Abaktal - Interakce, účinky


 
Loxoprofen může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je kortizonacetát kombinován s pefloxacinem.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu sulfadiazinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Prasterone kombinován s pefloxacinem.
SRT501 může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity tolbutamidu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity rosiglitazonu.
Sulindac může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Oleandrin může snížit kardiotoxické aktivity pefloxacinu.
Masoprocol může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Ouabain může snižovat kardiotoxické aktivity pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Empagliflozinu.
Oxaprozin může zvyšovat neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity Insulin Lispro.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity chininu.
Pefloxacin může zvýšit antikoagulační aktivitu warfarinu.
Uhličitan vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Androstenedione kombinuje s pefloxacinem.
Icatibant může zvýšit neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvýšit hypoglykemické aktivity pioglitazonu.
Tinoridin může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Kebuzon může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Pefloxacin může zvyšovat hypoglykemické aktivity Insulin Glulisine.
Cholin hořečnatý trisalicylát může zvýšit neuroexcitační aktivitu pefloxacinu.
Acetát vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Laktát vápenatý může způsobit snížení absorpce pefloxacinu, což má za následek snížení koncentrace v séru a případně snížení účinnosti.
Triptolid může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Metabolismus Ambroxolu acefyllinátu může být snížen, pokud je kombinován s pefloxacinem.
Sérová koncentrace Varenicline může být zvýšena, pokud je kombinován s pefloxacinem.
Klonixin může zvyšovat neuroexcitativní aktivitu pefloxacinu.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: