Abelcet - Interakce, účinky


 
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Aldesleukinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s digoxinovou imunitou Fab (Ovine).
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován se streptokinázou.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity cyklosporinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Valsartanem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Ramiprilem.
 • Flunisolid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Esmololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s bortezomibem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s Betaxololem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s flukonazolem.
 • Koncentrace dofetilidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s reserpinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s Torasemidem.
 • Diflorason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s pregabalinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s metylothiazidem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s oxikonazolem.
 • Alklometason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Koncentrace ranolazinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s terkonazolem.
 • Koncentrace fenytoinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Medrysone může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s klotrimazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Metoprololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s Ropinirolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s isradipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Olmesartanem.
 • Amcinonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s morfinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s ropivakainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s bupivakainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s chlorthalidonem.
 • Pentobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s tolkaponem.
 • Fluorometholon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Nitroprussidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Atenololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s diltiazemem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Minoxidilem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s anidulafunginem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s klozapinem.
 • Sukralfát může způsobit snížení absorpce amfotericinu B, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s timololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s amlodipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s triamterenem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity valrubicinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s digoxinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Nimodipinem.
 • Beclomethason dipropionát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Absorpce progesteronu může být snížena při kombinaci s amfotericinem B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Griseofulvinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s nisoldipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Pramipexolem.
 • Secobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován se spironolaktonem.
 • Koncentrace Zolpidemu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity streptozocinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s oxidem dusnatým.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s bendroflumethiazidem.
 • Betamethason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity epirubicinu.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Framycetinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje srazrazinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s imipraminem.
 • Methohexital může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu duloxetinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s chlorpromazinem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity amikacinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s brimonidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Nabilonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje se Sotalolem.
 • Metabolismus buspironu může být snížen v kombinaci s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Fosinoprilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s acetyldigitoxinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Trandolaprilem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s kaspofunginem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s karteololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Metolazonem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s tolnaftátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s lerkanidipinem.
 • Foscarnet může zvyšovat nefrotoxické aktivity amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Benazeprilem.
 • Desoximetason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Lamotriginem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s Cinnarizinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s propranololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s klonidinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Vorikonazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Amfotericin B kombinován s Enalaprilem.
 • Flutikasonpropionát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s doxazosinem.
 • Fluocinolon acetonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s amidemidem.
 • Ulobetasol může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Amfotericin B kombinován s Labetalolem.
 • Thiopental může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Koncentrace cisapridu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s bisoprololem.
 • Koncentrace rifabutinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Triamcinolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s nikardipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s klofarabinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s dexmedetomidinem.
 • Prednison může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s butoconazolem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s nystatinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje se síranem hořečnatým.
 • Estron může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s mecamylaminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s verapamilem.
 • Flumethason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Metabolismus losartanu se může snížit, pokud se kombinuje s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s thioridazinem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity tobramycinu.
 • Fludrokortizon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Moexiprilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s fentolaminem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Daunorubicinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s furosemidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s tizanidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s eplerenonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s metazolamidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s tamsulosinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován se Sufentanilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s apomorfinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s lisinoprilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s nitroglycerinem.
 • Amfotericin B může zvýšit hypotenzní aktivitu risperidonu.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Naftifinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s pentamidinem.
 • Hydrokortison může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s mannitolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Tranylcyprominem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Amfotericin B kombinován s Isofluranem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s tretinoinem.
 • Mometason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Hydroflumethiazidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s fenolzinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s perindoprilem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Haloproginem.
 • Primidon může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Candesartan cilexetilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s tolazolinem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity gententinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s fenolopamem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s indapamidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s propofolem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s natamycinem.
 • Kcortolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Flurandrenolid může zvyšovat hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Methylfenobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s terbinafinem.
 • Prednizolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Metabolismus takrolimu může být snížen v kombinaci s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s přípravkem Conivaptan.
 • Loteprednol může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Eprosartanem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci se Sirolimusem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s chlorothiazidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Quinaprilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s isosorbid dinitrátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s risedronátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s bumetanidem.
 • Rimexolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Remifentanilem.
 • Didanosin může způsobit snížení absorpce amfotericinu B, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s kyselinou etacrynovou.
 • Koncentrace chinidinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Spectinomycinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Levosimendanem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s fenoxybenzaminem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou salicylovou.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Netilmicinu.
 • Methylprednisolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Pindololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s apraclonidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Telmisartanem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Methyldopou.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s dipyridamolem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity neomycinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s Gabapentinem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity doxorubicinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s hydrochlorothiazidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s Levobupivacainem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s tiokonazolem.
 • Koncentrace busulfanu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Clobetasol propionát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s guanfacinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s isosorbidmononitrátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s felodipinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s ketokonazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amfotericin B kombinuje s Irbesartanem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Ceruleninem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje se selegilinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s thalidomidem.
 • Koncentrace rifampicinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Fluocinonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s nitridipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s perhexilinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s deslanosidem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity streptomycinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Iloprostem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s butenafinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Ouabainem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s flucytosinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s mikonazolem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity kolistimethátu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s papaverinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s nifedipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amiodaron kombinuje s amfotericinem B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Econazolem.
 • Prednicarbát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Desoxykortikosteron-pivalát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Carvedilolem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s mikafunginem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amifostin kombinován s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s diklofenamidem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s kandicidinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci se Sertaconazolem.
 • Thiamylal může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s trimetrexátem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s bretyliem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s halotanem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Terazosinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s itrakonazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s oxidem arsenitým.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity kanamycinu.
 • Fenobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity idarubicinu.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Ciclopiroxem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s desfluranem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Acebutololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Captoprilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s bromokriptinem.
 • Koncentrace rifapentinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Nadololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s Levobunololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Metipranololem.
 • Koncentrace rifaximinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Budesonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s quetiapinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s paklitaxelem.
 • Dexamethason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit ortostatickou hypotenzní aktivitu Levodopy.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje se Sevofluranem.
 • Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s epoprostenolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s klomipraminem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s chloroxinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Bepridilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s isocarboxazidem.
 • Metabolismus docetaxelu může být snížen, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Desonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s posakonazolem.
 • Metabolismus sunitinibu může být snížen, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s hydralazinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s karbetocinem.
 • Koncentrace amfotericinu B v séru může být snížena, pokud je kombinován s fosfenytoinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Cilazaprilem.
 • Amobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Hexobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s penbutololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s rasagilinem.
 • Kortizonacetát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Paramethason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Mibefradilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s digitoxinem.
 • Ciklezonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity paromomycinu.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s nitroxolinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s amrinonem.
 • 19-norandrostenedion může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • 5-androstendion může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Barbital může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Androstenedion může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Metrizamidu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s oxprenololem.
 • Metabolismus solifenacinu může být snížen, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s amylnitritem.
 • Prasteron může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci se sinefunginem.
 • Equilin může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Thymolem.
 • Těhotenství může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Equilenin může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou Capric.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity ribostamycinu.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s přípravkem Radicicol.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou benzoovou.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou salicylhydroxamovou.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Geneticinu.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s glyfosátem.
 • Estron sulfát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity apramycinu.
 • Aldosteron může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Kortikosteron může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity GENTAMICIN C1A.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Myxothiazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s nimesulidem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s 2-HYDROXY-1,4-NAPHTHOQUINONem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s bifonazolem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Neaminu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s prenylaminem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s flunarizinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Nebivololem.
 • Oleoyl-estron může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Nesiritidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Clevidipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s lofexidinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s azimilidem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity SP1049C.
 • 16-Bromoepiandrosteron může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • HE3286 může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s rotigotinem.
 • acetát anekortávy může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • ME-609 může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • NCX 1022 může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Prasteron sulfát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity amrubicinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován se zikonotidem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s dapagliflozinem.
 • Sérová koncentrace Etravirinu může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s mevastatinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s xylometazolinem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity arbekacinu.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s přípravkem Artemether.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Nilvadipinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Bafilomycinem A1.
 • Difluprednát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Halcinonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity plicamycinu.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci se sulconazolem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Brefeldinem A.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Tranilastem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity puromycinu.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Amfotericin B kombinován s Azilsartan medoxomilem.
 • Formestan může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Flutikason-furoát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Canagliflozinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s přípravkem Riociguat.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Obinutuzumabem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Isoxsuprinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s isoconazolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s indoraminem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s hexetidinem.
 • Flupredniden může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Fluokortolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s fendilinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s eperisonem.
 • Barbexaclone může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Aliskirenem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s miltefosinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Empagliflozinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s efinaconazolem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Tavaborolem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Amfotericin B kombinován s Dinutuximabem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Pinaveriem.
 • Tixokortol může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Difluokortolon může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s dusitanem sodným.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Arotinololem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s kyselinou tolfenamovou.
 • Nicorandil může zvýšit hypotenzní aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s barnidipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Azelnidipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s benidipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s cilnidipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je amfotericin B kombinován s darodipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s efonidipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Lacidipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s manidipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Niguldipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s niludipinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s moxonidinem.
 • Terapeutická účinnost kyseliny pikosulfurové může být snížena při použití v kombinaci s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s fimasartanem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s pipamperonem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován se Sacubitrilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s enalaprilátem.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Pirarubicinu.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity aclarubicinu.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Zorubicinu.
 • Clobetasol může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Imidaprilem.
 • Deflazacort může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s karboxyamidotriazolem.
 • Anecortave může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Naftopidilem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s tetrahydrropalmatinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amfotericin B kombinuje s vinpocetinem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Cordycepinem.
 • Atamestan může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Sabarubicinu.
 • Cortexolone 17α-propionát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity sisomicinu.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Plazomicinu.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Zoptarelinu doxorubicinu.
 • Terapeutická účinnost BCG vakcíny může být snížena při použití v kombinaci s amfotericinem B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Oleandrinem.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Gallopamilem.
 • Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Nikkomycinem Z.
 • Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity GPX-150.
 • Clobetason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
 • Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s proscillaridinem.
 • Ostatní nejvíce nakupují
   
  Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
   
  Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
   
  Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 219 Kč
   
  Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
   
  Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
   
  Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 225 Kč
   
  GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 555 Kč
   
  Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
   
  Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 349 Kč
   
  Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 295 Kč
   
  Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 119 Kč
   
  Přípravek se používá ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých od 18 let s nadváhou, kteří mají index BMI rovný nebo vyšší než 28. Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg se má užívat společně s dietou se sníženým obsahem kalorií a nízkým obsahem tuků. 499 Kč
   
  Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
   
  Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 149 Kč
   
  Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
   
  Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 95 Kč
   
  Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 735 Kč
   
  Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 99 Kč
   
  Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
   
  Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

  O projektu

  Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

  Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop