Activelle - Interakce, účinky


 
Terapeutická účinnost Phenprocoumonu může být snížena při použití v kombinaci s Norethisteronem.
Metabolismus estradiolu může být snížen, pokud je kombinován se Sorafenibem.
Metabolismus Norethisteronu může být snížen, pokud je kombinován s Crizotinibem.
Koncentrace rimexolonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s estradiolem.
Koncentrace norethisteronu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Simeprevirem.
Sérová koncentrace beklomethason dipropionátu může být zvýšena, pokud je kombinován s estradiolem.
Terapeutická účinnost proteinu C může být snížena při použití v kombinaci s Norethisteronem.
Koncentrace estradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Batimastatem.
Koncentrace estradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Elafinem.
Estradiol může snížit antikoagulační aktivity pentosan polysulfátu.
Koncentrace pazopanibu v séru se může zvýšit, pokud je kombinován s estradiolem.
Terapeutická účinnost bekapermerminu může být snížena při použití v kombinaci s Norethisteronem.
Metabolismus estradiolu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem.
Terapeutická účinnost kyseliny octové může být snížena při použití v kombinaci s Norethisteronem.
Koncentrace norethisteronu v séru může být snížena, pokud je kombinován se mitotanem.
Koncentrace estradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s bexarotenem.
Metabolismus estradiolu může být snížen v kombinaci s lapatinibem.
Metabolismus norethisteronu může být snížen, pokud je kombinován s Vorikonazolem.
Terapeutická účinnost Miglitolu může být snížena při použití v kombinaci s Norethisteronem.
Koncentrace estradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Candoxatrilatem.
Koncentrace norethisteronu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Fosaprepitantem.
Metabolismus estradiolu může být snížen při kombinaci s floxuridinem.
Koncentrace norethisteronu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ceritinibem.
Terapeutická účinnost gliquidonu může být snížena při použití v kombinaci s estradiolem.
Koncentrace estradiolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s 1,10-fenanthrolinem.
Koncentrace desoximetasonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s estradiolem.
Koncentrace Topotecanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Estradiolem.
Metabolismus Norethisteronu může být snížen, pokud je kombinován s Dronedaronem.
Metabolismus estradiolu může být snížen, pokud je kombinován se Sertralinem.
Metabolismus norethisteronu může být snížen, pokud je kombinován s ketokonazolem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7