Abaktal - Interakce, účinky


 
Tolmetin může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Zaltoprofen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Desonide kombinován s pefloxacinem.
Laktát vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Kyselina niflumová může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit antikoagulační aktivitu fenopcoumonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Atamestane kombinuje s pefloxacinem.
Salsalát může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je alklometason kombinován s pefloxacinem.
Proscillaridin může snižovat kardiotoxické aktivity pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Estrone kombinuje s pefloxacinem.
Fenbufen může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Glukonát vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován s Quinaprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluokortolon kombinuje s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Prasterone kombinován s pefloxacinem.
Leflunomid může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Higenamin může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Trastuzumab může zvýšit kardiotoxické aktivity pefloxacinu.
Meloxikam může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity rosiglitazonu.
Castanospermin může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pirfenidon může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Deslanosid může snižovat kardiotoxické aktivity pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ulobetasol kombinován s pefloxacinem.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Masoprocol může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Metforminu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Glargine.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity sulfisoxazolu.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
179 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
49 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
219 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
319 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
32 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop