Accuzide 10 - Interakce, účinky


 
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu efonidipinu.
Vápník karbaspirinu může snížit antihypertenzivní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tolcapone kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Moexiprilu s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s Metamizolem.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu fenoxybenzaminu.
Koncentrace Trimipraminu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Koncentrace nefazodonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je přípravek Conivaptan kombinován s přípravkem Quinapril.
Rilmenidin může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Koncentrace Dosulepinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Sérová koncentrace Estron sulfátu může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s ibuproxamem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s Clevidipinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s cyklofosfamidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Etorikoxibem.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s Bucillamine.
Heparin může zvýšit hyperkalemické aktivity Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Pipamperon kombinuje s Quinaprilem.
Koncentrace temafloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu Lacidipinu.
Koncentrace doxepinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Brofaromin může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Benoxaprofenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Sitagliptin kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s kyselinou mykofenolovou.
Koncentrace amitriptylínu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován se Zaltoprofenem.
Cyklothiazid může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 37 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: