Ultravist 370 - Dávkování


 

Dávkování léku: Ultravist 370 Injekční roztok


Generikum: iopromide
Účinná látka: iopromide
ATC skupina: V08AB05 - iopromide
Obsah účinných látek: 370MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)
Ultravist Vám podá proškolený zdravotnický pracovník. Pokud Vám bude podán Ultravist pro
intravaskulární podání (pro vyšetření krevních cév), lékař zkontroluje váš zdravotní stav a
jakékoli další léčivé přípravky, které užíváte, neboť mohou přispět k rozvoji tromboembolické
příhody (tvorba krevní sraženiny). Lékař:
- bude věnovat velkou pozornost technickému provedení angiografického vyšetření,
- bude často promývat katetr fyziologickým roztokem (pokud možno s přídavkem heparinu
– léčivo ředící krev),
- se bude snažit zkrátit délku procedury na minimum, aby se co nejvíce snížilo riziko
trombózy (krevní sraženiny) a embolie (pohyb hmoty – může být např. krevní sraženina,
tuk nebo kyslík) související s vyšetřením.

Dávkování při intravaskulárním podání (vyšetření krevních cév)

Dávka, která Vám bude podána, musí být přizpůsobena věku, hmotnosti, vyšetřované oblasti a
vyšetřovací technice.

Dále uvedené dávky jsou pouze doporučené běžné dávky pro průměrného dospělého člověka,
jehož tělesná hmotnost je 70 kg. Dávky jsou uvedeny jako jednotlivé injekce nebo jako
množství na kg tělesné hmotnosti.

Obecně jsou dávky do 1,5 g jódu na kg tělesné hmotnosti dobře tolerovány. To odpovídá 5 ml
/ kg tělesné hmotnosti přípravku Ultravist 300 nebo 4,05 ml / kg tělesné hmotnosti přípravku
Ultravist 370.

Doporučené dávky pro jednotlivé injekce:

Konvenční angiografie (vyšetření krevních cév a tělních orgánů, zvláště tepen, žil a srdce)

- - 6
Angiografie aortálního oblouku 50 - 80 ml přípravku Ultravist 300
Selektivní angiografie 6 - 15 ml přípravku Ultravist 300

Torakální aortografie 50 - 80 ml přípravku Ultravist
Abdominální aortografie 40 - 60 ml přípravku Ultravist 300

Arteriografie
Horní končetiny: 8 - 12 ml přípravku Ultravist 300
Dolní končetiny: 20 - 30 ml přípravku Ultravist 300

Angiokardiografie
Srdeční komory: 40 - 60 ml přípravku Ultravist 370
Intrakoronárně 5 - 8 ml přípravku Ultravist 370

Flebografie
Horní končetiny: 15 –30 ml přípravku Ultravist 300
Dolní končetiny: 30 – 60 ml přípravku Ultravist 300

Intravenózní DSA (vyšetření cév)

Intravenózní (do vašich žil) bolusová injekce 30 – 60 ml přípravku Ultravist 300/370 (rychlost
aplikace: 8 – 12 ml/s do kubitální žíly v paži, 10 – 20 ml/s do vena cava – největší žíla, která
přináší odkysličenou krev zpět do srdce) se doporučuje pouze pro zobrazení velkých cév trupu
(hrudník a břicho).
Množství kontrastní látky, které zůstane v žilách lze redukovat a diagnosticky využít,
vstříkne-li se bezprostředně poté izotonický roztok chloridu sodného.
Dospělí:
30 – 60 ml přípravku Ultravist
Počítačová tomografie (CT)

Ultravist by měl být normálně aplikován jako i.v. bolus (velké množství do žíly), nejlépe
s využitím tlakového injektoru. Pouze při použití pomalého skeneru se aplikuje polovina
celkové dávky jako bolus a zbývající množství látky se podá během 2 – 6 minut, aby se
zajistila pokud možno relativně konstantní hladina v krvi.

Spirálová CT (rychlejší zobrazení s vyšším rozlišením) umožňuje rychlé získání množství dat
během jediného zadržení dechu. Pro optimalizaci účinku intravenózně podaného bolusu (80 –
150 ml přípravku Ultravist 300) ve vyšetřované oblasti se velmi doporučuje využití
automatického tlakového injektoru a sledovat zvyšování intenzity v oblasti zájmu (bolus
tracking).


 Celotělová CT

V počítačové tomografii velikost dávky kontrastní látky a rychlost jejího podání závisí na
vyšetřovaných orgánech, diagnostickém problému a zvláště na různých skenovacích a
rekonstrukčních časech použitého skeneru.
- - 7

 Kraniální CT

Dospělí:
Ultravist 300: 1,0 – 2,0 ml/kg tělesné hmotnosti
Ultravist 370: 1,0 – 1,5 ml/kg tělesné hmotnosti

Intravenózní urografie (vyšetření ledvin a dolních močových cest)

Kvůli nezralým ledvinám je u kojenců třeba poměrně vysokých dávek kontrastní látky.

Doporučeny jsou následující dávky:

Novorozenci 1,2 g I/kg tělesné hmotnosti = 4,0 ml/kg tělesné hmotnosti (Ultravist 300)
(do 1 měsíce) = 3,2 ml/kg tělesné hmotnosti (Ultravist 370)

Děti 1,0 g I/kg tělesné hmotnosti = 3,0 ml/kg tělesné hmotnosti (Ultravist 300)
(1 měsíc – 2 roky) = 2,7 ml/kg tělesné hmotnosti (Ultravist 370)

Děti 0,5 g I/kg tělesné hmotnosti = 1,5 ml/kg tělesné hmotnosti (Ultravist 300)
(2 roky – 11 let) = 1,4 ml/kg tělesné hmotnosti (Ultravist 370)

Dospívající a 0,3 g I/kg tělesné hmotnosti = 1,0 ml/kg tělesné hmotnosti (Ultravist 300)
dospělí = 0,8 ml/kg tělesné hmotnosti (Ultravist 370)

Je-li nezbytné, dávky lze u dospělých v určitých indikacích zvýšit.

Snímkovací časy

Jsou-li dodržena výše uvedená doporučení pro dávkování a je-li Ultravist 300/370 podán
během 1 - 2 minut, je renální parenchym (funkční část ledvin) obvykle zvýrazněn za 3 – 5
minut po začátku aplikace, renální (ledvinová) pánvička s močovým traktem za 8 – 15 minut.
Dřívější časy platí pro mladší pacienty, pozdější časy pro starší pacienty.

Obvykle se doporučuje snímkovat na první film za 2 – 3 minuty po aplikaci kontrastní látky.
U novorozenců, kojenců a pacientů se sníženou funkcí ledvin mohou vizualizaci močového
traktu zlepšit pozdější filmy.

Dávkování při vyšetření tělních dutin

Při artrografii (vyšetření kloubů) a ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografii,
endoskopické vyšetření slinivky břišní a žlučových cest) je třeba injekci kontrastní látky
monitorovat fluoroskopicky (téměř okamžité zobrazení vnitřních orgánů).

Doporučené dávky pro jednotlivá vyšetření:
Dávky se mohou lišit v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a celkovém stavu pacienta.
Závisí také na klinickém problému, vyšetřovací technice a vyšetřované oblasti. Dále uváděné
dávky jsou pouze doporučení a představují průměrné dávky pro běžného dospělého.

- - 8
Artrografie
– 15 ml přípravku Ultravist
ERCP

Dávkování obecně závisí na klinickém problému a velikosti struktury, která má být zobrazena.

Ostatní
Dávkování obecně závisí na klinickém problému a velikosti struktury, která má být zobrazena.

Použití u dětí
Novorozenci (< 1 měsíc) a děti (1 měsíc – 2 roky)
Při podávání malým dětem (věk < 1 rok) a zvláště novorozencům je třeba si dát pozor na
podávanou dávku kontrastní látky, technické provedení radiologického vyšetření a stav
pacienta, neboť jsou citliví na nerovnováhu elektrolytů (chemické změny v krvi) a změny
hemodynamiky (změny proudění krve).

Starší osoby (věk 65 let a více)
U starších pacientů není třeba specificky upravovat dávku, kromě úprav jako u každého
pacienta, podle hledisek: věk, tělesná hmotnost, klinický problém a použitá vyšetřovací
technika.

Pacienti s poruchou funkce jater
U pacientů s poruchou funkce jater se nepovažuje za nutné upravovat dávkování, neboť pouze
malé množství iopromidu, léčivé látky přípravku Ultravist, se vylučuje stolicí.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Jelikož se iopromid, léčivá látka přípravku Ultravist, vylučuje téměř výhradně ledvinami
v nezměněné formě, bude jeho vylučování, pokud trpíte poruchou funkce ledvin, trvat déle.
Aby se snížilo riziko dalšího poškození ledvin vyvolaného kontrastní látkou, použije se
nejmenší možná dávka (viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán
Ultravist/Upozornění a opatření “).
Další informace týkající se podání a zacházení s přípravkem Ultravist je uvedena na konci této
příbalové informace (viz bod „Informace pouze pro zdravotnické pracovníky“).

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ultravist, než mělo
Pokud Vám bylo (i když je to nepravděpodobné) podáno více přípravku Ultravist než mělo a
necítíte se dobře, okamžitě informujte lékaře. Příznaky intravaskulárního předávkování
mohou zahrnovat vodní a elektrolytovou nerovnováhu, selhání ledvin, kardiovaskulární (srdce
a krevní cévy) a pulmonální (plíce) komplikace. Mohou Vám být kontrolovány vodní a
elektrolytová rovnováha a ledvinové funkce. Lékař může rozhodnout, že Vám bude Ultravist
z těla odstraněn dialýzou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop