Aclexa - Interakce, účinky


 
Metabolismus rosiglitazonu může být snížen v kombinaci s celekoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Dapsone kombinován s celekoxibem.
Alaproclát může zvýšit protidoštičkové aktivity celekoxibu.
Metabolismus celecoxibu se může zvýšit, pokud se kombinuje se Secobarbitalem.
Metabolismus celekoxibu může být snížen, pokud je kombinován s itrakonazolem.
Celekoxib může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu gemifloxacinu.
Metabolismus zalcitabinu může být snížen v kombinaci s celekoxibem.
Koncentrace celekoxibu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dasatinibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Celecoxib kombinován s Indoprofenem.
Metabolismus Paramethadionu může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Celekoxib může zvýšit antikoagulační aktivitu Gabexátu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Flurbiprofen kombinuje s celekoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován s oxaprozinem.
Metabolismus celecoxibu může být snížen, pokud je kombinován s delavirdinem.
Celekoxib může snižovat antihypertenzivní aktivitu spironolaktonu.
Metabolismus celecoxibu může být zvýšen, pokud je kombinován s Primidonem.
Koncentrace digoxinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s celekoxibem.
Metabolismus Ponatinibu může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován s fludrokortisonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován s fluprednidenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Forasartan kombinován s celekoxibem.
Metabolismus ketobemidonu může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Metabolismus Celecoxibu může být snížen, pokud je kombinován s Diltiazemem.
Metabolismus celekoxibu se může zvýšit, pokud se kombinuje s rifampicinem.
Terapeutická účinnost Iloprostu může být snížena při použití v kombinaci s Celecoxibem.
Metabolismus Nitrofuralu může být snížen v kombinaci s celekoxibem.
Metabolismus Trimethadionu může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Metabolismus eszopiklonu může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Metabolismus Ritonaviru může být snížen, pokud je kombinován s celekoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je celekoxib kombinován s andrografolidem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7