Aclasta - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je karbaspirin vápenatý kombinován s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Tarenflurbil kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je ibuprofen kombinován s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Nitroaspirin kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Pirfenidon kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci benzydaminu s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se balsalazid kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je ibuproxam kombinován s kyselinou zoledronovou.
Framycetin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Neomycin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Koncentrace kyseliny zoledronové v séru může být snížena, pokud je kombinována s hydroxidem hlinitým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Diflunisal kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Koncentrace kyseliny zoledronové v séru může být snížena, pokud je kombinována s chloridem vápenatým.
Koncentrace kyseliny zoledronové v séru může být snížena, pokud je kombinována s almasilátem.
Valrubicin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Mesalazin kombinován s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Metamizol kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Zorubicin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Indobufen kombinován s kyselinou zoledronovou.
Kanamycin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Gentamicin může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Terapeutická účinnost kyseliny zoledronové může být snížena při použití v kombinaci s dexlansoprazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je lisofylin kombinován s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je propacetamol kombinován s kyselinou zoledronovou.
Koncentrace kyseliny zoledronové v séru může být snížena, pokud je kombinována s octanem vápenatým.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Etorikoxib kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Terapeutická účinnost kyseliny zoledronové může být snížena při použití v kombinaci s omeprazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Ketorolac kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Andrographolid kombinuje s kyselinou zoledronovou.
Metrizamid může zvýšit hypokalcemickou aktivitu kyseliny zoledronové.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 13 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: