Aclexa - Interakce, účinky


 
Metabolismus celekoxibu může být snížen, pokud je kombinován s kyselinou valproovou.
Metabolismus Cevimelinu může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Celekoxib může snížit rychlost vylučování netilmicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován s Aldosteronem.
Celekoxib může snížit rychlost vylučování arbekacinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Candoxatril kombinován s celekoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován se salsalátem.
Metabolismus Celecoxibu může být snížen, pokud je kombinován s Nilotinibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován s Pirfenidonem.
Metabolismus celecoxibu může být snížen, pokud je kombinován s nikardipinem.
Metabolismus Celecoxibu může být snížen, pokud je kombinován se Zafirlukastem.
Metabolismus celecoxibu může být snížen při kombinaci s ranolazinem.
Metabolismus pentamidinu může být snížen v kombinaci s celekoxibem.
Metabolismus brigatinibu může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Celekoxib může zvýšit antikoagulační aktivitu člověka antitrombinu III.
Koncentrace metoprololu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s celekoxibem.
Metabolismus Nitrofuralu může být snížen v kombinaci s celekoxibem.
Celekoxib může zvýšit trombogenní aktivitu tibolonu.
Metabolismus licofelonu může být snížen v kombinaci s celekoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován s difluokortolonem.
Metabolismus mesoridazinu lze snížit v kombinaci s celekoxibem.
Colesevelam může způsobit snížení absorpce celekoxibu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Celecoxib kombinován s NCX 1022.
Metabolismus Vernakalantu může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Rescinnamin kombinován s celekoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Spirapril kombinuje s celekoxibem.
Celekoxib může snížit rychlost vylučování Sabarubicinu, což může vést k vyšší hladině séra.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován s desonidem.
Celekoxib může snížit rychlost vylučování Pirarubicinu, což by mohlo vést k vyšší hladině séra.
Metabolismus celekoxibu se může snížit, pokud se kombinuje se sulfadiazinem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: