Abilify maintena - Interakce, účinky


 
Aripiprazol může snižovat stimulační aktivity midomafetaminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s indalpinem.
Aripiprazol může snižovat stimulační aktivitu mefenterminu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s bromididolem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s fenobarbitalem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s přípravkem Artemether.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Gemfibrozilem.
Aripiprazol může zvyšovat hypotenzní aktivitu Fenoldopamu.
Metadon může zvyšovat aktivitu aripiprazolu v oblasti tlumení centrálního nervového systému (CNS depresant).
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s cyklosporinem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován se sulfinpyrazonem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s diltiazemem.
Terapeutická účinnost gliquidonu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
Aripiprazol může zvýšit aktivitu Granisetronu prodlužující QTc.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s ethylkarbamátem.
Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu cilnidipinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Aripiprazol kombinován s etidocainem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aripiprazol kombinován s Hexobarbitalem.
Aripiprazol může zvyšovat aktivitu orfenadrinu v látkách tlumících centrální nervový systém (CNS depresant).
Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Valsartanu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s propoxycainem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s Fospropofolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Aripiprazol kombinuje s chloroprokainem.
Terapeutická účinnost sitagliptinu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
Aripiprazol může zvýšit aktivitu Suvorexantu na látky tlumící centrální nervový systém (CNS depresant).
Terapeutická účinnost Castanosperminu může být snížena při použití v kombinaci s Aripiprazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Moclobemid kombinován s Aripiprazolem.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rofecoxibem.
Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu Methyldopy.
Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s acetaminofenem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: