Trigelan - Dávkování


 

Dávkování léku: Trigelan Potahovaná tableta


Generikum: levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
Účinná látka: levodopa, entacapone
ATC skupina: N04BA03 - levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
Obsah účinných látek: 100MG/25MG/200MG, 150MG/37,5MG/200MG, 200MG/50MG/200MG, 50MG/12,5MG/200MG
Balení: Obal na tablety
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti:
- Váš lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet přípravku Trigelan máte denně užívat.
- Tablety nelámejte ani nedělte na menší části.
- Pokaždé užívejte pouze jednu tabletu.
- Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení nebo snížení dávky.
- Jestliže užíváte přípravek Trigelan 50 mg/12,5 mg/200 mg; 100 mg/25 mg/200 mg nebo150 mg/37,5
mg/200 mg, neužívejte více než 10 tablet denně.
-Jestliže užíváte přípravek Trigelan 200 mg/50 mg/200 mg, neužívejte více než 7 tablet denně.
Pokud si myslíte, že účinek přípravku Trigelan je příliš silný nebo naopak příliš slabý, nebo pokud zjistíte,
že se u Vás objevily možné nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Trigelan, než jste měl(a)
V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet přípravku Trigelan, než jste měl(a), neprodleně to sdělte
svému lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může
se Vám zpomalit nebo zrychlit srdeční tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo
moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trigelan
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina:
Vezměte si jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina:
Vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. Poté
pokračujte jako obvykle.

Mezi užitím tablet přípravku Trigelan vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným
nežádoucím účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trigelan
Neukončujte léčbu přípravkem Trigelan, pokud Vám to neřekne Váš lékař.
V takovém případě Vám lékař možná bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména
levodopy, aby byly Vaše příznaky dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat přípravek
Trigelan a jiná antiparkinsonika, může to vést k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop