Abilify maintena - Interakce, účinky


 
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Leuprolidu.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu Goserelinu prodlužující QTc.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Peginterferonem alfa-2b.
 • Terapeutická účinnost Insulin Human může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Aldesleukinu.
 • Terapeutická účinnost Insulin Lispro může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Insulin Pork může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Pegvisomantem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu streptokinázy.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s cyklosporinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Calcitriolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s cholekalciferolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s fluvoxaminem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Valsartanu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Ramiprilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s baklofenem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu amfetaminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Lorazepam kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Esmololu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s bortezomibem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Ethchlorvynolem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu fenterminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Tramadol kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzivní aktivitu Betaxololu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s flukonazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Troglitazonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s erythromycinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Sildenafilem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu dofetilidu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Reserpinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu azithromycinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s ticlopidinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Pantoprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Torasemidu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s citalopramem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Eletriptanem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu moxifloxacinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Nelfinavirem.
 • Terapeutická účinnost glimepiridu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s indinavirem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s lovastatinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Enfluranem.
 • Terapeutická účinnost aripiprazolu může být zvýšena při použití v kombinaci s pregabalinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Temazepam kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu metylothiazidu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Butabarbitalu s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Nevirapinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s oxikonazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s alklometasonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Butalbitalem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s ranolazinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se ziprasidonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cabergolin kombinován s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s fenytoinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s doxycyklinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s klotrimazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu Anagrelidu prodlužující QTc.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se sulfisoxazolem.
 • Koncentrace metoprololu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat sedativní aktivitu ropinirolu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s isradipinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Topiramátem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Olmesartanu.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivity Disopyramidu prodlužující QTc.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s lidokainem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Clemastinem.
 • Terapeutická účinnost Acarbose může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Venlafaxinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s atomometinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s etomidátem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu morfinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu ropivakainu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu bupivacainu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Dapiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s flucloxacilinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s bexarotenem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ibutilidu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu chlorthalidonu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s pentobarbitalem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s kyselinou valproovou.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Zolmitriptan kombinován s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s acetaminofenem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kodein kombinován s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dihydroergotaminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amitriptylin kombinuje s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu tolkaponu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s fluorometholonem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Nitroprussidu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Hydromorfon kombinuje s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost metforminu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Metadon může zvyšovat aktivitu aripiprazolu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Olanzapin kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Atenololu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s omeprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s cetirizinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s terfenadinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s diltiazemem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s přípravkem Protriptylin.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Clobazamem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Minoxidilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s chlorzoxazonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s aminoglutethimidem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s klozapinem.
 • Doxylamin může zvyšovat aktivitu aripiprazolu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu Mirtazapinu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se meprobamát kombinuje s aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu timololu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu amlodipinu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu triamterenu.
 • Aripiprazol může zvýšit antipsychotické aktivity sulpiridu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Nimodipinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Beclomethason dipropionátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Carisoprodolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s progesteronem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Griseofulvinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu nisoldipinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Eszopiclone kombinován s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Alprazolam kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s dexbromfeniraminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Loxapin kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Remoxipridem.
 • Terapeutická účinnost rosiglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit sedativní aktivitu Pramipexolu.
 • Terapeutická účinnost Acetohexamidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Secobarbital kombinován s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Miglustatu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Promazine.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu spironolaktonu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s methylfenidátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Methocarbamolem.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu Zolpidemu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s triprolidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je prochlorperazin kombinován s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Cyproheptadinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu oxidu dusnatého.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu bendroflumethiazidu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Cerivastatinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s lansoprazolem.
 • Droperidol může zvýšit aktivitu aripiprazolu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je petidin kombinován s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Loratadinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Prazosinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s imipraminem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s chininem.
 • Dronabinol může zvýšit aktivitu aripiprazolu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluoxetin kombinuje s aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Methohexital kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se chlordiazepoxid kombinuje s aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s duloxetinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s chlorpromazinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s celekoxibem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu brimonidinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s dicloxacilinem.
 • Nabilone může zvýšit aktivitu aripiprazolu v oblasti tlumivců centrálního nervového systému (CNS depresant).
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Sotalolu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se buspiron kombinuje s aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Miglitolu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Fosinoprilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Entacaponem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s darifenacinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je oxykodon kombinován s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s cimetidinem.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu haloperidolu prodlužující QTc.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Ritonavirem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Triflupromazinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Dextromethorphan kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Trandolaprilu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu karteololu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Metolazonu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s cinchocainem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu lerkanidipinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s cyklofosfamidem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rofecoxibem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu ciprofloxacinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Toremifenu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Nortriptylin kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Benazeprilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s amoxapinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s pyridostigminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Lamotriginem.
 • Aripiprazol může zvýšit QTc prodlužující aktivitu Perflutrenu.
 • Hydroxyzin může zvýšit aktivitu aripiprazolu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Bosentanem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s karbamazepinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Propranololu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu klonidinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Vorikonazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzivní aktivitu Enalaprilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s flutikason-propionátem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu doxazosinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Ethosuximidem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Amiloridu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Labetalolu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Thiopentalem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Linezolid kombinován s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s medroxyprogesteron acetátem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Cisapridu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Nafcillinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s chlorochinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci butorfanolu s aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Bisoprololu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rifabutinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Imatinibem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s nikardipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluphenazin kombinuje s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s testosteronem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Efavirenzem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Clorazepate kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu klofarabinu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu dexmedetomidinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Prednisonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Clofibrátem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se simvastatinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s dycloninem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s dropropropoxyfenem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se mitotanem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se pentazocin kombinuje s aripiprazolem.
 • Síran hořečnatý může zvýšit aktivitu aripiprazolu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s trazodonem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu mecamylaminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Metaxalonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s verapamilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Sumatriptan kombinován s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost chlorpropamidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s aprepitantem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s tamoxifenem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu losartanu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s thioridazinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Midazolam kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Flurazepam kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Moexiprilu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu fentolaminu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Daunorubicinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu furosemidu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ergotamin kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu tizanidinu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu eplerenonu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu methazolamidu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s delavirdinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu tamsulosinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Sufentanilu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu apomorfinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paroxetin kombinován s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s azatadinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s prokainem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu lisinoprilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Trimipraminem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu nitroglycerinu.
 • Terapeutická účinnost Nateglinidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Risperidon kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Meclizinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu pentamidinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s hydrokortizonem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Mannitolu.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu kyseliny gadobenové.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Modafinilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje se skopolaminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s karbinoxaminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s prilocainem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Tranylcyprominem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Isofluranu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s etotoinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu tretinoinu.
 • Aripiprazol může zvýšit QTc prodlužující aktivitu Dolasetronu.
 • Aripiprazol může zvýšit sedativní aktivitu methyrosinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Olopatadinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s hydrokortamátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Clidiniem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s etoposidem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Hydroflumethiazidu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s oxkarbazepinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu fenelzinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s estradiolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu perindoprilu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Primidonem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Candesartanu cilexetilu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu tolazolinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Fenoldopamu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Halazepamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Alfentanil kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s proparakainem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu indapamidu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s fenylbutazonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Fentanyl kombinuje s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu propofolu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Diazepam kombinován s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Trifluoperazin kombinován s Aripiprazolem.
 • Mifepriston může zvýšit QTc prodlužující aktivitu aripiprazolu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s bromfeniraminem.
 • Terapeutická účinnost Tolazamidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Oxazepam kombinován s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Nalbufin kombinován s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Methylfenobarbitalem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je perenfenazin kombinován s aripiprazolem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu pseudoefedrinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Temozolomidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Levorfanol kombinuje s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s chlorfenesinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s terbinafinem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu benzfetaminu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Conivaptanem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu flupentixolu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu eprosartanu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu chlorothiazidu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Quinaprilu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu izosorbid dinitrátu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu bumetanidu.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu Granisetronu prodlužující QTc.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s oxybuprokainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Triazolam kombinován s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s ethanolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Remifentanilu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu kyseliny etakrynové.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ondansetronu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s tiagabinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kokainem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s chinidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje se zonisamidem.
 • Terapeutická účinnost Repaglinidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost fenforminu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost amantadinu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Almotriptan kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat aktivitu buprenorfinu působícího na utlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzivní aktivitu Levosimendanu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se cyklobenzaprin kombinuje s aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu fenoxybenzaminu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Tipranavirem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Mesoridazinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Maprotilinem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu Diethylpropionu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Felbamátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s fexofenadinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s isoniazidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Naratriptan kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Rizatriptan kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat aktivitu hydrokodonu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Norgestimate.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Pindololu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s mepivakainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci přípravku Zaleplon s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu apraclonidinu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu telmisartanu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s desloratadinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Methyldopy.
 • Aripiprazol může zvyšovat aktivitu azelastinu snižující aktivitu centrálního nervového systému (snižující CNS).
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu dipyridamolu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s telithromycinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Ramelteonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s dimenhydrinátem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s přípravkem Exemestane.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Gabapentin kombinován s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Frovatriptan kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzivní aktivitu hydrochlorothiazidu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Levobupivacainu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Metyraponem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s cinakalcetem.
 • Terapeutická účinnost glyburidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Minocyklin může zvýšit aktivitu aripiprazolu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu guanfacinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu izosorbidmononitrátu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu felodipinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s ketokonazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Methoxyfluranem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Irbesartanu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s přípravkem Topotecan.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s probenecidem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu prokainamidu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu selegilinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Thalidomidem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s rifampicinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ergoloid mesylát kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu nitritipinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s melatoninem.
 • Terapeutická účinnost Glipizidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Clonazepamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Promethazine kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit arytmogenní aktivitu mequitazinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Atazanavirem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s difenhydraminem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s atorvastatinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s vigabatrinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud se difenoxylát kombinuje s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Orlistatem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s benzokainem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu primaquinu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Iloprostu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Fluvastatinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Pimozide.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Sertralin kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s levocabastinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu papaverinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s chlorfenaminem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s nifedipinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amiodaronem.
 • Terapeutická účinnost gliklazidu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost tolbutamidu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s pioglitazonem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzivní aktivitu Carvedilolu.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu levofloxacinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se sulfinpyrazonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s doxepinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu amifostinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu diklofenamidu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s nefazodonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s desipraminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Thiamylalem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu gemifloxacinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s bupropionem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu bretylium.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Halothane.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s chloroprokainem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Terazosinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Ofloxacinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s itrakonazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je prokarbazin kombinován s aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu oxidu arsenitého.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s guanethidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Moclobemid kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat aktivitu orfenadrinu v látkách tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s fenobarbitalem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu escitalopramu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s cyklidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s chlormezanonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Ifosfamidem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu propafenonu.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Domperidonu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Desfluranu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Oxymorphone kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Acebutololu.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Flecainidu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Captoprilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Zopiclone kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu bromokriptinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rifapentinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Levetiracetamem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Nadololu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Dezocinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzivní aktivitu Levobunololu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Clarithromycinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Metipranololu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Estazolam kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s přípravkem Dantrolene.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rifaximinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ketamin kombinován s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Quetiapinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s levometethyl acetátem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s paklitaxelem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Saquinavirem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Metoclopramid kombinuje s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s dexamethasonem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Levodopy.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Sevofluranu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s chlorprothixenem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu epoprostenolu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Gemfibrozilem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s klomipraminem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Bepridilu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s alimemazinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Isocarboxazidu.
 • Terapeutická účinnost gliquidonu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost mitiglinidu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je přípravek Ergonovine kombinován s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dasatinibem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu lisdexamfetaminu.
 • Terapeutická účinnost sitagliptinu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s posakonazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s darunavirem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Paliperidonu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Hydralazinu.
 • Terapeutická účinnost Exenatidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Pramlintidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu karbetocinu.
 • Terapeutická účinnost Insulin Aspartu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Insulin Detemiru může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Insulin Glulisine může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Fosamprenavirem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s fosfenytoinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s třezalkou tečkovanou.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s cefradinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Cilazaprilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Amobarbitalem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Butethalem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Hexobarbitalem.
 • Lithium může zvýšit neurotoxické aktivity aripiprazolu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu penbutololu.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu mefenterminu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu rasagilinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s kolchicinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s drospirenonem.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu methotrimeprazinu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s metadyl acetátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s glutlutimidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s kyselinou gama hydroxybutyrovou.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivity MMDA.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Dihydroetorfinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Heroinem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivity midomafetaminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s fencamfaminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Ethylmorfinem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu 2,5-dimethoxy-4-ethylamfetaminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Barbitalem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu 4-brom-2,5-dimethoxyamfetaminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s etorfinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Difenoxinem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu 3,4-methylendioxyamfetaminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s ekgoninem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Dextromoramidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Carfentanilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Flunitrazepamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Ethyl loflazepátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Drotebanolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s dihydrokodeinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Alfacetylmethadolem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu chlorofenterminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Bromazepamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s hydrátem chloru.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s dihydromorfinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Fludiazepamem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu dextroamfetaminu.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu metamfetaminu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Oxprenololu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Ketazolamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Prazepamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Quazepamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Nitrazepamem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Lopinavirem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Deferasiroxem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu amylnitritu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Acepromazinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Aceprometazinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Molindonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s pipotiazinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s thiothixenem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu zuklopentixolu.
 • Terapeutická účinnost AICA ribonukleotidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Castanosperminu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje se 7-nitroindazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Trans-2-fenylcyklopropylaminem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s kyselinou fusidovou.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Methylecgoninem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Metamizolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Methapyrilenem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s ethylkarbamátem.
 • Terapeutická účinnost Buforminu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje se Zimelidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Methaqualonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s flunarizinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s fluspirilenem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je tetrabenazin kombinován s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s dronedaronem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzivní aktivitu Nebivololu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Nilotinibem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Lorcaserinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s přípravkem Osanetant.
 • Terapeutická účinnost Vildagliptinu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost Voglibózy může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Dapoxetinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Milnacipran kombinuje s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Nesiritidu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Tesmilifenem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s flibanserinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Oritavancinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Clevidipinem.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu Iloperidonu prodlužující QTc.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu lofexidinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s ezogabinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s tetrodotoxinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Methsuximidem.
 • Aripiprazol může zvyšovat sedativní aktivitu rotigotinu.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivity Vandetanib prodlužující QTc.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Canertinibem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Telaprevirem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje se Sertindolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Pizotifenem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rufinamidem.
 • Terapeutická účinnost alogliptinu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Tapentadol může zvyšovat aktivitu aripiprazolu v látkách tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu asenapinu.
 • Terapeutická účinnost sulodexidu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Tocilizumabem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s levocetirizinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje se zikonotidem.
 • Aripiprazol může zvýšit antipsychotické aktivity amisulpridu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Simeprevirem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu dapagliflozinu.
 • Terapeutická účinnost Saxagliptinu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Telavancinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Armodafinilem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s etravirinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s klomethiazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Deramciclane.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Adipiplonem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu pazopanibu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s agomelatinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Midostaurinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Panobinostatem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Isavuconazoniem.
 • Terapeutická účinnost liraglutidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Vilazodone kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s oxidem dusným.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s přípravkem Artemether.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s desvenlafaxinem.
 • Sérová koncentrace aktivních metabolitů Fesoterodinu se může zvýšit, pokud se Fesoterodin použije v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s lumefantrinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzivní aktivity Nilvadipinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Fospropofolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Fosaprepitantem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s ketobemidonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se Seratrodastem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s benzylalkoholem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s lurasidonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ivacaftorem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Azilsartan medoxomilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s DPDPE.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rilpivirinem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Crizotinibem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Gabapentinem Enacarbil.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Boceprevirem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Vemurafenibem.
 • Terapeutická účinnost linagliptinu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Perampanel může zvyšovat aktivitu aripiprazolu v látkách tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s přípravkem Mirabegron.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Enzalutamidem.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu Bedaquilinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Canagliflozinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Pomalidomidem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Trametinibem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s dabrafenibem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Levomilnacipran kombinuje s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s perospironem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Amperozidem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Riociguatu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s lulikonazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Obinutuzumabu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Isoxsuprinu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu indoraminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s indalpinem.
 • Terapeutická účinnost Glibornuridu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s etifoxinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s etidocainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s artikainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Brotizolamem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Aliskirenu.
 • Aripiprazol může zvýšit aktivitu Suvorexantu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se Siltuximabem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Empagliflozinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Eliglustatem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tedizolid fosfát kombinuje s aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost dulaglutidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s přípravkem Netupitant.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Idelalisibem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ceritinibem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Cobistatatem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s vortioxetinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Tasimelteonem.
 • Nátriumoxybutyrát může zvýšit aktivitu aripiprazolu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Palbociclibem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Olaparibem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Dinutuximabu.
 • Aripiprazol může zvyšovat QTc prodlužující aktivitu lenvatinibu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s tetracainem.
 • Terapeutická účinnost quinagolidu může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu dusitanu sodného.
 • Aripiprazol může zvyšovat aktivitu paraldehydu v činidlech tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován se Stiripentolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s eslikarbazepin acetátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Brexpiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Etizolamem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Dosulepinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Lofentanilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s etoperidonem.
 • Terapeutická účinnost Ciglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu arotinololu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Melperonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje se zotepinem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzivní aktivitu barnidipinu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu cilnidipinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu efonidipinu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Lacidipinu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Manidipinem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu moxonidinu.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu fimasartanu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Lumacaftorem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Pipamperonu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s přípravkem Rolapitant.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Sacubitrilu.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s osimertinibem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s propoxycainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s pramocainem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu hydroxyamfetaminu.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Enalaprilátu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s opiem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Butambenem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s fenoxyethanolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Alfaxalonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Myrrhem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Normethadonem.
 • Terapeutická účinnost aripiprazolu může být snížena při použití v kombinaci se Sarilumabem.
 • Terapeutická účinnost Allicinu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Imidaprilu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s alopregnanolonem.
 • Terapeutická účinnost 2,4-thiazolidindionu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost kyseliny bempedoové může být snížena při použití v kombinaci s aripiprazolem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s delafloxacinem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivity Ritobegronu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno při kombinaci Aripiprazolu s Tetrahydropalmatinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s gepironem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s přípravkem Ecopipam.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Eltanolonem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Rucaparibem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s bromididolem.
 • Terapeutická účinnost Piribedilu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s přípravkem Piritramide.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Raclopridem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s oxethazainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Indiplonem.
 • Terapeutická účinnost přípravku Gusperimus může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Ritanserinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Perazinem.
 • Terapeutická účinnost Sotagliflozinu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Terapeutická účinnost balaglitazonu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s tandospironem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s Benperidolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje se Sepranolonem.
 • Terapeutická účinnost deoxyspergualinu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s tiapridem.
 • Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu mefedronu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Norfluranem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Alfaprodinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Alaproclátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s ethylchloridem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s trichlorethylenem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Loprazolamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Lormetazepamem.
 • Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Enasidenibem.
 • Ostatní nejvíce nakupují
   
  Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
   
  Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
   
  Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 189 Kč
   
  Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
   
  Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
   
  Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
   
  GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 555 Kč
   
  Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
   
  Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 349 Kč
   
  Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 295 Kč
   
  Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 119 Kč
   
  Přípravek se používá ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých od 18 let s nadváhou, kteří mají index BMI rovný nebo vyšší než 28. Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg se má užívat společně s dietou se sníženým obsahem kalorií a nízkým obsahem tuků. 499 Kč
   
  Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 289 Kč
   
  Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 149 Kč
   
  Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
   
  Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 95 Kč
   
  Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 895 Kč
   
  Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 105 Kč
   
  Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
   
  Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

  O projektu

  Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

  Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop