Abaktal - Interakce, účinky


 
Oxyphenbutazon může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se methylprednisolon kombinuje s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Estrone kombinuje s pefloxacinem.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Glipizidu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Medrysone kombinován s pefloxacinem.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s citrátem železitým.
Fosforečnan vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Diflunisal může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se tixokortol kombinuje s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s pefloxacinem.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován se sukralfátem.
Bevacizumab může zvýšit kardiotoxické účinky pefloxacinu.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován se sacharidem železa.
Ibuproxam může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Metforminu.
Indobufen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Kyselina metalofenamová může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Flurbiprofen může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Ibuprofen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit antikoagulační aktivity ethylbiscoumacetátu.
Naftifin může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Kyselina tiaprofenová může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Ketoprofen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity chininu.
Koncentrace didanosinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s pefloxacinem.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Cholin hořečnatý trisalicylát může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Mizoribin může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Apocynin může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován se síranem hořečnatým.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 3 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: