METAMIZOL STADA - Dávkování


 

Dávkování léku: Metamizol stada Perorální kapky, roztok


Generikum: metamizole sodium
Účinná látka: monohydrÁt sodnÉ soli metamizolu
Alternativy: Afexil, Algadam, Algominal, Metamizol adamed, Metamizol auxilto, Metamizol krka, Metamizol medreg, Metamizol teva, Metamizole kalceks, Novalgin, Novalgin injekce, Novalgin tablety
ATC skupina: N02BB02 - metamizole sodium
Obsah účinných látek: 500MG, 500MG/ML
Formy: Perorální kapky, roztok, Tableta
Balení: Lahev (Lahvička)
Obsah balení: 1X10ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování závisí na intenzitě bolesti nebo na závažnosti horečky a individuální odpovědi na přípravek METAMIZOL STADA .

Je důležité užívat nejnižší účinnou dávku.

U všech pacientů, kromě kojenců, lze podat 8-16 mg metamizolu/kg tělesné hmotnosti v jedné dávce. Následující tabulka ukazuje doporučené jednorázové dávky a maximální denní dávky metamizolu.

Pokud lékaře nepředepíše jinak, obvyklá dávka je:

hmotnost

[kg]

Jednotlivá dávka

[počet kapek]

Odpovídá metamizolu [mg]

Maximální denní dávka

[počet kapek]

5 - 8

2 - 4

50 - 100

9 - 12

9 - 15

3 - 10

75 - 250

17 - 30

16 - 23

5 - 15

125 - 375

30 - 45

24 - 30

8 - 20

200 - 500

46 - 60

31 - 45

10 - 30

250 - 750

59 - 90

46 - 53

15 - 35

375 - 875

88 - 105

53 nebo vyšší

20 - 40

500 - 1000

60 - 120

V závislosti na maximální denní dávce lze jednotlivé dávky užít až 4x za den (po 6-8 hodinách).

Dávku je třeba snížit u starších pacientů, pacientů se špatným zdravotním stavem a pacientů s poruchou funkce ledvin a jater.

Vylučování metabolitů metamizolu může být prodlouženo. S dlouhodobým podáváním metamizolu pacientům s těžkou poruchou funkce jater a ledvin nejsou dostatečné zkušenosti.

Děti a dospívající

Při horečce obvykle postačí dávka 10 mg metamizolu/kg tělesné hmotnosti.

Účinek lze očekávat do 30-60 minut po perorálním podání.

U dětí a dospívajících do 14 let se podává 8-16 mg metamizolu/kg tělesné hmotnosti v jedné dávce.

METAMIZOL STADA se nesmí podávat dětem do 3 měsíců věku!

Způsob podání

Tento přípravek je k perorálnímu (vnitřnímu) podání.

Kapky užijte spolu s trochou vody.

Jak otevřít lahvičku: zatlačte na uzávěr a zároveň uzávěrem otáčejte ve směru šipky (viz nákres). Po použití opět lahvičku pevně uzavřete, aby se znovu aktivovala dětská pojistka.

Lahvičku držte ve vzpřímené poloze, a pokud je to nutné, lehce na lahvičku poklepejte, aby se kapky uvolnily.

Délka léčby

Délka léčby závisí na typu na závažnosti Vašeho onemocnění a bude stanovena Vaším lékařem.

Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte pocit, že účinek přípravku METAMIZOL STADA je příliš siný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užil(a) více přípravku METAMIZOL STADA, než jste měl(a)a

Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků předávkování:

 Pocit na zvracení
 Závratě
 Bolest břicha nebo žaludku
 Poruchy centrálního nervového systému, od příznaků jako křeče nebo točení hlavy až po kóma (hluboké bezvědomí)
 Pokles tlaku krve, až do takové míry, že dojde k šokovému stavu (náhlému oběhovému selhání)
 Srdeční arytmie (nepravidelná nebo někdy zrychlená srdeční akce)

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek METAMIZOL STADA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud máte další dotazy týkající se tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop