Telmisartan cena


Výsledky hledání na výraz Telmisartan cena
Poslední aktualizace: 2021-04-16


Triasyn


Například valsartan, telmisartan, irbesartan)...

Tagy: Triasyn, Telmisartan cena

Tezeo


Neužívejte přípravek Tezeo jestliže jste alergický(á) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Nicméně není známo, zda telmisartan byl jeho příčinou. Alternativně lze přípravek Tezeo užívat v kombinaci s diuretiky („tablety na odvodnění“) jako hydrochlorothiazid, u něhož bylo prokázáno, že zesiluje účinek telmisartanu na snížení krevního tlaku....

Tagy: Tezeo, Telmisartan cena

Tensiomin


Blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB), (také známé jako sartany−například valsartan, telmisartan, irbesartan)...

Tagy: Tensiomin, Telmisartan cena

Telmizek


Neužívejte Telmizek jestliže jste alergický(á) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Nicméně není známo, zda telmisartan byl jeho příčinou. Přípravek Telmizek v síle 20 mg a 40 mg není v ČR registrován, na trhu jsou k dispozici jiné přípravky s obsahem telmisartanu v síle 20 mg a 40 mg. Při léčbě vysokého krevního tlaku je doporučená dávka telmisartanu pro většinu pacientů 40 mg jednou denně, která Váš krevní tlak udržuje pod kontrolou 24 hodin. Alternativně lze telmisartan užívat v kombinaci s diuretiky ( tablety na odvodnění“) jako hydrochlorothiazid, u něhož bylo prokázáno, že zesiluje účinek telmisartanu na snížení krevního tlaku....

Tagy: Telmizek, Telmisartan cena

Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva


Užívat Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazid Zentiva  jestliže jste alergický( na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Také je lepší vyhnout se užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Zentiva v časném těhotenství – viz bod Těhotenství. Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Zentiva. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Zentiva. Před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Zentiva se poraďte se svým lékařem:  jestliže užíváte digoxin,  jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - inhibitor ACE ( Viz také informace v bodě „Neužívejte .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva, Telmisartan cena

Telmisartan/hydrochlorothiazid xantis


Užívat Neužívejte přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis • jestliže jste alergický( přecitlivělá) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Také je lepší vyhnout se užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis v časném těhotenství – viz bod Těhotenství. pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a)přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis. Před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantisse poraďte se svým lékařem: • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - inhibitor ACE ( Viz také informace v bodě: “Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazide .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid xantis, Telmisartan cena

Telmisartan/hydrochlorothiazid sandoz


Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz • jestliže jste alergický( na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) • jestliže jste alergický(á) na hydrochlorothiazid nebo na léky příbuzné sulfonamidům • jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (také je lepší vyhnout se užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz v časném těhotenství – viz bod Těhotenství) Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může dojít během hodin až týdnů při užívání kombinace telmisartan/hydrochlorothiazid. Před užitím přípravku Telmisartan/ Hydrochlorothiazid Sandoz se poraďte se svým lékařem: • jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - inhibitor ACE ( Viz také informace v bodě “Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz”. Podávání .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid sandoz, Telmisartan cena

Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan


Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan jestliže jste alergický( na telmisartan, hydrochlorothiazid nebo na léky příbuzné sulfonamidům nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Také je lepší vyhnout se užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan v časném těhotenství – viz bod Těhotenství) Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud: užíváte některý z následujících léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - ACE-inhibitory ( Viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan" Léčivá látka hydrochlorothiazid může způsobovat neobvyklou reakci, která vede k poklesu zrakové ostrosti a ke vzniku bolestí oka. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může dojít během hodin až týdnů při .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan, Telmisartan cena

Telmisartan/hydrochlorothiazid egis


Neužívejte Telmisartan/hydrochlorothiazid EGIS- jestliže jste alergický( na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/hydrochlorothiazid EGIS. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Telmisartan/hydrochlorothiazid EGIS. Před použitím přípravku Telmisartan/hydrochlorothiazid EGIS se poraďte se svým lékařem - pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - inhibitor ACE ( Viz také informace v bodu: “Neužívejte přípravek Telmisartan/hydrochlorothiazid EGIS“- pokud užíváte digoxin Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste ( Podávání přípravku Telmisartan/hydrochlorothiazid EGIS se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid egis, Telmisartan cena

Telmisartan/amlodipin krka


Neužívejte přípravek Telmisartan/amlodipin Krka: - Jestliže jste alergický( na telmisartan, amlodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná (Také je lepší vyhnout se užívání přípravku Telmisartan/amlodipin Krka na začátku těhotenství – viz bod „Těhotenství“. Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi předtím, než začnete přípravek Telmisartan/amlodipin Krka užívat. Před užitím přípravku Telmisartan/amlodipin Krka se poraďte s lékařem: - jestliže užíváte digoxin. Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Telmisartan/amlodipin Krka“. Podávání přípravku Telmisartan/amlodipin Krka se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období ( V případě operace nebo anestézie je nutno sdělit lékaři, že užíváte přípravek
Tagy: Telmisartan/amlodipin krka, Telmisartan cena

Přečtěte si o tématu Telmisartan Cena. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Telmisartan cena, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Telmisartan Cena. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Telmisartan Cena.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 1 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: