu během spánku ( syndrom spánkové apnoe) pokud trpíte závažnou dechovou slabostí, při které plíce nedokážou vstřebat dostatek kyslíku ( respirační nedostatečnost) pokud trpíte závažným jaterním poškozením ( jaterní nedostatečnost) Děti a dospívajícíZolpidem nesmí užívat děti a dospívající do 18 let věku. Upozornění a opatření- jestliže jste staršího věku nebo oslabený. Měli byste užívat nižší dávku ( viz bod 3. Jak se přípravek Zolpidem Orion užívá) Zolpidem má relaxační účinek na svaly ( uvolňuje svaly) Z tohoto důvodu, obzvlášť u starších pacientů je riziko pádů a následných zlomenin krčku stehenní kosti při nočním vstávání z postele. jestliže máte poruchu funkce ledvin. Může trvat déle, než Vaše tělo zolpidem vyloučí. Ačkoliv není nutná úprava dávky, je potřeba zvýšená pozornost. Kontaktujte svého lékaře. jestliže máte chronické ( dlouho trvající) dechové obtíže. Vaše obtíže se mohou zhoršit. jestliže jste .....

Tagy: Zolpidem orion, iu axa

Yasnal oro tab


Neužívejte přípravek Yasnal Oro Tab: - jestliže jste alergický( na donepezil-hydrochlorid, na deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Yasnal Oro Tab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste měl( a): - žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, - záchvaty nebo křeče, - srdeční onemocnění ( zvláště nepravidelný nebo velmi pomalý tlukot srdce) astma nebo jinou dlouhodobou plicní chorobu, - onemocnění jater či zánět jater, - obtíže s močením nebo mírně závažnou poruchu funkce ledvin, - jakékoli mimovolné nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje nebo těla ( extrapyramidové symptomy) Přípravek Yasnal Oro Tab může vyvolat nebo zhoršit extrapyramidové symptomy. Pokud máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii ( narkózu), je třeba oznámit svému lékaři a anesteziologovi, že užíváte Yasnal Oro Tab. To proto, že Váš lék může ovlivnit množství anestetika, které budete potřebovat. Přípravek Yasnal Oro Tab se může užívat u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Informujte svého lékaře, že máte poruchu ledvin nebo jater. Pacienti se .....

Tagy: Yasnal oro tab, iu axa

Yasnal


Neužívejte přípravek Yasnal: - jestliže jste alergický( na donepezil-hydrochlorid, na deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Yasnal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste měl( a): - žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, - záchvaty nebo křeče, - srdeční onemocnění ( nepravidelný nebo pomalý tlukot srdce) astma nebo jinou dlouhodobou plicní chorobu, - onemocnění jater či zánět jater, - obtíže s močením nebo mírně závažnou poruchu funkce ledvin, - jakékoli mimovolné nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje nebo těla ( extrapyramidové symptomy) Přípravek Yasnal může vyvolat nebo zhoršit extrapyramidové symptomy. Jestliže máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii ( znecitlivění), je třeba oznámit svému lékaři a anesteziologovi, že užíváte přípravek Yasnal. To proto, že Váš lék může ovlivnit množství potřebného anestetika. Přípravek Yasnal se může užívat u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Informujte svého lékaře, že máte poruchu ledvin nebo jater. Pacienti se závažnou poruchou funkce jater nesmí přípravek .....

Tagy: Yasnal, iu axa

Xp maxamum s pŘÍchutÍ pomeranČovou


...

Tagy: Xp maxamum s, s pŘÍchutÍ pomeranČovou, iu axa

Xp maxamum


...

Tagy: Xp maxamum, iu axa

Xeomin


Nepoužívejte přípravek XEOMIN• jestliže jste alergický( na botulotoxin typu A nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte generalizovanou poruchou ( rozšířenou na celé tělo) svalové aktivity ( např. myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom) jestliže máte zánět v navrhovaných místech vpichu. Upozornění a opatřeníMohou se vyskytnout nežádoucí účinky v důsledku chybného umístění injekce botulotoxinu typu A, kdy dochází k přechodnému ochrnutí okolních svalových skupin. Velmi vzácně byly hlášeny nežádoucí účinky, které mohou souviset se šířením toxinu do vzdálených míst od místa injekce, kde způsobí příznaky odpovídající účinkům botulotoxinu typu A ( např. nadměrná svalová slabost, obtíže s polykáním nebo nechtěné vdechnutí jídla či nápoje do dýchacích cest) Pacienti, kterým jsou podávány doporučené dávky, mohou zaznamenat nadměrnou svalovou slabost. Pokud je dávka příliš vysoká nebo pokud se injekce podává příliš často, může se zvýšit riziko tvorby protilátek. Tvorba protilátek může způsobit selhání léčby botulotoxinem typu A bez ohledu na důvod jeho použití. Před podáním přípravku XEOMIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže .....

Tagy: Xeomin, iu axa

Xaleec combi


NEUŽÍVEJTE přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, jestliže: jste alergický( na kandesartan-cilexetil nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg ( uvedenou v bodě 6) jste alergický( na sulfonamidové léky. Pokud si nejste jistý( e se Vás to týká, obraťte se prosím na svého lékaře. máte závažnou chorobu jater nebo obstrukci žlučových cest ( problém s odvodem žluči ze žlučníku) máte závažné problémy s ledvinami. jste těhotná více než 3 měsíce. rovněž je lepší přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg neužívat ani v raném těhotenství – viz část věnovaná těhotenství) jste kdykoli v minulosti měl( a) dnu. máte trvale nízké hladiny draslíku v krvi. máte trvale vysoké hladiny vápníku v krvi. máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud si nejste jistý( e se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se předtím, než začnete přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se poraďte se svým lékařem, pokud: máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami. Vám byla nedávno .....

Tagy: Xaleec combi, iu axa

Vistabel


Nepoužívejte VISTABEL: • jestliže jste alergický( přecitlivělý(á) na botulotoxin typu A nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže u Vás byla diagnostikována myasthenia gravis nebo Eatonův-Lambertův syndrom ( chronické onemocnění zasahující svaly) jestliže máte infekci v navrhovaných místech injekce 2 Upozornění a opatření: Velmi vzácně byly u botulotoxinu hlášeny nežádoucí účinky pravděpodobně spojené s rozšířením toxinu daleko od místa podání ( například svalová slabost, obtíže s polykáním nebo nechtěné vniknutí potravy či kapaliny do dýchacích cest) U pacientů používajících doporučené dávky se může projevit nadměrná svalová slabost. Ihned navštivte svého lékaře, jestliže: - se Vám bude po léčbě obtížně polykat, mluvit nebo dýchat. Použití přípravku VISTABEL se nedoporučuje u pacientů s dysfagií ( obtíže s polykáním) a zhoršeným polykáním v anamnéze. Použití přípravku VISTABEL se nedoporučuje u osob mladších 18 let věku. Zkušenosti s používáním přípravku VISTABEL u pacientů starších 65 let jsou omezené. Příliš časté nebo vysoké dávky mohou zvýšit riziko tvorby protilátek. Tvorba protilátek může vést k selhání léčby .....

Tagy: Vistabel, iu axa

Vincristine teva


Nepoužívejte přípravek Vincristine Teva jestliže:  jste alergický( přecitlivělý(á)) na vinkristin sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) trpíte poruchou nervů a svalů nazývanou Charcot-Marie-Tooth syndrom,  máte závažnou poruchu jaterních funkcí,  trpíte na zácpu nebo hrozí zablokování střeva ( ileus), zvláště pak u dětí,  se podrobujete radioterapii jater. Upozornění a opatřeníPřípravek Vincristine Teva by se měl podávat pouze pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi v oblasti léčby cytostatiky ( léčivé přípravky k léčbě rakoviny) Přípravek Vincristine Teva se musí podávat výhradně intravenózně ( tzn. do žíly) a ne žádným jiným způsobem podání, neboť jiný způsob podání může být smrtelný. V případě podávání přípravku Vincristine Teva je nutné předcházet kontaktu s očima. Jestliže se vinkristin do očí dostane, vypláchněte je okamžitě velkým množstvím vody a při přetrvávajícím podráždění očí se obraťte na lékaře. Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vás týká některé z níže uvedených upozornění, nebo se týkala někdy v minulosti:  jestliže trpíte poruchami nervového systému;  jestliže trpíte poruchou .....

Tagy: Vincristine teva, iu axa

Vinblastin teva


Nepoužívejte přípravek Vinblastin Teva, jestliže: - máte nedostatek bílých krvinek ( leukopenii nesouvisející s onemocněním) proděláváte neléčenou bakteriální infekci; infekce musí být nejprve léčena dezinfekčními přípravky ( antiseptiky) nebo antibiotiky - jste alergický/á na léčivou látku vinblastin-sulfát nebo na jiné přípravky ze skupiny tzv. vinca-alkaloidů ( např. vinkristin) nebo jinou složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) kojíte (viz bod Těhotenství, kojení a plodnost) Poraďte se se svým lékařem, pokud se na Vás některá z kontraindikací vztahuje nebo vztahovala v minulosti. Upozornění a opatření 2Před použitím přípravku Vinblastin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Vinblastin Teva se má podávat pouze pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi v oblasti léčby cytostatiky ( léčivé přípravky určené k léčbě rakoviny) Přípravek Vinblastin Teva se musí podávat výhradně intravenózně ( tzn. do žíly) dným jiným způsobem podání, neboť jiné cesty podání mohou vést k úmrtí. V případě podávání přípravku Vinblastin Teva je nutné předcházet kontaktu s očima. Jestliže se přípravek Vinblastin Teva do očí dostane, vypláchněte je okamžitě velkým .....

Tagy: Vinblastin teva, iu axa

Verogalid er


Neužívejte přípravek Verogalid ER 240 mg: - jestliže jste alergický( na verapamil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při srdečně-oběhovém šoku, - po akutním srdečním infarktu s komplikacemi, - při městnavém srdečním selhání, - při těžkých poruchách vedení vzruchu ( síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého sinu) kromě pacientů s kardiostimulátorem, - při kmitání a míhání síní ( flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom. pokud současně užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Verogalid ER 240 mg se poraďte se svým lékařem, pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Verogalid ER 240 mg pravidelně sledovat: - při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, - při nízkém krevním tlaku, - při těžké poruše funkce jater, - při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu ( mystenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom, pokročilá Duchennova svalová dystrofie) při poruše funkce ledvin. Děti a .....

Tagy: Verogalid er, iu axa

Verapamil al 240 retard


Neužívejte přípravek Verapamil AL 240 retard: - jestliže jste alergický( na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při srdečně-oběhovém šoku - při akutním srdečním infarktu s komplikacemi , - při městnavém srdečním selhání - při těžkých poruchách vedení srdečního vzruchu ( síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého sinu) kromě pacientů s kardiostimulátorem, při kmitání a míhání síní ( tzv. flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom - pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Verapamil AL 240 retard se poraďte se svým lékařem. Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Verapamil AL 240 retard pravidelně sledovat: - síňo-komorový blok I. stupně - pomalá tepová frekvence - nízký krevní tlak - vážná porucha funkce jater - onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu ( myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom, pokročilá Duchennova svalová dystrofie) porucha funkce ledvin. V době těhotenství .....

Tagy: Verapamil al 240, 240 retard, iu axa

Verahexal rr


Neužívejte přípravek VERAHEXAL RR: .. jestliže jste alergický( na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6 .. při srdečně-oběhovém šoku .. po akutním infarktu myokardu s komplikacemi při městnavém srdečním selhání .. při těžkých poruchách vedení vzruchu ( síňokomorový blok II. A III. stupně, syndrom chorého sinu( kromě pacientů s kardiostimulátorem,při kmitání a míhání síní ( flutter a fibrilace síní) při .. .. současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom .. pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění přípravek obsahující léčivou látku ivabradin .. Upozornění a opatření .. Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem VERAHEXAL RR pravidelně sledovat: .. při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, .. při nízkém krevním tlaku, .. při těžké poruše funkce jater, .. při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu ( oslabení volního pohybu, těžká svalová slabost včetně vrozené) při poruše funkce ledvin. Před užitím přípravku VERAHEXAL RR se poraďte se svým lékařem. Děti a dospívající .. .....

Tagy: Verahexal rr, iu axa

Verahexal khk retard


Neužívejte přípravek VERAHEXAL KHK RETARD: .. jestliže jste alergický( na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6 .. při srdečně-oběhovém šoku .. po akutním infarktu myokardu s komplikacemi při městnavém srdečním selhání .. při těžkých poruchách vedení vzruchu ( síňokomorový blok II. A III. stupně, syndrom chorého sinu ( kromě pacientů s kardiostimulátorem, při kmitání a míhání síní ( flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom .. pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění přípravek obsahující léčivou látku ivabradin. Upozornění a opatření .. Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD pravidelně sledovat: .. při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, .. při nízkém krevním tlaku, .. při těžké poruše funkce jater, .. při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu ( oslabení volního pohybu, těžká svalová slabost včetně vrozené) při poruše funkce ledvin. Před užitím přípravku VERAHEXAL KHK RETARD se poraďte se svým lékařem. Děti a .....

Tagy: Verahexal khk retard, iu axa

Vellofent


Neužívejte přípravek Vellofent: • jestliže jste alergický( na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte závažnými dýchacími problémy nebo závažným plicním onemocněním. jestliže v současné době užíváte inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO) k léčbě závažné deprese ( nebo jste je užíval( a) v uplynulých dvou týdnech) jestliže pravidelně neužíváte předepsané opioidní léčivo ( např. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oxykodon, pethidin) určené ke zvládání Vaší přetrvávající bolesti každý den podle pravidelného rozvrhu po dobu nejméně jednoho týdne. Jestliže tato léčiva neužíváte, nesmíte přípravek Vellofent užívat, protože může zvýšit riziko, že se Vám dýchání nebezpečně zpomalí a/nebo bude mělké, či dokonce přestanete dýchat. jestliže trpíte krátkodobou bolestí jinou než průlomovou bolestí. Upozornění a opatření Přípravek Vellofent obsahuje léčivou látku v množství, které může být smrtelné pro dítě, a proto vždy uchovávejte všechny tablety mimo dohled a dosah dětí a zdravých osob. Tablety uchovávejte v uzamčeném prostoru a tablety po vyjmutí z blistru již dále neuchovávejte. Před užitím přípravku Vellofent se poraďte se .....

Tagy: Vellofent, iu axa

Vanatex hct


Neužívejte Vanatex HCT:  jestliže jste alergický( na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů ( což jsou látky chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je však lépe přípravek Vanatex HCT neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství, kojení a plodnost) jestliže máte závažné onemocnění jater, destrukci malých žlučovodů v játrech ( biliární cirhóza) vedoucí k hromadění žluči v játrech ( cholestáza);  jestliže máte závažné onemocnění ledvin;  jestliže máte zástavu močení ( anurie);  jestliže se léčíte pomocí umělé ledviny;  jestliže máte i navzdory léčení nižší hladinu draslíku nebo sodíku v krvi nebo vyšší hladinu vápníku v krvi než je normální;  jestliže máte dnu;  jestliže máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, neužívejte tento léčivý přípravek a informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vanatex HCT se poraďte se svým lékařem:  .....

Tagy: Vanatex hct, iu axa

Valzap combi


Neužívejte přípravek VALZAP COMBI Jestliže jste alergický( na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů ( sloučeniny chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je také doporučeno vyvarovat se užívání přípravku VALZAP COMBI v časném stádium těhotenství viz bod „Těhotenství a kojení“) Jestliže máte závažné onemocnění jater, zničené malé žlučovody v játrech ( biliární cirhóza) což vede k nahromadění žluči v játrech ( cholestáza).  Jestliže máte závažné onemocnění ledvin. Jestliže nejste schopen ( schopna) vytvářet moč ( anurie).  Jestliže se léčíte s umělou ledvinou. Jestliže je hladina draslíku či sodíku ve Vaší krvi nižší než normální, či pokud je hladina vápníku ve Vaší krvi zvýšená navzdory léčbě. Jestliže máte dnu. Jestliže máte cukrovku ( diabetes mellitus) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) léčivým přípravkem používaným k léčbě vysokého krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře a neužívejte přípravek VALZAP COMBI. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku VALZAP COMBI se .....

Tagy: Valzap combi, iu axa

Valsartan/hydrochlorothiazid krka


Užívat Neužívejte přípravek Valsartan/hydrochlorothiazid Krka- jestliže jste alergický( na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů ( látky chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je také lepší vyhnout se užívání přípravku Valsartan/hydrochlorothiazid Krka v období časného těhotenství – viz bod „Těhotenství“) pokud máte závažné onemocnění jater, zničené malé žlučovody v játrech ( biliární cirhóza) což vede k nahromadění žluči v játrech ( cholestáza), - pokud máte závažné onemocnění ledvin, - pokud nejste schopen ( schopna) vytvářet moč ( anurie), - pokud jste léčeni dialýzou ( umělá ledvina) pokud je hladina draslíku nebo sodíku ve Vaší krvi nižší než normální nebo pokud je hladina vápníku ve Vaší krvi vyšší než normální, navzdory léčbě, - jestliže máte dnu, - pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud pro Vás platí kterákoliv z výše uvedených skutečností, neužívejte tento lék a sdělte to svému lékaři. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku .....

Tagy: Valsartan/hydrochlorothiazid krka, iu axa

Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas


Užívat Neužívejte přípravek Valsartan/hydrochlorothiazid Aurovitas - jestliže jste alergický( na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů ( látky chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je také lepší vyhnout se užívání přípravku Valsartan/hydrochlorothiazid Aurovitas v období časného těhotenství – viz bod „Těhotenství“) pokud máte závažné onemocnění jater, zničené malé žlučovody v játrech ( biliární cirhóza) což vede k nahromadění žluči v játrech ( cholestáza), - pokud máte závažné onemocnění ledvin, - pokud nejste schopen ( schopna) vytvářet moč ( anurie), - pokud jste léčen( a) dialýzou ( umělá ledvina) pokud je hladina draslíku nebo sodíku ve Vaší krvi nižší než normální nebo pokud je hladina vápníku ve Vaší krvi vyšší než normální, navzdory léčbě, - jestliže máte dnu, - pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud pro Vás platí kterákoliv z výše uvedených skutečností, neužívejte tento lék a sdělte to svému lékaři. Upozornění a opatření Poraďte se svým .....

Tagy: Valsartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas, iu axa

Ubretid


Neužívejte Ubretid,- jestliže jste alergický( na distigmin-bromid, bromidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. jestliže trpíte překážkou ve střevech nebo křečemi střev, žlučových nebo močových cest. jestliže trpíte dušností ( při asthma bronchiale) jestliže trpíte zánětem duhovky. jestliže trpíte těžkou slabostí organizmu ( hypotonie), svalovou slabostí, křečovými stahy svalů, záchvatovitým onemocněním ( epilepsie), Parkinsonovým syndromem. jestliže trpíte zvýšenou činností štítné žlázy. Jestliže trpíte neléčenou srdeční nedostatečností, srdeční příhodou ( infarkt myokardu) poruchou srdečního tepu, zvláště pomalým srdečním tepem. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Ubretid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Opatrnosti je třeba při podávání přípravku Ubretid u pacientů s: -žaludeční vředovou chorobou, vředovou chorobou dvanáctníku, 3/6 - záchvatovitým onemocněním ( epilepsie), - pomalým srdečním tepem ( bradykardie), - nízkým krevním tlakem ( hypotenze), - zánětem střev, - svalovými křečemi ( tetanie). Je-li Ubretid podán s potravou, může dojít k zpomalení nástupu účinku. V žádném případě nesmí být zpomalený účinek vyrovnáván .....

Tagy: Ubretid, iu axa

Trittico prolong


Neužívejte přípravek Trittico Prolong- jestliže jste alergický( na trazodon nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky ( léky na spaní) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Trittico Prolong se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při použití u dětí a dospívajících do 18 let věkuTrittico Prolong by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání ( převážně agresivita, protichůdné chování a hněv) Váš lékař přesto může Trittico Prolong pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Trittico Prolong pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Trittico Prolong , rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky .....

Tagy: Trittico prolong, iu axa

Trittico ac 75


Neužívejte přípravek Trittico AC- jestliže jste alergický( na trazodon nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky ( léky na spaní) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Trittico AC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při použití u dětí a dospívajících do 18 let věkuTrittico AC by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání ( převážně agresivita, protichůdné chování a hněv) Váš lékař přesto může Trittico AC pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Trittico AC pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Trittico AC, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Trittico AC ve .....

Tagy: Trittico ac 75, iu axa

Trittico ac 150


Neužívejte přípravek Trittico AC- jestliže jste alergický( na trazodon nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky ( léky na spaní) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Trittico AC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při použití u dětí a dospívajících do 18 let věkuTrittico AC by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání ( převážně agresivita, protichůdné chování a hněv) Váš lékař přesto může Trittico AC pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Trittico AC pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Trittico AC, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Trittico AC ve .....

Tagy: Trittico ac 150, iu axa

Tridepos


Neužívejte přípravek Tridepos jestliže jste alergická na alendronát nebo vápník/vitamin D nebo na kteroukoli další složku přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte potíže s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání, protože svaly ve Vašem jícnu nepracují správně ( achalázie)  jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut  jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo ledvinové kameny  jestliže Vám lékař sdělil, že máte: - hyperkalcemii ( zvýšenou hladinu vápníku v krvi) nebo hyperkalciurii ( zvýšenou hladinu vápníku v moči) hypervitaminózu D ( zvýšenou hladinu vitaminu D v krvi) Neužívejte tento přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Tridepos užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku TrideposPřed užitím přípravku Tridepos se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká některý s následujících bodů, aby mohl případně upravit dávkování nebo aby Vás mohl lépe sledovat:  Jestliže máte nebo jste měla problémy se střevy, jako jsou: - potíže při polykáním, onemocnění jícnu, zánět střev nebo .....

Tagy: Tridepos, iu axa

Triasyn


Neužívejte přípravek Triasyn- jestliže jste alergický( na ramipril, felodipin, jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravků ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste měl( a) v minulosti náhle vzniklý otok rtu, očí, jazyka a krku ( tzv. angioneurotický edém) jestliže jste užíval( a) nebo v současné době užíváte sakubitril/valsartan, lék používaný k léčbě dlouhodobého ( chronického) srdečního selhání u dospělých; - jestliže máte poruchu cév zásobujících krví ledviny, např. značné zúžení ledvinných cév, může podávání přípravku Triasyn stav ještě zhoršit; - jestliže podstupujete dialýzu; - jestliže onemocníte akutním infarktem, centrální mozkovou příhodou, nemáte dostatečně léčené srdeční selhání nebo anginu pectoris či jiné poškození srdce; - jestliže trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu ( tzv. AV blok II. nebo III. stupně); - jestliže jste těhotná, můžete otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, protože tento přípravek může být škodlivý pro Vaše dítě. Jestliže máte podezření, že byste mohla být těhotná v průběhu užívání přípravku Triasyn, kontaktujte ihned svého lékaře - jestliže kojíte; - pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin .....

Tagy: Triasyn, iu axa

Trazodone glenmark


Neužívejte Trazodone Glenmark: - Jestliže jste alergický( na trazodon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Známky alergické reakce zahrnují vyrážku, polykací nebo dýchací potíže, otok rtů, tváře, krku nebo jazyka. Pokud jste v nedávné dobře prodělal( a) srdeční příhodu ( akutní infarkt myokardu) Pokud jste opilý( nebo pod vlivem léků na spaní ( otrava alkoholem nebo léky na spaní) Upozornění a opatření Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkostiJestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat: - Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých mladších 25 let s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na .....

Tagy: Trazodone glenmark, iu axa

Topiramate farmax


Neužívejte přípravek Topiramate Farmax• Jestliže jste alergický( na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) K prevenci migrény: jestliže že jste těhotná nebo jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci ( další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“) Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramate Farmax. Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Farmax užívat. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Topiramate Farmax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu - jste v minulosti měl( a) problémy s krví a tělními tekutinami ( metabolická acidóza) máte problémy s játry - máte problémy se zrakem, zejména glaukom ( zelený zákal) máte problémy s růstem - držíte dietu s vysokým obsahem tuků ( ketogennní dieta) užíváte přípravek Topiramate Farmax k léčbě epilepsie a jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete otěhotnět ( další informace viz bod „Těhotenství, .....

Tagy: Topiramate farmax, iu axa

Topiramat sandoz


Jak se přípravek Topiramat Sandoz užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Topiramat Sandoz uchovávat 6. Obsah balení a další informace Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramat Sandoz užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Topiramat Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu • jste v minulosti měl( a) problémy s krví nebo tělními tekutinami ( metabolická acidóza) máte problémy s játry • máte problémy se zrakem, zejména glaukom ( zelený zákal) máte problémy s růstem • držíte dietu s vysokým obsahem tuků ( ketogenní dieta) jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět ( další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“) Pokud si nejste jistý( zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramat Sandoz užívat. Je důležité, abyste nepřestal( a) užívat přípravek bez porady s lékařem. Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl( a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující topiramát, jiný než .....

Tagy: Topiramat sandoz, iu axa

Topiramat mylan


Neužívejte přípravek Topiramat Mylan .. jestliže jste alergický( na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k prevenci migrény: jestliže jste těhotná nebo jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci ( další informace viz bod „Těhotenství a kojení“) Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby .. přípravkem Topiramat Mylan. Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramat Mylan užívat. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Topiramat Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: .. máte problémy s ledvinami, zejména: .. ledvinové kameny .. vysoké hladiny vápníku v moči .. jestliže někdo z Vaší rodiny má či měl ledvinové kameny .. nebo pokud chodíte na dialýzu .. jste v minulosti měl( a) problémy s krví nebo tělními tekutinami ( metabolická acidóza) které mohou být spojeny se: .. závažnými dýchacími problémy .. závažným či dlouhotrvajícím průjmem .. operací .. .. nebo s ketogenní dietou ( dieta s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem sacharidů) máte problémy s játry .. .....

Tagy: Topiramat mylan, iu axa

Topiramat actavis


Neužívejte přípravek Topiramat Actavis • jestliže jste alergický( na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k prevenci migrény v případě, že jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci ( další informace viz bod „Těhotenství a kojení“) Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramat Actavis Nejste-li si jistý( e se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Topiramat Actavis užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Topiramat Actavis se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou, pokud: • máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu • jste v minulosti měl( a) problémy s krví nebo tělními tekutinami ( metabolická acidóza) máte problémy s játry • máte problémy se zrakem, zejména glaukom ( zelený zákal) máte problémy s růstem • držíte dietu s vysokým obsahem tuků ( ketogenní dieta) užíváte přípravek Topiramat Actavis k léčbě epilepsie a jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete otěhotnět ( další informace viz bod .....

Tagy: Topiramat actavis, iu axa

Přečtěte si o tématu Iu Axa. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma iu axa, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Iu Axa. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Iu Axa.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop