TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN - Indikace, účinky, k čemu je


 

Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan je vhodný pro tyto problémy:
Používá se samostatně nebo v kombinaci s jinými třídami antihypertenziv pro léčbu hypertenze. Používá se také při léčbě diabetické nefropatie u hypertenzních pacientů s diabetes mellitus 2. typu a při léčbě městnavého srdečního selhání (pouze u pacientů, kteří nesnášejí inhibitory ACE).

Co je Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan a k čemu se užívá

Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan je kombinace dvou léčivých látek, telmisartanu a
hydrochlorothiazidu v jedné tabletě. Obě tyto látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.

Telmisartan patří mezi léčiva známá jako antagonisté receptoru pro angiotenzin II.
Angiotenzin II, látka vyskytující se přirozeně v těle, navozuje zúžení krevních cév a tedy
zvýšení krevního tlaku. Telmisartan tento účinek angiotenzinu II blokuje, rozšiřuje cévy, a tím
snižuje krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků, které se nazývají thiazidová diuretika. Způsobují
zvýšení vylučování moči, což vede ke snížení krevního tlaku.

Pokud se vysoký krevní tlak neléčí, může vést k poškození krevních cév v řadě orgánů, což může
někdy vést k srdeční příhodě, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozkové příhodě nebo slepotě. Až do
vzniku těchto stavů pacient obvykle žádné příznaky hypertenze nepozoruje. Proto je pravidelné
sledování krevního tlaku důležité k ověření, zda jsou jeho hodnoty v normálním rozmezí.

Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan 80 mg/12,5 mg se používá k léčbě vysokého krevního tlaku
(esenciální hypertenze) u pacientů, u kterých není krevní tlak dostatečně upraven při použití
samotného telmisartanu.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop