Preflucel


Výsledky hledání na výraz Preflucel
Poslední aktualizace: 2023-09-27


Preflucel


Přípravek PREFLUCEL Vám nemá být podán- jestliže jste alergický/á ( benzonázu nebo sacharózu) přípravku PREFLUCEL, viz bod 6. Podobně jako jiné vakcíny nemusí přípravek PREFLUCEL plně ochránit všechny osoby, které jsou očkovány. Po vakcinaci přípravkem PREFLUCEL byla hlášena anafylaxe ( Podobně jako u jiných intramuskulárních injekcí má být přípravek PREFLUCEL podáván s opatrností u osob s krvácivými onemocněními jako je hemofilie nebo kteří podstupují antikoagulační léčbu, aby se předešlo riziku hematomu po podání injekce. Další léčivé přípravky a přípravek PREFLUCELProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( přípravek PREFLUCEL může být podán společně s dalšími vakcínami, ale vakcíny musí být aplikovány do různých končetin. než Vám bude přípravek PREFLUCEL podán. Bezpečnost přípravku PREFLUCEL v těhotenství a během kojení nebyla ověřena v klinických studiích. inky vakcíny
Tagy: Preflucel, Preflucel

Přečtěte si o tématu Preflucel. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Preflucel, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Preflucel. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Preflucel.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop