Abasaglar - Interakce, účinky


 
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Methylprednisolonem.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Levonorgestrelem.
Escitalopram může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Metolazonem.
Oktamoxin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Methotrimeprazinem.
Pramlintid může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Diflunisal může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Prednisonem.
Nandrolon dekanoát může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s kyselinou etakrynovou.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Fosamprenavirem.
Rasagilin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Indalpin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Estron sulfátem.
Troglitazon může zvyšovat hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Nialamid může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Inzulín glargin může zvýšit hypoglykemické aktivity chininu.
Sertralin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s hydrokortizonem.
Mesalazin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Venlafaxin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Norethisteronem.
Acetohexamid může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Safrazin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Vorinostatem.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci se Saquinavirem.
Inzulín glargin může zvyšovat hypoglykemické aktivity pasireotidu.
Inzulín glargin může zvýšit hypoglykemické aktivity sulfamethoxazolu.
Terapeutická účinnost Insulin Glargine může být snížena při použití v kombinaci s Histrelinem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7