Acidum folicum léčiva - Dávkování


 

Dávkování léku: Acidum folicum léčiva Obalená tableta


Generikum: folic acid
Účinná látka: folic acid
ATC skupina: B03BB01 - folic acid
Obsah účinných látek: 10MG
Balení: Blistr
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař dle
druhu a závažnosti onemocnění.
Doporučená obvyklá dávka je 1 obalená tableta obden, dávka však může být až 3 tablety denně.
Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acidum folicum Léčiva než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se může objevit nevolnost, napětí v břiše,
poruchy spánku nebo podrážděnost, které během 3 týdnů samy ustoupí.
Při vystupňovaných obtížích vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acidum folicum Léčiva
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: