Gliklazid


Výsledky hledání na výraz gliklazid
Poslední aktualizace: 2023-05-28


Kombinace, interakce: Synjardy & Gliclazid mylan & Anopyrin & Concor cor & Pantomyl


Metabolismus gliklazidu může být snížen, pokud je kombinován s pantoprazolem.......

Tagy: Kombinace, interakce Synjardy, Synjardy & Gliclazid mylan & Anopyrin & Concor cor & Pantomyl, gliklazid

Kombinace, interakce: Bisoprolol-ratiopharm & Atorvastatin ratiopharm gmbh & Diaprel mr & Galvus & Letrox & Vigantol


Metabolismus gliklazidu může být snížen, pokud je kombinován s cholekalciferolem.......

Tagy: Kombinace, interakce Bisoprolol-ratiopharm, Bisoprolol-ratiopharm & Atorvastatin ratiopharm gmbh & Diaprel mr & Galvus & Letrox & Vigantol, gliklazid

Kombinace, interakce: Imasup & Xarelto & Controloc & Furon & Trajenta & Concor cor & Diaprel mr


Metabolismus gliklazidu může být snížen, pokud je kombinován s pantoprazolem.......

Tagy: Kombinace, interakce Imasup, Imasup & Xarelto & Controloc & Furon & Trajenta & Concor cor & Diaprel mr, gliklazid

Kombinace, interakce: Wobenzym & Detralex & Diaprel mr & Lozap 50 zentiva


Metabolismus gliklazidu může být snížen, pokud je kombinován s losartanem.......

Tagy: Kombinace, interakce Wobenzym, Wobenzym & Detralex & Diaprel mr & Lozap 50 zentiva, gliklazid

Trandolapril ratiopharm


Glibenklamid nebo gliklazid) - Sympatomimetika – k nimž patří efedrin, pseudoefedrin a salbutamol, které mohou být součástí některých dekongestiv, kombinovaných léků na nachlazení/kašel a léků na astma - Antacida - Allopurinol (...

Tagy: Trandolapril ratiopharm, gliklazid

Robicold rapid


Jako je gliklazid nebo glimepirid, používané k léčbě diabetu, • chinolonová antibiotika, jako je ciprofloxacin, • ginkgo biloba, • antacida, • mifepriston používaný k ukončení těhotenství, • kortikosteroidy (...

Tagy: Robicold rapid, gliklazid

Rediema


Neužívejte přípravek Rediema: - jestliže jste alergická na suchý třezalkový extrakt, suchý ploštičníkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a neužíváte nehormonální antikoncepci. Pro informace o hormonální antikoncepci, viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Rediema“, - jestliže víte, že Vaše kůže je zvlášť citlivá na slunce, - jestliže právě podstupujete léčbu světlem nebo diagnostickou proceduru využívající světlo, - jestliže máte těžké onemocnění jater nebo jste v minulosti trpěla poškozením jater, - jestliže podstupujete léčbu nádoru závislého na estrogenech nebo Vám byl takový nádor diagnostikován. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Rediema se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 6 týdnech, - jestliže zaznamenáte známky deprese, - jestliže zaznamenáte známky poruchy funkce jater. Tyto známky zahrnují vyčerpání, ztrátu chuti k jídlu, žluté zbarvení kůže a očí, silnou bolest v horní části břicha s pocitem nevolnosti a zvracením nebo tmavou močí. V takovém případě musíte přestat užívat tento přípravek a okamžitě .....

Tagy: Rediema, gliklazid

Glyclada


Neužívejte přípravek Glyclada: .. ..- jestliže jste alergický(á) na gliklazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi ( pokud užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu, .. jestliže gliklazid doposud nedostatečně snížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel( je-li gliklazid .. inek gliklazidu na snížení hladiny krevního cukru se může zesílit a mohou se vyskytnout příznaky nízké hladiny krevního cukru při užívání některého z následujících léků: .. inek gliklazidu na snížení hladiny glukosy v krvi může být oslabený a může se vyskytnout zvýšená hladina cukru v krvi při užívání některého z následujících léků: .. Neužívejte přípravek Rediema: - jestliže jste alergická na suchý třezalkový extrakt, suchý ploštičníkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a neužíváte nehormonální antikoncepci. Pro informace o hormonální antikoncepci, viz bod „Další .....

Tagy: Glyclada, gliklazid

Gliklazid sandoz


Neužívejte Gliklazid Sandoz: • jestliže jste alergický( na gliklazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( diabetické prekoma nebo koma • jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater • jestliže užíváte léky na léčbu plísňových onemocnění (mikonazol) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Gliklazid Sandoz“) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Gliklazid Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi ( zejména v kombinaci s vynecháváním jídel • jestliže současně užíváte jiné léky nebo přírodní léčiva • jestliže užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu • jestliže trpíte určitou hormonálně vyvolanou chorobou ( jestliže gliklazid doposud dostatečně nesnížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel( jestliže užíváte přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) (viz bod „Další léčivé přípravky a Gliklazid Sandoz) je-li
Tagy: Gliklazid sandoz, gliklazid

Gliklazid actavis


Neužívejte přípravek Gliklazid Actavis: - pokud jste alergický( na gliklazid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Gliklazid Actavis”) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Gliklazid Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi ( jestliže užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu, - jestliže trpíte některými hormonálními poruchami ( jestliže gliklazid doposud nedostatečně snížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel( Děti a dospívající Použití přípravku Gliklazid Actavis se nedoporučuje u dětí vzhledem k nedostatku údajů. Další léčivé přípravky a přípravek Gliklazid ActavisInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( inek gliklazidu na snížení cukru v krvi může být vyšší a mohou se objevit známky nízké hladiny cukru v krvi při .....

Tagy: Gliklazid actavis, gliklazid

Gliclazid mylan


Neužívejte přípravek Gliclazid Mylan 30 mg pokud: - jste alergický(á) na gliklazid, či na na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu, - trpíte některými hormonálními poruchami ( jestliže gliklazid dosud dostatečně nesnížil hladinu krevního cukru, pokud jste neužíval( je-li gliklazid předepsán ve stejnou dobu jako přípravky, které patří do skupiny antibiotik nazývaných fluorochinolony, a to zejména u starších pacientů. Hypoglykemický účinek gliklazidu může být zesílen a známky snížené hladiny krevního cukru se mohou vyskytnout v případě, že je užit některý z následujících léků: - jiné léky užívané k léčbě vysokých hladin cukru v krvi ( Při užití následujících léků může dojít k oslabení hypoglykemického účinku gliklazidu s následným zvýšením hladiny cukru v krvi: - léky k léčbě poruch centrálního nervového systému ( Neužívejte přípravek Rediema: - jestliže jste alergická na suchý třezalkový extrakt, suchý ploštičníkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( .....

Tagy: Gliclazid mylan, gliklazid

Diaprel mr


Tabletu s řízeným uvolňováním- jestliže jste alergický(á) na gliklazid nebo na kteroukoli další složku přípravku Diaprel MR 60 mg, tableta s řízeným uvolňováním ( V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi ( jestliže užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu, - jestliže trpíte určitou hormonálně vyvolanou chorobou ( jestliže gliklazid doposud nedostatečně snížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel( je-li gliklazid předepsán ve stejnou dobu jako přípravky, které patří do skupiny antibiotik nazývaných fluorochinolony, a to zejména u starších pacientů. inek gliklazidu na snížení cukru v krvi může být vyšší a mohou se objevit známky nízké hladiny cukru v krvi při užívání některého z následujících léků: - další léky užívané k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi ( inek gliklazidu na snížení hladiny cukru v krvi může být oslaben a může dojít ke zvýšení hladiny cukru v krvi při užívání některého z následujících léků: - léky užívané k léčbě poruch centrálního nervového systému .....

Tagy: Diaprel mr, gliklazid

Cysaxal


Inzulín nebo látky snižující hladinu krevního cukru (například metformin, tolbutamid, glibenklamid, gliklazid) – potřeba těchto léků se při společném podávání může změnit. Neužívejte přípravek CYSAXAL 50 mg .. jestliže jste alergický( na cyproteron acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při těžkém fyzickém oslabení ( nevztahuje se na karcinom prostaty) při onemocnění jater, například při Dubinovu-Johnsonovu syndromu ( dědičná porucha charakterizovaná celoživotní lehkou žloutenkou) nebo při Rotorovu syndromu ( loutenka v dětství v důsledku narušeného vylučování žluči) u nádorů jater v minulosti nebo stávajících ( nevztahuje se na metastázy karcinomu prostaty) pokud Vám byl v minulosti diagnostikován meningeom ( obvykle nezhoubný nádor vycházející ze tkáně, která vystýlá prostor mezi mozkem a lebkou) Nejste-li si jisti, obraťte se na svého lékaře. při těžké depresi, kterou trpíte po mnoho měsíců .. při vzniku krevních sraženin ( trombóze) nyní nebo v minulosti .. u těžkého diabetu ( cukrovky) .. u abnormálních červených krvinek ( srpkovitá anémie) u žen, které v předchozím těhotenství trpěly žloutenkou, přetrvávajícím svěděním nebo .....

Tagy: Cysaxal, gliklazid

Apo-perindo combi


Insulin nebo jiná antidiabetika jako je metformin nebo deriváty sulfonylurey v tabletách jako je gliklazid, glibenklamid baklofen ( Neužívejte přípravek CYSAXAL 50 mg .. jestliže jste alergický( na cyproteron acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při těžkém fyzickém oslabení ( nevztahuje se na karcinom prostaty) při onemocnění jater, například při Dubinovu-Johnsonovu syndromu ( dědičná porucha charakterizovaná celoživotní lehkou žloutenkou) nebo při Rotorovu syndromu ( loutenka v dětství v důsledku narušeného vylučování žluči) u nádorů jater v minulosti nebo stávajících ( nevztahuje se na metastázy karcinomu prostaty) pokud Vám byl v minulosti diagnostikován meningeom ( obvykle nezhoubný nádor vycházející ze tkáně, která vystýlá prostor mezi mozkem a lebkou) Nejste-li si jisti, obraťte se na svého lékaře. při těžké depresi, kterou trpíte po mnoho měsíců .. při vzniku krevních sraženin ( trombóze) nyní nebo v minulosti .. u těžkého diabetu ( cukrovky) .. u abnormálních červených krvinek ( srpkovitá anémie) u žen, které v předchozím těhotenství trpěly žloutenkou, přetrvávajícím svěděním nebo puchýři .. během těhotenství a kojení .. před ukončením .....

Tagy: Apo-perindo combi, gliklazid

Přečtěte si o tématu Gliklazid. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma gliklazid, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Gliklazid. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Gliklazid.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop