Trinomia - Dávkování


 

Dávkování léku: Trinomia Tvrdá tobolka


Generikum: atorvastatin, acetylsalicylic acid and ramipril
Účinná látka: acetylsalicylic acid, atorvastatin calcium trihydrate, ramipril
ATC skupina: C10BX06 - atorvastatin, acetylsalicylic acid and ramipril
Obsah účinných látek: 100MG/20MG/10MG, 100MG/20MG/2,5MG, 100MG/20MG/5MG
Balení: Blistr
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku
- Užívejte tento přípravek ústy, nejlépe po jídle.
- Tobolku spolkněte celou a zapijte vodou.
- Tobolky neotvírejte, nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku se užívá
Obvyklá dávka je jedna tobolka jednou denně.
Váš lékař určí dávku, která je pro Vás vhodná, v závislosti na Vašem stavu, současné léčbě a Vašem
osobním stavu rizika.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Trinomia, než jste měl(a)
Příznaky závažné otravy mohou být, zejména u starších pacientů, závrať a ušní šelest..
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici. Cestou k lékaři
neřiďte, požádejte někoho o odvoz nebo zavolejte záchrannou službu. Vezměte s sebou balení léků. To
proto, aby Váš lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trinomia
- Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte další dávku v době, kdy lék běžně užíváte.
- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trinomia
Nepřerušujte ani neukončujte léčbu přípravkem Trinomia bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop