Traumeel

Poslední aktualizace: 2020-02-22Výsledky hledání na výraz Traumeel:


Traumeel s


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické kožní reakce. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: .. www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. cz ... .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto .. přípravku....

Tagy: Traumeel s, Traumeel

Traumeel


Neužívejte přípravek Traumeel: .. Přípravek Traumeel neužívejte v případě známé přecitlivělosti na: prhu arniku ( Upozornění a opatření .. ..Před použitím přípravku Traumeel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Traumeel .. zení dopravních prostředků a obsluha strojů .. ..Přípravek Traumeel nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Traumeel obsahuje 300mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické kožní reakce. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: .. www.sukl. .....

Tagy: Traumeel, Traumeel

Přečtěte si o tématu Traumeel. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Traumeel, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Traumeel. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Traumeel.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: