Accupro 5 - Interakce, účinky


 
Guanadrel může zvýšit hypotenzivní aktivity Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje se sulfasalazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Moexiprilu s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s leflunomidem.
Sérová koncentrace Cinoxacinu může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je přípravek Quinapril kombinován s přípravkem Nadolol.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Etorikoxibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s Bucillamine.
Icatibant může snížit antihypertenzivní aktivity Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s Clevidipinem.
Moklobemid může zvyšovat hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je bupivakain kombinován s Quinaprilem.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu vinpocetinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Pimecrolimusem.
Primidon může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Carteolol kombinuje s Quinaprilem.
Trimethaphan může zvýšit hypotenzivní aktivity Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Quinapril kombinován se salicylamidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je přípravek Conivaptan kombinován s přípravkem Quinapril.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je přípravek Quinapril kombinován se Sulindacem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s Loxoprofenem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se chlorothiazid kombinuje s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Quinapril kombinuje s tinoridinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Levobupivacain kombinuje s Quinaprilem.
Chinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu efonidipinu.
Enoxaparin může zvýšit hyperkalemické aktivity Quinaprilu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Quinapril kombinován s ibuproxamem.
Quinapril může zvýšit hypotenzní aktivitu Vincaminu.
Tranylcypromin může zvýšit hypotenzivní aktivity Quinaprilu.
Safrazin může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 2 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: