Abaktal - Interakce, účinky


 
Parthenolid může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Cabazitaxel kombinován s pefloxacinem.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu sulfadiazinu.
Kasein může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Salsalát může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Glubionát vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Etodolac může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Hydrogenuhličitan sodný může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a potenciálně snížení účinnosti.
Zomepirac může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Seratrodast může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Anecortave kombinován s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Docetaxel kombinován s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Prasteron sulfát kombinován s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ulobetasol kombinován s pefloxacinem.
Meloxikam může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Oxyphenbutazon může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit antikoagulační aktivitu fenopcoumonu.
Deslanosid může snižovat kardiotoxické aktivity pefloxacinu.
Kyselina acetylsalicylová může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Tranilast může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Kyselina tiaprofenová může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Aldosteron kombinován s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je NCX 1022 kombinován s pefloxacinem.
Etanercept může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Kyselina metalofenamová může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Koncentrace pefloxacinu v séru může být snížena, pokud je kombinován se železem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se flutikasonfuroát kombinuje s pefloxacinem.
Adapalin může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Metabolismus Ambroxolu acefyllinátu může být snížen, pokud je kombinován s pefloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Difluokortolon kombinuje s Pefloxacinem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7