TOPIMARK - Interakce, účinky


 
 • Metabolismus Enfuvirtidu může být snížen při kombinaci s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluvoxamin kombinuje s topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je baklofen kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus nikotinu může být snížen při kombinaci s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Lorazepam kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus bortezomibu může být snížen v kombinaci s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ethchlorvynol kombinuje s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tramadol kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus troglitazonu může být snížen, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus Sildenafilu může být snížen, pokud je kombinován s Topiramátem.


 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Reserpin kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus ticlopidinu může být snížen, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Trospium kombinováno s Topiramátem.
 • Metabolismus pantoprazolu může být snížen, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Torasemid může zvýšit hypokalemickou aktivitu Topiramátu.
 • Koncentrace citalopramu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus Eletriptanu může být snížen, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Oxyphenonium s Topiramátem.
 • Metabolismus Nelfinaviru může být snížen, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Enfluran kombinován s Topiramátem.
 • Terapeutická účinnost topiramátu může být snížena při použití v kombinaci s pregabalinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Temazepam kombinován s Topiramátem.
 • Methylothiazid může zvýšit hypokalemickou aktivitu Topiramátu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Butabarbital kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus oxikonazolu může být snížen, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Butalbitalu s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se benzatropin kombinuje s přípravkem Topiramate.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ziprasidon kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus dapsonu může být snížen v kombinaci s Topiramátem.
 • Koncentrace fenytoinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Sérová koncentrace Diethylstilbestrolu může být snížena, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Metabolismus Metoprololu může být snížen při kombinaci s Topiramátem.
 • Topiramát může zvýšit sedativní aktivitu ropinirolu.
 • Sérová koncentrace chlorotrianisenu může být snížena, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci lidokainu s Topiramátem.
 • Ostatní nejvíce nakupují

  O projektu

  Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

  Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop