Abilify maintena - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je prokarbazin kombinován s aripiprazolem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s guanethidinem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Pantoprazolem.
Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Nitroprussidu.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s lulikonazolem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Ceritinibem.
Droperidol může zvýšit aktivitu aripiprazolu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s benzylalkoholem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Norfluranem.
Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu lisdexamfetaminu.
Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Cilazaprilu.
Terapeutická účinnost Acetohexamidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Isavuconazoniem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s posakonazolem.
Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Terazosinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s agomelatinem.
Aripiprazol může snižovat stimulační aktivity midomafetaminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s chlorzoxazonem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Daunorubicinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s hydrátem chloru.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s klozapinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s opiem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s dabrafenibem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se simvastatinem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s drospirenonem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Nevirapinem.
Aripiprazol může zvyšovat aktivitu orfenadrinu v látkách tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amiodaronem.
Terapeutická účinnost Nateglinidu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Peginterferonem alfa-2b.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 1 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: