Abelcet - Interakce, účinky


 
Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Bafilomycinem A1.
Koncentrace rifaximinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
Koncentrace rifapentinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s amfotericinem B.
Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s Ceruleninem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s propranololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s nitroglycerinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Gallopamilem.
Alklometason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity doxorubicinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován se streptokinázou.
Metabolismus sunitinibu může být snížen, pokud je kombinován s amfotericinem B.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s diltiazemem.
Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s nitroxolinem.
Difluprednát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s butoconazolem.
Amcinonid může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Obinutuzumabem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s Captoprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amifostin kombinován s amfotericinem B.
Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity puromycinu.
Betamethason může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity paromomycinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s apraclonidinem.
Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Geneticinu.
Clobetasol propionát může zvýšit hypokalemickou aktivitu amfotericinu B.
Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Plazomicinu.
Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s hexetidinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován se spironolaktonem.
Amfotericin B může zvýšit nefrotoxické aktivity Pirarubicinu.
Terapeutická účinnost amfotericinu B může být snížena při použití v kombinaci s mikonazolem.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 11 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: