Sampon


Výsledky hledání na výraz Sampon
Poslední aktualizace: 2023-12-11


Stieprox


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout v určitých četnostech, které jsou definovány takto: .. velmi časté: mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů; .. asté: mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů; .. vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů. Během používání přípravku Stieprox byly pozorovány následující nežádoucí účinky: .. Velmi časté: .. podráždění kůže* .. svědění* .. asté: .. vyrážka* .. pocity pálení .. zčervenání v místě aplikace* .. Vzácné: .. alergická reakce .. olupování pokožky* .. ekzém (svědící kožní vyrážka) vypadávání vlasů* .. změna barvy vlasů .. změna textury vlasů ( suché, špatně se rozčesávající a matné vlasy) Některé z uvedených příznaků ( označené *) však mohou být také projevem léčeného onemocnění. Proto, pokud zaznamenáte některý z uvedených příznaků poprvé po započetí léčby šamponem Stieprox, nebo dochází-li ke zhoršení podráždění kůže, zarudnutí nebo svědění, přestaňte přípravek používat a informujte svého lékaře nebo lékárníka. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z .....

Tagy: Stieprox, Sampon

Nizoral


Nepoužívejte přípravek Nizoral: - Jestliže jste alergický( na ketokonazol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Příznaky přecitlivělosti se projevují svěděním a zarudnutím pokožky po použití šamponu. Upozornění a opatřeníSnažte se, aby se šampon nedostal do očí. Stane-li se tak, vypláchněte oči vodou. Děti a dospívajícíNizoral šampon není určen kojencům a dětem do 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek NizoralInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Kortikosteroidy (léčiva typu kortizonu) ve formě krému, masti nebo lotia. Jestliže používáte tyto léky, poraďte se před zahájením léčby šamponem Nizoral se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčbu šamponem Nizoral můžete zahájit ihned, ale léčbu kortikosteroidy neukončujte ze dne na den. Kůže by mohla reagovat zarudnutím a svěděním. V souladu s doporučením lékaře postupujte při léčbě kortikosteroidy takto: - jeden týden nanášejte kortikoidní přípravky nezměněným způsobem; - další 1-2 týdny postupně snižujte častost používání; - pak můžete léčbu kortikoidními přípravky ukončit zcela. V případě jakýchkoli .....

Tagy: Nizoral, Sampon


Metypred


Neužívejte Metypred- jestliže trpíte mykotickou ( houbovou) infekcí, která postihla celé Vaše tělo - jestliže máte jakoukoli jinou infekci postihující celé tělo, která není léčena vhodnými léky - jestliže jste alergický( na methylprednisolon, na jiné kortikosteroidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Informace o očkování viz bod Upozornění a opatření. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Metypred se poraďte se svým lékařem, pokud se Vás týká některý z následujících stavů: - známá léková alergie ( viz také bod: Neužívejte Metypred) Při užívání tohoto přípravku se vyskytly alergické reakce, ve vzácných případech ohrožující život ( anafylaktický šok) Příznaky mohou být například zúžení dýchacích cest, pokles krevního tlaku, nezřetelná řeč, rychlá nebo slabá tepová frekvence, zmodrání kůže, rtů a nehtových lůžek, průjem, nevolnost a zvracení. parazitární infekce, nebo existuje podezření na tuto infekci. stav způsobený vyšším obsahem hormonu kortizolu ve Vašem těle ( Cushingův syndrom) Tento přípravek jej může způsobit nebo zhoršit. snížená funkce štítné žlázy ( hypotyreóza), účinek tohoto přípravku může být zesílen. .....

Tagy: Metypred, Sampon

Ketokonazol dr.max


Nepoužívejte přípravek Ketokonazol Dr. Max • jestliže jste alergický( na ketokonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníStejně jako u ostatních šamponů nesmí být šampon Ketokonazol Dr. Max používán na otevřené rány a do očí. Pokud se tak stalo, je třeba otevřené rány a oči ihned vypláchnout vodou. Pokud jste byl( a) dlouhodobě léčen( a) lokálními kortikosteroidy a při používání šamponu Ketokonazol Dr. Max tuto léčbu chcete ukončit, postupujte podle doporučení svého lékaře, nejčastěji takto: Aby se zabránilo reakci ( viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Ketokonazol Dr. Max) po náhlém přerušení dlouhodobé léčby lokálními kortikosteroidy, je nutné postupné vysazování léčby steroidy v průběhu 2 až 3 týdnů. Pokud byly systémové kortikosteroidy používány současně déle než 3 týdny, nesmí být vysazeny náhle. V těchto případech musí být léčba kortikosteroidy vysazována postupně. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přerušení léčby steroidy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Děti a dospívajícíKvůli nedostatku údajů se použití šamponu Ketokonazol Dr. Max nedoporučuje u kojenců a dětí. Další léčivé přípravky a přípravek .....

Tagy: Ketokonazol drmax, Sampon

Keplat


Nepoužívejte přípravek KEPLAT: - nepoužívejte přípravek pokud jste alergický na ketoprofen, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud máte v anamnéze kožní alergii ( hypersenzitivitu) na tiaprofenovou kyselinu, fenofibrát, krémy s UV filtry nebo parfémy; - jestliže Vám acylpyrin nebo jiná NSAID způsobují astmatické záchvaty, dýchací potíže, rýmu či vznik nosních polypů ( výrůstků v nose) kopřivku, otoky očních víček či rtů; - pokud se u Vás někdy vyskytla fotosenzitivní reakce; - jestliže máte astma; - jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti trpěl( a) žaludečním vředem/krvácením nebo máte anamnézu gastrointestinálních ( aludečních) vředů; - jestliže trpíte závažným srdečním selháváním; - jestliže se máte problémy s játry nebo s ledvinami; - jestliže máte sklon ke snadné tvorbě modřin či krvácení nebo máte poruchu krevní srážlivosti/krvácivosti nebo pokud jste léčen( a) léky upravujícími srážlivost krve; - jestliže jste v posledním trimestru těhotenství ( viz bod 2. u dětí do 12 let. Náplast není určena k aplikaci na otevřené rány nebo na kůži s chorobnými změnami, jako je ekzém, akné, dermatitida, zánět či infekce jakékoli povahy, ani na sliznice tělních .....

Tagy: Keplat, Sampon

Fastum


Nepoužívejte přípravek Fastum gel: - jestliže jste již někdy měl( a) reakci z přecitlivělosti jako například astmatický záchvat nebo alergickou rýmu po užití ketoprofenu, fenofibrátu ( látka snižující cholesterol) kyseliny tiaprofenové, acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antirevmatik. V takových případech byly popsány těžké, vzácně smrtelné, anafylaktické reakce ( rychle se rozvíjející alergická reakce) jestliže jste alergický( na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud máte zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření - jestliže jste již někdy měl( a) kožní alergické reakce na ketoprofen, tiaprofenovou kyselinu, fenofibrát, krémy na opalování nebo parfémy - jestliže máte poškozenou kůži, např. mokvající postižení kůže, ekzém, akné, vředy a infekční postižení kůže či otevřená poranění - jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství ( viz dále „Těhotenství a kojení“) Okamžitě přerušte používání přípravku Fastum gel, jestliže zpozorujete výskyt jakékoli kožní reakce včetně reakce po současném podání s přípravky obsahujícími oktokrylen ( oktokrylen, přidávaný pro oddálení degradace způsobené světelným zářením ( fotodegradace), .....

Tagy: Fastum, Sampon

Daivobet


Nepoužívejte Daivobet- jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na kalcipotriol, betamethason nebo na kteroukoli další složku přípravku Daivobet ( uvedenou v bodě 6) máte-li potíže s hladinami vápníku ve svém organizmu ( zeptejte se svého lékaře) máte-li určité typy psoriázy jako jsou erytrodermická, exfoliativní a pustulózní ( zeptejte se svého lékaře) Jelikož Daivobet obsahuje silný steroid, NEPOUŽÍVEJTE jej na kůži postiženou - kožními infekcemi způsobenými viry ( např. opar nebo plané neštovice) kožními infekcemi způsobenými plísněmi ( např. atletická noha nebo jiné kožní mykózy) kožními infekcemi způsobenými baktériemi - kožními infekcemi způsobenými parazity ( např. svrab) tuberkulózou (TBC) periorální dermatitidou ( ervená vyrážka kolem rtů) ztenčením kůže, se sklonem ke snadnému poškození a rozšíření žilek a tvorbě strií - ichtyózou ( suchá kůže se šupinami podobnými rybím) akné (trudovitost) růžovkou (rosaceou) náhlé a přechodné nebo trvalé začervenání kůže v obličeji) vředy nebo na poraněnou kůži. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Daivobet se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud - užíváte jiné léky s obsahem kortikosteroidů, jelikož .....

Tagy: Daivobet, Sampon

Balmandol olej


Nepoužívejte Balmandol olej- jestliže jste alergický( na mandlový olej, parafinový olej nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před použitím přípravku Balmandol olej se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. V případě výskytu svědění nebo zarudnutí se má používaní přerušit. Po vypuštění vody z vany je nebezpečí uklouznutí, protože povrch vany je pokryt mastným filmem. Po každé koupeli je proto nezbytné vanu umýt koncentrovaným ( neředěným) čisticím prostředkem. Při rozsáhlém poškození kůže, horečnatých a infekčních stavech, tuberkulóze, srdeční nedostatečnosti a při vysokém krevním tlaku by veškeré koupele měly být prováděny pouze po poradě s lékařem. Přípravek neaplikujte do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím studené vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem nebo očním lékařem. Další léčivé přípravky a Balmandol olejInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Balmandol olej může .....

Tagy: Balmandol olej, Sampon

Aprepitant sandoz


Neužívejte přípravek Aprepitant Sandoz: - jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický( na aprepitant nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) spolu s léky obsahujícími pimozid ( používá se k léčbě psychiatrických chorob) terfenadin a astemizol ( používají se k léčbě senné rýmy a jiných alergických stavů) cisaprid (používá se k léčbě trávicích potíží) Pokud tyto léky Vy nebo Vaše dítě užíváte, informujte o tom lékaře, protože Vaše léčba nebo léčba Vašeho dítěte bude muset být před nasazením přípravku Aprepitant Sandoz upravena. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Aprepitant Sandoz nebo podáním tohoto přípravku dítěti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním jater, řekněte to před léčbou přípravkem Aprepitant Sandoz lékaři, protože játra hrají důležitou roli při rozkladu léku v těle. Proto lékař může u Vás nebo Vašeho dítěte sledovat stav jater. Děti a dospívajícíNepodávejte přípravek Aprepitant Sandoz 80 mg a Aprepitant Sandoz 125 mg dětem mladším 12 let, protože Aprepitant Sandoz 80 mg a Aprepitant Sandoz 125 mg tobolky nebyly u této populace hodnoceny. Další léčivé přípravky a přípravek .....

Tagy: Aprepitant sandoz, Sampon

Přečtěte si o tématu Sampon. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Sampon, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Sampon. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Sampon.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop