Aclasta - Interakce, účinky


 
Spektinomycin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kyselina ferulová kombinována s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Suprofen s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Diflunisal kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se epirizol kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Koncentrace kyseliny zoledronové v séru může být snížena, pokud je kombinována s glukonátem vápenatým.
Idarubicin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Zorubicin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci salicylamidu s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Zileuton kombinován s kyselinou Zoledronovou.
Arbekacin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci kyseliny zoledronové s deferasiroxem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Bucillamine kombinován s kyselinou zoledronovou.
Terapeutická účinnost kyseliny zoledronové může být snížena při použití v kombinaci s dexlansoprazolem.
Koncentrace kyseliny zoledronové v séru může být snížena, pokud je kombinována s fosforečnanem vápenatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je lisofylin kombinován s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Bufexamac kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Koncentrace kyseliny zoledronové v séru může být snížena, pokud je kombinována s laktátem vápenatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina niflumová kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Terapeutická účinnost kyseliny zoledronové může být snížena při použití v kombinaci s omeprazolem.
GPX-150 může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Terapeutická účinnost kyseliny zoledronové může být snížena při použití v kombinaci s pantoprazolem.
Koncentrace kyseliny zoledronové v séru může být snížena, pokud je kombinována s almasilátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se kyselina tolfenamová kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tranilast kombinován s kyselinou zoledronovou.
Terapeutická účinnost kyseliny zoledronové může být snížena při použití v kombinaci s rabeprazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Serrapeptáza kombinována s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tolmetin kombinován s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Duvelisib kombinován s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Etorikoxib kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: