Trusopt free bez konzervačních přísad - Dávkování


 

Dávkování léku: Trusopt free bez konzervačních přísad Oční kapky, roztok


Generikum: dorzolamide
Účinná látka: dorzolamide hydrochloride
ATC skupina: S01EC03 - dorzolamide
Obsah účinných látek: 20MG/ML
Balení: Jednodávkový obal
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař stanoví vhodnou dávku i délku léčby.

Pokud se tento přípravek používá samostatně, doporučená dávka je jedna kapka do postiženého oka
(očí) ráno, odpoledne a večer.

Jestliže Vám lékař doporučil používání tohoto přípravku spolu s očními kapkami obsahujícími
betablokátory, aby došlo ke snížení nitroočního tlaku, potom je doporučené dávkování jedna kapka
přípravku Trusopt free bez konzervačních přísad do postiženého oka (očí) ráno a večer.

Jestliže používáte přípravek Trusopt free bez konzervačních přísad spolu s jinými očními kapkami, je
nutno tyto kapky aplikovat s odstupem nejméně 10 minut.

Bez porady se svým lékařem dávku léku neměňte.

Dbejte na to, aby se špička jednodávkového obalu nedotkla oka ani jeho okolí. Mohlo by dojít
ke kontaminaci bakteriemi, které vyvolávají oční infekce, což by mohlo vést k těžkému poškození oka
a případně i ke ztrátě zraku.

Aby se zamezilo možné kontaminaci jednodávkového obalu, umyjte si ruce před použitím tohoto
přípravku a vyhýbejte se kontaktu jednodávkového obalu s jakýmkoli povrchem.

Pokyny k použití

Roztok přípravku Trusopt free bez konzervačních přísad z jednoho jednodávkového obalu je nutno
použít okamžitě po otevření k nakapání do postiženého oka (postižených očí). Protože po otevření
samostatného jednodávkového obalu nelze zachovat sterilitu, před každým použitím se musí otevřít
nový obal a je nutno zbývající obsah okamžitě po podání zlikvidovat. Každý jednodávkový obal
obsahuje dostatek roztoku pro obě oči.

1. Otevřete sáček, který obsahuje 15 jednodávkových obalů. V každém sáčku jsou tři stripy
po 5 jednodávkových obalech.

2. Nejprve si umyjte ruce a pak odlomte jeden jednodávkový obal ze stripu a otočením otevřete
horní část jednodávkového obalu, viz obrázek.3. Zakloňte hlavu a stáhněte si mírně dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera, viz
obrázek.4. Kápněte 1 kapku do postiženého oka (postižených očí) podle doporučení Vašeho lékaře.

5. Po nakapání do oka použitý jednodávkový obal zlikvidujte, i když je v něm ještě zbytek
roztoku, aby se zabránilo znečištění roztoku bez konzervačních přísad.

6. Zbývající jednodávkové obaly uchovávejte v sáčku; tyto zbývající obaly je nutno použít
do 15 dnů po otevření sáčku. Pokud Vám po 15 dnech zbývají v sáčku ještě nějaké
jednodávkové obaly, tak musí být bezpečně zlikvidovány a musí být otevřen nový sáček. Je
důležité, abyste pokračoval(a) v používání těchto očních kapek tak, jak Vám předepsal Váš
lékař.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Trusopt free bez konzervačních přísad než jste měl(a)
Pokud jste do oka nakapal(a) příliš mnoho kapek nebo spolkl(a) část obsahu nádobky, měl(a) byste
ihned kontaktovat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Trusopt free bez konzervačních přísad
Je důležité, abyste tento přípravek používal(a) tak, jak Vám předepsal Váš lékař. Pokud dávku
vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je však už téměř čas na další dávku, vynechanou dávku
vypusťte a vraťte se k pravidelnému dávkovacímu režimu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Trusopt free bez konzervačních přísad
Pokud chcete ukončit léčbu tímto přípravkem, nejprve se poraďte se svým lékařem. Máte-li jakékoli
další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop