Abasaglar - Interakce, účinky


 
Kyselina lipoová může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Insulin Glargine může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Aspart.
Kyselina salicylová může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Temafloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
2,4-thiazolidindion může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Risperidonem.
Oktamoxin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Estradiolem.
Prokarbazin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Paliperidonem.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s polythiazidem.
Testosteron může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Inzulin glargin může zvýšit hypoglykemické aktivity glipizidu.
Akarbóza může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Hydracarbazine může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Linagliptin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Allicin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Furazolidon může zvyšovat hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Bendroflumethiazidem.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Norethisteronem.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s hydrochlorothiazidem.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Danazolem.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s takrolimem.
Dulaglutid může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Buserelinem.
Inzulín glargin může zvýšit hypoglykemické aktivity Repaglinidu.
Rasagilin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Nilotinibem.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Fosamprenavirem.
Rosiglitazon může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 0 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: