Belupo


Výsledky hledání na výraz belupo
Poslední aktualizace: 2022-09-25


Tadalafil belupo


Neužívejte Tadalafil Belupo, jestliže: • jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( jako je Tadalafil Belupo, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tadalafil Belupo se poraďte se svým lékařem. zda je přípravek Tadalafil Belupo účinný u pacientů, kteří podstoupili: • operaci pánve. přestaňte užívat přípravek Tadalafil Belupo a ihned vyhledejte svého lékaře. v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu přestaňte užívat přípravek Tadalafil Belupo a ihned vyhledejte svého lékaře. Tadalafil Belupo není určen pro ženy. Děti a dospívajícíTadalafil Belupo není určen pro děti a dospívající ve věku do 18 let. Další léčivé přípravky a Tadalafil BelupoInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. Neužívejte přípravek Tadalafil Belupo v případě, že používáte nitráty. Některé .....

Tagy: Tadalafil belupo, belupo

Rasagilin belupo


Neužívejte přípravek Rasagilin Belupo: - jestliže jste alergický( pokud užíváte Rasagilin Belupo: - inhibitory monoaminooxidázy ( Než bude po vysazení přípravku Rasagilin Belupo zahájeno podávání inhibitorů MAO nebo pethidinu, musíte vyčkat nejméně 14 dní. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Rasagilin Belupo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte lehké až středně těžké problémy s játry Informujte svého lékaře o jakýchkoli podezřelých změnách kůže. Děti a dospívající Podávání přípravku Rasagilin Belupo se nedoporučuje u osob mladších 18 let. Další léčivé přípravky a přípravek Rasagilin Belupo Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( než začnete souběžně s přípravkem Rasagilin Belupo užívat následující léky: - některá antidepresiva ( Je nutné vyhnout se užívání přípravku Rasagilin Belupo souběžně s antidepresivy obsahujícími fluoxetin nebo fluvoxamin. Pokud zahajujete léčbu přípravkem .....

Tagy: Rasagilin belupo, belupo

Pregabalin belupo


Neužívejte přípravek Pregabalin Belupo: • jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Pregabalin Belupo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající přípravek Pregabalin Belupo hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Přípravek Pregabalin Belupo může způsobit závratě a spavost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( Přípravek Pregabalin Belupo může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. U několika pacientů léčených přípravkem Pregabalin Belupo bylo hlášeno selhání ledvin. Pokud během léčby přípravkem Pregabalin Belupo zaznamenáte sníženou frekvenci močení, informujte svého lékaře; přerušením léčby se může tento stav zlepšit. jako je přípravek Pregabalin Belupo, měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud je přípravek Pregabalin Belupo podáván současně s léky, které mohou vyvolat zácpu ( Během léčby přípravkem Pregabalin
Tagy: Pregabalin belupo, belupo

Isotretinoin belupo


Přípravek Isotretinoin Belupo nesmíte užívat: - jestliže jste alergický( než začnete přípravek Isotretinoin Belupo užívat. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Isotretinoin Belupo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní upozornění pro ženy Přípravek Isotretinoin Belupo je teratogenní ( Přípravek Isotretinoin Belupo rovněž zvyšuje riziko potratu. Přípravek Isotretinoin Belupo nesmíte užívat, pokud jste těhotná. Přípravek Isotretinoin Belupo nesmíte užívat, pokud kojíte. lze vzhledem k riziku narození dítěte s defekty (poškození nenarozeného dítěte) předepsat přípravek Isotretinoin Belupo pouze při dodržení přísných opatření. Těhotenský test musí být proveden ještě 5 týdnů po ukončení léčby přípravkem Isotretinoin Belupo. Nesmíte otěhotnět během léčby a ještě 1 měsíc po jejím ukončení. Pokud během léčby přípravkem Isotretinoin Belupo nebo měsíc po jejím ukončení otěhotníte, okamžitě ukončete léčbu a informujte .....

Tagy: Isotretinoin belupo, belupo

Dutasteride belupo


Neužívejte přípravek Dutasteride Belupo: - jestliže jste alergický na dutasterid, jiné inhibitory 5-alfa- reduktázy, sóju, arašídy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Dutasteride Belupo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. během užívání přípravku Dutasteride Belupo budou možná nutná další kontrolní vyšetření. děti a dospívající se musí vyhnout kontaktu s porušenými prosakujícími tobolkami přípravku Dutasteride Belupo, jelikož léčivá látka se může vstřebávat kůží. Dutasteride Belupo ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA ( e užíváte přípravek Dutasteride Belupo. Muži užívající přípravek Dutasteride Belupo mají podstupovat pravidelné testy PSA. Dutasteride Belupo může způsobovat zvětšení prsů a jejich citlivost. Další léčivé přípravky a přípravek Dutasteride Belupo Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná .....

Tagy: Dutasteride belupo, belupo

Přečtěte si o tématu Belupo. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma belupo, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Belupo. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Belupo.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 11 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: