Aurobindo


Výsledky hledání na výraz aurobindo
Poslední aktualizace: 2022-09-26


Kombinace, interakce: Isicom 100 mg & Gabapentin aurobindo & Zopitin & Trittico ac 75


Gabapentin aurobindo & Zopitin . Gabapentin aurobindo & Trittico ac 75 . Interakce s potravinami a další doporučeníGabapentin aurobindo: Vyhněte se alkoholu....Gabapentin aurobindo (gabapentin)...

Tagy: Kombinace, interakce Isicom, Isicom 100 mg & Gabapentin aurobindo & Zopitin & Trittico ac 75, aurobindo

Kombinace, interakce: Betaloc zok & Zolpidem mylan & Olanzapine Aurobindo


Olanzapine Aurobindo: Vyhněte se alkoholu....Olanzapine Aurobindo (olanzapine)...

Tagy: Kombinace, interakce Betaloc, Betaloc zok & Zolpidem mylan & Olanzapine Aurobindo, aurobindo

Vedlejší účinky: Isicom 100 mg & Augmentin 1 g & Rolpryna & Gabapentin aurobindo & Trittico ac 75


Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin aurobindo a Trittico ac 75 ....Gabapentin aurobindo (gabapentin)...

Tagy: Vedlejší účinky Isicom, Isicom 100 mg & Augmentin 1 g & Rolpryna & Gabapentin aurobindo & Trittico ac 75, aurobindo

Kombinace, interakce: Alfuzosin Aurobindo & Tadalafil mylan


Alfuzosin Aurobindo & Tadalafil mylan . Interakce s potravinami a další doporučeníAlfuzosin Aurobindo: Po jídle (...Alfuzosin Aurobindo (alfuzosin)...

Tagy: Kombinace, interakce Alfuzosin, Alfuzosin Aurobindo & Tadalafil mylan, aurobindo

Kombinace, interakce: Isicom 100 mg & Gabapentin aurobindo & Zopitin


Gabapentin aurobindo & Zopitin . Interakce s potravinami a další doporučeníGabapentin aurobindo: Vyhněte se alkoholu....Gabapentin aurobindo (gabapentin)...

Tagy: Kombinace, interakce Isicom, Isicom 100 mg & Gabapentin aurobindo & Zopitin, aurobindo

Kombinace, interakce: Clarithromycin aurobindo & Novalgin tablety


Interakce s potravinami a další doporučeníClarithromycin aurobindo: Biaxin - užívejte bez ohledu na stravu (...Clarithromycin aurobindo (clarithromycin)...

Tagy: Kombinace, interakce Clarithromycin, Clarithromycin aurobindo & Novalgin tablety, aurobindo

Vedlejší účinky: Alfuzosin Aurobindo & Tadalafil mylan


Vedlejší a nežádoucí účinky Alfuzosin Aurobindo a Tadalafil mylan ....Alfuzosin Aurobindo (alfuzosin)...

Tagy: Vedlejší účinky Alfuzosin, Alfuzosin Aurobindo & Tadalafil mylan, aurobindo

Vedlejší účinky: Clarithromycin aurobindo & Novalgin tablety


Vedlejší a nežádoucí účinky Clarithromycin aurobindo a Novalgin tablety ....Clarithromycin aurobindo (clarithromycin)...

Tagy: Vedlejší účinky Clarithromycin, Clarithromycin aurobindo & Novalgin tablety, aurobindo

Kombinace, interakce: Rolpryna & Gabapentin aurobindo & Nimesil & Zopitin


Gabapentin aurobindo & Zopitin . Interakce s potravinami a další doporučeníGabapentin aurobindo: Vyhněte se alkoholu....Gabapentin aurobindo (gabapentin)...

Tagy: Kombinace, interakce Rolpryna, Rolpryna & Gabapentin aurobindo & Nimesil & Zopitin, aurobindo

Kombinace, interakce: Augmentin 1 g & Gabapentin aurobindo & Tezeo & Rolpryna


Gabapentin aurobindo & Rolpryna . Gabapentin aurobindo: Vyhněte se alkoholu....Gabapentin aurobindo (gabapentin)...

Tagy: Kombinace, interakce Augmentin, Augmentin 1 g & Gabapentin aurobindo & Tezeo & Rolpryna, aurobindo

Kombinace, interakce: Isicom 100 mg & Augmentin 1 g & Rolpryna & Gabapentin aurobindo & Trittico ac 75


Gabapentin aurobindo & Trittico ac 75 . Gabapentin aurobindo: Vyhněte se alkoholu....Gabapentin aurobindo (gabapentin)...

Tagy: Kombinace, interakce Isicom, Isicom 100 mg & Augmentin 1 g & Rolpryna & Gabapentin aurobindo & Trittico ac 75, aurobindo

Vedlejší účinky: Betaloc zok & Zolpidem mylan & Olanzapine Aurobindo


Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Zolpidem mylan .Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturální hypotenze, Křeče, Nevolnost, noční můra, Palpitace, parestézie, Svědění, Synkopa, kopřivka, závrať, .....Olanzapine Aurobindo (olanzapine)...

Tagy: Vedlejší účinky Betaloc, Betaloc zok & Zolpidem mylan & Olanzapine Aurobindo, aurobindo

Kombinace, interakce: Neurol 0,5 & Gabapentin aurobindo


Gabapentin aurobindo: Vyhněte se alkoholu. Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Zolpidem mylan .Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturální hypotenze, Křeče, Nevolnost, noční můra, .....Gabapentin aurobindo (gabapentin)...

Tagy: Kombinace, interakce Neurol, Neurol 0,5 & Gabapentin aurobindo, aurobindo

Valganciclovir aurobindo


Neužívejte přípravek Valganciclovir Aurobindo: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Valganciclovir Aurobindose se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valganciclovir Aurobindo je zapotřebí - pokud máte nízký počet bílých krvinek, červených krvinek nebo krevních destiček ( Váš lékař provede vyšetření z krve předtím než začnete tablety přípravku Valganciclovir Aurobindo užívat a další testy budou prováděny v době, kdy budete tablety užívat. pokud již užíváte tobolky gancikloviru a lékař Vás bude chtít převést na léčbu tabletami přípravku Valganciclovir Aurobindo. Je důležité neužívat více tablet, než Vám předepsal lékař, jinak vzniká riziko předávkování. Další léčivé přípravky a přípravek Valganciclovir AurobindoInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Jestliže současně s přípravkem Valganciclovir Aurobindo užíváte nějaké jiné léčivé přípravky, může tato .....

Tagy: Valganciclovir aurobindo, aurobindo

Rosuvastatin aurobindo


...

Tagy: Rosuvastatin aurobindo, aurobindo

Ribavirin aurobindo


...

Tagy: Ribavirin aurobindo, aurobindo

Quinapril/hydrochlorothiazide aurovitas


Neužívejte přípravek Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo .. pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren .. .. .. .. ..Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Než začnete přípravek Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo užívat, informujte svého lékaře, jestliže: .. Příznaky se obvykle objeví do několika hodin až týdnů po zahájení léčby Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo a mohou být známkou akutní tranzitorní myopie a mohou představovat formu akutního glaukomu ( Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo se nedoporučuje v časném těhotenství, a nesmí být užíván, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je použit v této fázi těhotenství ( Další léčivé přípravky a Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo .. inek přípravku Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo může být ovlivněn nebo může ovlivňovat .....

Tagy: Quinapril/hydrochlorothiazide aurovitas, aurobindo

Olanzapine aurobindo


Neužívejte přípravek Olanzapine Aurobindo• jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Olanzapine Aurobindo se poraďte se svým lékařem. Použití přípravku Olanzapine Aurobindo se u starších pacientů s demencí nedoporučuje, protože může mít závažné nežádoucí účinky. Dojde-li k tomu po podání přípravku Olanzapine Aurobindo, oznamte to svému lékaři. U pacientů užívajících přípravek Olanzapine Aurobindo byl pozorován nárůst tělesné • hmotnosti. U pacientů užívajících přípravek Olanzapine Aurobindo bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a tuků ( Před zahájením užívání přípravku Olanzapine Aurobindo a pravidelně v průběhu léčby by váš lékař měl provádět krevní testy ke kontrole hladiny cukru a některých tuků v krvi. Děti a dospívajícíPřípravek Olanzapine Aurobindo není určen pacientům do 18 let. Další léčivé přípravky a Olanzapine AurobindoBěhem léčby přípravkem Olanzapine Aurobindo užívejte jiné léky pouze se .....

Tagy: Olanzapine aurobindo, aurobindo

Losartan aurobindo


Neužívejte Losartan Aurobindo:  jestliže jste alergický( jestliže máte vážnou poruchu funkce jater  jestliže jste těhotná více než 3 měsíce (je také lepší neužívat Losartan Aurobindo ani během časné fáze těhotenství – viz bod Těhotenství) Podávání přípravku Losartan Aurobindo se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat vůbec, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože užívání v tomto období může způsobit závažné poškození dítěte ( abyste předtím než začnete Losartan Aurobindo užívat, informoval( jestliže máte poruchu funkce jater (viz body 2:Neužívejte Losartan Aurobindo a 3:Dávkováníu zvláštních skupin pacientů) Viz také informace v bodě: Neužívejte Losartan Aurobindo Děti a dospívajícíPoužití losartanu bylo u dětí studováno. Losartan Aurobindo se nedoporučuje podávat dětem, které trpí poruchou funkce ledvin nebo jater, u těchto skupin pacientů jsou k dispozici pouze omezené údaje. Další léčivé přípravky a Losartan Aurobindo Informujte svého lékaře nebo lékárníka o .....

Tagy: Losartan aurobindo, aurobindo

Ibandronic acid aurobindo


Neužívejte přípravek Ibandronic Acid Aurobindo- jestliže jste alergická na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatřeníU pacientů s osteoporózou léčených přípravkem Ibandronic Acid Aurobindo byl v poregistračním sledování ve velmi vzácných případech hlášen nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti ( abyste před zahájením léčby přípravkem Ibandronic Acid Aurobindo absolvoval( e užíváte přípravek Ibandronic Acid Aurobindo. V případě jakýchkoliv problémů v ústní dutině nebo se zuby, jako je uvolněný zub, bolest nebo otok nebo nehojící se léze nebo výtok, se okamžitě obraťte na lékaře a stomatologa, protože by se mohlo jednat o příznaky osteonekrózy čelisti. Některé osoby musí být při užívání přípravku Ibandronic Acid Aurobindo obzvlášť opatrné. Před užitím přípravku Ibandronic Acid Aurobindo se poraďte se svým lékařem: - Jestliže Vám byla prokázána porucha minerálního metabolismu ( a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití přípravku Ibandronic Acid
Tagy: Ibandronic acid aurobindo, aurobindo

Fluoxetine aurobindo


Neužívejte přípravek Fluoxetine Aurobindo jestliže: - jste alergický( iproniazid) - užíváte metoprolol (přípravek k léčbě srdečních potíží) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Fluoxetine Aurobindo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Může být nutné přerušit léčbu přípravkem Fluoxetine Aurobindo. - máte nebo jste měl( protože může být nutné přerušit léčbu přípravkem Fluoxetine Aurobindo. - cukrovka ( Zvyšování dávky přípravku Fluoxetine Aurobindo může tyto příznaky zhoršit;- jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu, jako je zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv. užívání přípravku Fluoxetine Aurobindo může být nutné ukončit. Fluoxetine Aurobindo by měl být u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod ( Přípravek Fluoxetine Aurobindo by neměl být používán v léčbě dětí do 8 let. Další léčivé přípravky a přípravek .....

Tagy: Fluoxetine aurobindo, aurobindo

Fluconazol aurobindo


Fluconazol Aurobindo může mít vliv na játra. okamžitě přestaňte užívat přípravek Fluconazol Aurobindo a sdělte to svému lékaři....

Tagy: Fluconazol aurobindo, aurobindo

Doxazosin aurovitas


Děti a dospívajícíÚčinnost a bezpečnost Doxazosin Aurobindo u dětí a dospívajících do 18 let nebyly stanoveny....

Tagy: Doxazosin aurovitas, aurobindo

Přečtěte si o tématu Aurobindo. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma aurobindo, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Aurobindo. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Aurobindo.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 19 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: