Accuzide 20 - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s SRT501.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Desflurane kombinuje s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je přípravek Quinapril kombinován s antipyrinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Chlorpromazin kombinován s Quinaprilem.
Lerkanidipin může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Carteolol kombinuje s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s Terazosinem.
Chinapril může zvýšit ortostatické hypotenzní aktivity Levodopy.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s kyselinou tiaprofenovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je bendroflumethiazid kombinován s Quinaprilem.
Selegilin může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je oxid dusnatý kombinován s Quinaprilem.
Riziko hypersenzitivní reakce na alopurinol se zvyšuje, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Sérová koncentrace Estron sulfátu může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Everolimus kombinován s Quinaprilem.
Koncentrace Dyphylinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Loxoprofenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Benazepril kombinuje s Quinaprilem.
Icatibant může snížit antihypertenzivní aktivity Quinaprilu.
Pargyline může zvýšit hypotenzivní aktivity Quinaprilu.
Metabolismus verapamilu může být snížen, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Quinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu Mibefradilu.
Toloxaton může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Barbital může zvýšit hypotenzní aktivity Quinaprilu.
Trimethoprim může zvýšit hyperkalemické aktivity Quinaprilu.
Quinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu přípravku Sitaxentan.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu risperidonu.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu přípravku Selexipag.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s apraclonidinem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7