Original


Výsledky hledání na výraz Original
Poslední aktualizace: 2022-08-13


Voltaren ophtha cd


Nepoužívejte Voltaren Ophtha CD: - jestliže jste alergický( na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Obdobně jako ostatní nesteroidní protizánětlivé přípravky je Voltaren Ophtha CD kontraindikován u pacientů, u kterých po aplikaci kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků blokujících syntézu prostaglandinů ( léky ovlivňující zánět a bolest) došlo k vývoji astmatického záchvatu, kopřivky nebo Strana 2 ( celkem 5) akutní rýmy. U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytla přecitlivělost na tyto léky, je nutná zvýšená opatrnost. Přípravek nesmějí používat ženy v posledních 3 měsících těhotenství, protože by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění plodu a útlumu děložních stahů. V mateřském mléce bylo nalezeno téměř nezjistitelné množství, které nemá vliv na kojence. O podání přípravku kojícím ženám rozhodne lékař. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Voltaren Ophtha CD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Protizánětlivé účinky očních nesteroidních protizánětlivých přípravků ( NSAIDs) mohou maskovat nástup nebo zhoršení oční infekce. Pokud dojde k výskytu infekce nebo existuje riziko infekce, musí být .....

Tagy: Voltaren ophtha cd, Original

Vistagan liquifilm 0,5%


Pokud je před prvním otevřením folie originality porušena. Nepoužívejte Voltaren Ophtha CD: - jestliže jste alergický( na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Obdobně jako ostatní nesteroidní protizánětlivé přípravky je Voltaren Ophtha CD kontraindikován u pacientů, u kterých po aplikaci kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků blokujících syntézu prostaglandinů ( léky ovlivňující zánět a bolest) došlo k vývoji astmatického záchvatu, kopřivky nebo Strana 2 ( celkem 5) akutní rýmy. U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytla přecitlivělost na tyto léky, je nutná zvýšená opatrnost. Přípravek nesmějí používat ženy v posledních 3 měsících těhotenství, protože by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění plodu a útlumu děložních stahů. V mateřském mléce bylo nalezeno téměř nezjistitelné množství, které nemá vliv na kojence. O podání přípravku kojícím ženám rozhodne lékař. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Voltaren Ophtha CD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Protizánětlivé účinky očních nesteroidních protizánětlivých přípravků ( NSAIDs) mohou maskovat nástup nebo zhoršení .....

Tagy: Vistagan liquifilm 0,5%, Original

Tramabene


Neužívejte Tramabene: - jestliže jste alergický( na tramadol nebo na jakoukoli složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, analgetiky ( léčiva užívaná k mírnění bolesti) hypnotiky (léčiva užívaná při poruchách spánku) psychofarmaky (léčiva užívaná k léčbě duševních poruch či chorob) při léčbě inhibitory monoaminooxidázy ( léčiva užívaná při léčbě depresí) a dříve než 14 dní po jejím ukončení - jako náhradní látky při léčbě závislosti na opioidech ( morfinu a jemu příbuzných látkách) jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů Upozornění a opatření Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tramabene je zapotřebí při onemocněních mozku, při úrazech hlavy, při poruchách vědomí nejasného původu, poruchách dechového centra a/nebo dechových funkcí, pokud není prováděno umělé dýchání, při selhání jater a ledvin, při šoku, při epilepsii ( padoucnici) a sklonu ke křečovým záchvatům, při zvýšené citlivosti na opioidy ( morfin a příbuzné látky) a při závislosti na opioidech. Při dlouhodobém užívání se nedá s jistotou vyloučit vývoj závislosti. Lékař proto rozhoduje o délce léčby a .....

Tagy: Tramabene, Original

Stadapress


Neužívejte přípravek Stadapress• jestliže jste alergický( na o chinapril-hydrochlorid, o jiné inhibitory ACE ( např. enalapril, ramipril, lisinopril) o hydrochlorothiazid o léky obsahující sulfonamidy o nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás v minulosti v souvislosti s léčbou inhibitorem ACE vyskytla závažná alergická reakce. Tato reakce zahrnuje otok obličeje, paží nebo dolních končetin, rtů, jazyka nebo hrdla – to může způsobit dušnost nebo potíže při polykání ( angioedém) • jestliže trpíte vrozeným nebo nevysvětlitelným otokem kůže ( angioedém) • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo máte problémy s močením ( tzv. anurie) jestliže máte těžkou poruchu funkce jater • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. Je ale lepší neužívat přípravek Stadapress ani v časném těhotenství viz bod Těhotenství a kojení) jestliže máte onemocnění srdce, které způsobuje překážku výtoku krve ze srdce a tok krve v srdci zpomaluje. jestliže máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a užíváte-li léky obsahující aliskiren na snížení krevního tlaku Upozornění a opatření Před užitím přípravku Stadapress se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: .....

Tagy: Stadapress, Original

Spersadex comp.


Nepoužívejte Spersadex Comp. Jestliže jste alergický( na léčivé látky nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže máte poškozenou ( poraněnou) rohovku nebakteriální infekcí nebo na ní máte vřídky, herpes simplex ( opar), případně jiné virové infekce, mykózu ( plísňové) a jiné houbové infekce. Pokud trpíte závažným krevním onemocněním vyvolaným útlumem kostní dřeně. Pokud trpíte onemocněním nazývaným glaukom ( zelený zákal) Pokud trpíte poruchou funkce jater. Pokud se u Vás v rodině vyskytl útlum kostní dřeně. Přípravek Spersadex Comp. se nesmí podávat novorozencům ve stáří 0 až 28 dní věku. Pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci vyskytnou teprve během používání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Spersadex Comp. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: ▪ Při dlouhodobé léčbě může chloramfenikol, i při lokální aplikaci do očí, vyvolat ve velmi vzácných případech útlum kostní dřeně. Prodloužené podávání chloramfenikolu může mít za následek vznik druhotné ( sekundární) oční infekce nebo zastřeného vidění, případně zhoršení infekce oka. Prodloužené .....

Tagy: Spersadex comp, Original

Soluprick sq


Nepoužívejte Soluprick SQ: - jestliže jste alergický( na na kteroukoli další složku tohoto přípravku kromě učinné látky ( viz bod 6) Jestliže užíváte přípravky obsahující „beta-blokátory“ na úpravu krevního tlaku - Jestliže trpíte akutními projevy alergického onemocnění nebo akutním horečnatým onemocněním. Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, oznamte to prosím Vašemu lékaři. Upozornění a opatření Některé choroby mohou vážně ovlivnit pacientovy podmínky pro testování: kožní léze v místech, která se používají pro testování, dermatografismus, dermatitidy. Atopický ekzém může být překážkou spolehlivosti testu. Kožní testy by měly být prováděny na zdravé kůži. Před použitím přípravku Soluprick SQ se poraďte se svým lékařem. Děti a dospívající Kožní testy lze provádět u dětí starších 1 roku v závislosti na jejich konstituci, ale obecně by neměly být prováděny u dětí mladších 4 let. Další léčivé přípravky a Soluprick SQ Antialergika mohou významně snižovat bezprostřední reakci kožního testu a tím i spolehlivost diagnostiky alergií. Je doporučeno následující: Léčba konvenčními, relativně krátce působícími antihistaminiky by měla být přerušena nejpozději .....

Tagy: Soluprick sq, Original

Original schwedenbitter riviera


Neužívejte Original Schwedenbitter Riviera perorální roztok .. lučovými kameny či ucpáváním střev .. .. .. Jestliže jste alergický(á) na peruánský balzám .. .. .. .. .. ..Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Original Schwedenbitter Riviera perorální roztok se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti a dospívající .. ..Original Schwedenbitter Riviera perorální roztok nesmí užívat děti a dospívající do 18 let kvůli obsahu alkoholu. Další léčivé přípravky a přípravek Original Schwedenbitter Riviera perorální roztok .. Přípravek Original Schwedenbitter Riviera perorální roztok s jídlem a pitím a alkoholem .. Přípravek Original Schwedenbitter Riviera perorální roztok obsahuje ethanol ( Nepoužívejte Soluprick SQ: - jestliže jste alergický( na na kteroukoli další složku tohoto přípravku kromě učinné látky ( viz bod 6) Jestliže užíváte přípravky obsahující „beta-blokátory“ na úpravu krevního tlaku - Jestliže trpíte akutními projevy alergického onemocnění nebo akutním horečnatým onemocněním. Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, .....

Tagy: Original schwedenbitter riviera, Original

Matrifen


Nepoužívejte přípravek Matrifen, jestliže: - jste alergický( na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) trpíte bolestí, která trvá pouze krátce, jako je náhlá bolest nebo bolest po operaci, - máte obtíže s dýcháním, které je zpomalené nebo mělké. Pokud se Vás nebo Vašeho dítěte cokoli z výše uvedeného týká, tento lék nepoužívejte. Pokud si nejste jistý( poraďte se předtím, než začnete přípravek Matrifen používat, se svým lékařem. Upozornění a opatření • U lidí, kteří dosud opioidní léky pravidelně neužívali, může mít přípravek Matrifen život ohrožující nežádoucí účinky. Přípravek Matrifen je lék, který může být život ohrožující pro děti, a to i když jde o již použité náplasti. Mějte na paměti, že lepivá náplast ( nepoužitá nebo použitá) může děti lákat a pokud si ji dítě nalepí na kůži nebo vloží do úst, může to mít smrtelné následky. Nalepení náplasti na jinou osobuNáplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla předepsána. Existují hlášení o náhodných nalepeních náplasti na člena rodiny při těsném tělesném kontaktu nebo při sdílení lože s osobou s nalepenou náplastí. Náplast náhodně nalepená na jinou osobu ( zejména .....

Tagy: Matrifen, Original

Fentanyl mylan


Nepoužívejte přípravek Fentanyl Mylan, jestliže:  jste alergický( na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) trpíte bolestí, která trvá pouze krátce, jako je náhlá bolest nebo bolest po operaci,  máte obtíže s dýcháním, které je zpomalené nebo mělké. Pokud se Vás nebo Vašeho dítěte cokoli z výše uvedeného týká, tento lék nepoužívejte. Pokud si nejste jistý( poraďte se předtím, než začnete přípravek Fentanyl Mylan používat, se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatření  U lidí, kteří dosud opioidní léky pravidelně neužívali, může mít přípravek Fentanyl Mylan život ohrožující nežádoucí účinky. Přípravek Fentanyl Mylan je lék, který může být život ohrožující pro děti, a to i když jde o již použité náplasti. Mějte na paměti, že lepivá náplast ( nepoužitá nebo použitá) může děti lákat a pokud si ji dítě nalepí na kůži nebo vloží do úst, může to mít smrtelné následky. Nalepení náplasti na jinou osobuNáplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla předepsána. Existují hlášení o náhodných nalepeních náplasti na člena rodiny při těsném tělesném kontaktu nebo při sdílení lože s osobou s nalepenou náplastí. .....

Tagy: Fentanyl mylan, Original

Fentalis


Nepoužívejte přípravek Fentalis, jestliže: • jste alergický( na fentanyl, kalafunovou pryskyřici ( hydrogenovanou), sóju, arašídy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) trpíte bolestí, která trvá pouze krátce, jako je náhlá bolest nebo bolest po operaci, • máte obtíže s dýcháním, které je zpomalené nebo mělké. Pokud se Vás nebo Vašeho dítěte cokoli z výše uvedeného týká, tento lék nepoužívejte. Pokud si nejste jistý( poraďte se předtím, než začnete přípravek Fentalis používat, se svým lékařem. Upozornění a opatření • U lidí, kteří dosud opioidní léky pravidelně neužívali, může mít přípravek Fentalis život ohrožující nežádoucí účinky. Přípravek Fentalis je lék, který může být život ohrožující pro děti, a to i když jde o již použité náplasti. Mějte na paměti, že lepivá náplast ( nepoužitá nebo použitá) může děti lákat a pokud si ji dítě nalepí na kůži nebo vloží do úst, může to mít smrtelné následky. Nalepení náplasti na jinou osobuNáplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla předepsána. Existují hlášení o náhodných nalepeních náplasti na člena rodiny při těsném tělesném kontaktu nebo při sdílení lože s osobou s nalepenou .....

Tagy: Fentalis, Original

Přečtěte si o tématu Original. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Original, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Original. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Original.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 5 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: