Abilify - Interakce, účinky


 
Aripiprazol může zvyšovat hypotenzivní aktivitu barnidipinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s pipotiazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s ezogabinem.
Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Canagliflozinu.
Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Desfluranu.
Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Leuprolidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Amobarbitalem.
Aripiprazol může zvýšit hypotenzivní aktivitu Levobunololu.
Mifepriston může zvýšit QTc prodlužující aktivitu aripiprazolu.
Aripiprazol může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).
Sérová koncentrace aktivních metabolitů Fesoterodinu se může zvýšit, pokud se Fesoterodin použije v kombinaci s Aripiprazolem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Thalidomidem.
Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Atenololu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s ekgoninem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s fosfenytoinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s opiem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Trans-2-fenylcyklopropylaminem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se Seratrodastem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Butabarbitalu s Aripiprazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s dihydrokodeinem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se ziprasidonem.
Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu bromokriptinu.
Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu prokainamidu.
Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ondansetronu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Carisoprodolem.
Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu levofloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s flutikason-propionátem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s progesteronem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s vortioxetinem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s chlorpromazinem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: