Gamaglobulin


Výsledky hledání na výraz gamaglobulin
Poslední aktualizace: 2023-06-08


Priorix ampule


Pokud Vám byla podána krevní transfúze nebo lidské gamaglobuliny (...

Tagy: Priorix ampule, gamaglobulin

Methotrexat ebewe


Důležité upozornění týkající se dávkování methotrexátu: Methotrexát se smí k léčbě revmatických chorob nebo chorob kůže používat pouze jednou týdně. Nesprávné dávkování methotrexátu může vest k závažným nežádoucím účinkům, včetně smrtelných. Velmi pečlivě si prosím pročtěte bod 3 této příbalové informace. Pokud máte jakékoli otázky, zeptejte se předtím, než začnete používat přípravek Methotrexat Ebewe, svého lékaře nebo lékárníka. Neužívejte přípravek Methotrexat Ebewe: - pokud jste alergický/á na methotrexát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud máte závažné onemocnění ledvin ( o míře závažnosti onemocnění rozhodne lékař) pokud máte závažné onemocnění jater ( o míře závažnosti onemocnění rozhodne lékař) pokud máte poruchu krvetvorby - pokud máte vysokou spotřebu alkoholu - pokud máte porušen imunitní systém - pokud máte těžkou nebo probíhající infekci, např. tuberkulózu a HIV - pokud máte gastrointestinální vředy ( zahrnující vředy v ústní dutině - pokud jste těhotná nebo kojíte ( viz bod „Těhotenství a kojení“) pokud jste současně očkován/a živými vakcínami. Upozornění a opatření Před použitím přípravku .....

Tagy: Methotrexat ebewe, gamaglobulin

Methotrexat accord


Nepoužívejte přípravek Methotrexat Accord Jestliže jste alergický( na methotrexát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud máte závažné onemocnění jater ( lékař určil závažnost onemocnění) Pokud máte závažné onemocnění ledvin ( lékař určil závažnost onemocnění) Pokud máte poruchu krvetvorby Pokud máte závažné akutní nebo chronické infekční onemocnění, např. tuberkulózu a HIV Pokud máte vředy v ústech a v hrdle, nebo vředy v žaludku nebo na dvanáctníku Pokud jste těhotná nebo kojíte ( viz bod Těhotenství, kojení a plodnost) Pokud konzumujete ve zvýšené míře alkohol. Během léčby přípravkem Methotrexat Accord Vám nesmí být podávány živé vakcíny. Upozornění a opatření Methotrexát může vyvolat závažné, někdy až život ohrožující nežádoucí účinky. Váš lékař Vás bude informovat o možných výhodách a rizicích léčby, a jaké jsou první známky a příznaky nežádoucích účinků. Bylo hlášeno, že methotrexát může způsobovat úmrtí plodu a/nebo vrozené vývojové vady. Jestliže jste Vy nebo Váš partner léčeni methotrexátem, je třeba se vyvarovat otěhotnění ( viz bod Těhotenství, kojení a plodnost) Během léčby přípravkem Methotrexat Accord mohou .....

Tagy: Methotrexat accord, gamaglobulin

Intratect 50 g/l infuznÍ roztok


Nepoužívejte přípravek Intratect:  jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na lidské imunoglobuliny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Alergická reakce se může projevovat jako vyrážka, svědění, obtíže při dýchání nebo otoky tváře, rtů, hrdla nebo jazyka. jestliže trpíte nedostatkem imunoglobulinu A, zejména pak v případě, že máte protilátky proti imunoglobulinu A v krvi. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Intratect se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,  jestliže trpíte stavem s nízkou hladinou protilátek v krvi ( hypogamalobulinémie nebo agamaglobulinémie) pokud jste dosud nebyl( a) tímto přípravkem léčen( a) nebo od léčby tímto přípravkem uplynula dlouhá doba ( například několik týdnů) V takových případech budete během celé infuze a po dobu jedné hodiny po ní pečlivě sledován( a),  pokud Vám byl přípravek Intratect již dříve podán a poslední dávku jste dostal( a) nedávno, budete sledován( a) pouze během infuze a nejméně 20 minut po infuzi,  pokud jste měl( a) reakce na jiné protilátky ( ve vzácných případech u Vás může existovat riziko alergických reakcí) jestliže trpíte onemocněním ledvin, .....

Tagy: Intratect 50 g/l, g/l infuznÍ roztok, gamaglobulin

Gammagard s/d


Nepoužívejte přípravek GAMMAGARD S/D:  jestliže jste alergický( na imunoglobuliny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte deficitem ( nedostatkem) imunoglobulinu A. Můžete mít ve Vaší krvi protilátky proti imunoglobulinu A. GAMMAGARD S/D však obsahuje pouze velmi malé množství IgA ( méně než 3 μg/ml v 5% roztoku) Upozornění a opatření Před použitím přípravku GAMMAGARD S/D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GAMMAGARD S/D je zapotřebí: Potřebná doba monitorování během infuze- Během infuze přípravku GAMMAGARD S/D budete pečlivě sledován( a), aby se vyloučila jakákoli reakce. Váš lékař se vždy ujistí, že rychlost infuze přípravku GAMMAGARD S/D je pro Vás vhodná. pokud je rychlost podání přípravku GAMMAGARD S/D příliš vysoká - trpíte-li stavem s nízkou hladinou protilátek v krvi ( hypogamaglobulinémie nebo agamaglobulinémie) pokud jste dosud nebyl( a) tímto přípravkem léčen( a) - pokud od jeho posledního podání uplynula dlouhá doba ( například několik týdnů) V takových případech budete během celé infuze a po dobu jedné hodiny po ní pečlivě sledován( a). - pokud .....

Tagy: Gammagard s/d, gamaglobulin

Přečtěte si o tématu Gamaglobulin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma gamaglobulin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Gamaglobulin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Gamaglobulin.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop