Ialugen


Výsledky hledání na výraz ialugen
Poslední aktualizace: 2022-01-14


Ialugen plus


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se může vyskytnout ( ve 2% všech případů) mírné podráždění kůže ( svědění, zarudnutí, výsev kopřivky) nebo alergické reakce ( zarudnutí, puchýřky, mokvání) Při ošetření větších kožních ploch se mohou vyskytnout celkové nežádoucí účinky sulfonamidu, jako je nechutenství, nucení na zvracení, zvracení. Při výskytu jakýchkoli nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí je nutné léčbu přerušit a o dalším používání přípravku se poradit s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .. robárova 48 .. Praha 10 .. webové stránky: www. sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Ialugen plus, ialugen

Přečtěte si o tématu Ialugen. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma ialugen, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Ialugen. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Ialugen.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 4 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: