Lovastatin


Výsledky hledání na výraz Lovastatin
Poslední aktualizace: 2023-09-22


Verogalid er


Simvastatin, lovastatin, atorvastatin ( Neužívejte přípravek Verogalid ER 240 mg: - jestliže jste alergický( na verapamil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při srdečně-oběhovém šoku, - po akutním srdečním infarktu s komplikacemi, - při městnavém srdečním selhání, - při těžkých poruchách vedení vzruchu ( síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého sinu) kromě pacientů s kardiostimulátorem, - při kmitání a míhání síní ( flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom. pokud současně užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Verogalid ER 240 mg se poraďte se svým lékařem, pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Verogalid ER 240 mg pravidelně sledovat: - při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, - při nízkém krevním tlaku, - při těžké poruše funkce jater, - při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu ( mystenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom, pokročilá Duchennova .....

Tagy: Verogalid er, Lovastatin

Verapamil al 240 retard


Simvastatin, lovastatin, atorvastatin ( Neužívejte přípravek Verapamil AL 240 retard: - jestliže jste alergický( na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při srdečně-oběhovém šoku - při akutním srdečním infarktu s komplikacemi , - při městnavém srdečním selhání - při těžkých poruchách vedení srdečního vzruchu ( síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého sinu) kromě pacientů s kardiostimulátorem, při kmitání a míhání síní ( tzv. flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom - pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Verapamil AL 240 retard se poraďte se svým lékařem. Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem Verapamil AL 240 retard pravidelně sledovat: - síňo-komorový blok I. stupně - pomalá tepová frekvence - nízký krevní tlak - vážná porucha funkce jater - onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu ( myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom, pokročilá Duchennova .....

Tagy: Verapamil al 240, 240 retard, Lovastatin

Verahexal rr


Simvastatin, lovastatin, atorvastatin ( Neužívejte přípravek VERAHEXAL RR: .. jestliže jste alergický( na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6 .. při srdečně-oběhovém šoku .. po akutním infarktu myokardu s komplikacemi při městnavém srdečním selhání .. při těžkých poruchách vedení vzruchu ( síňokomorový blok II. A III. stupně, syndrom chorého sinu( kromě pacientů s kardiostimulátorem,při kmitání a míhání síní ( flutter a fibrilace síní) při .. .. současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom .. pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění přípravek obsahující léčivou látku ivabradin .. Upozornění a opatření .. Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem VERAHEXAL RR pravidelně sledovat: .. při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, .. při nízkém krevním tlaku, .. při těžké poruše funkce jater, .. při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu ( oslabení volního pohybu, těžká svalová slabost včetně vrozené) při poruše funkce ledvin. Před užitím přípravku VERAHEXAL .....

Tagy: Verahexal rr, Lovastatin

Verahexal khk retard


Simvastatin, lovastatin, atorvastatin ( Neužívejte přípravek VERAHEXAL KHK RETARD: .. jestliže jste alergický( na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6 .. při srdečně-oběhovém šoku .. po akutním infarktu myokardu s komplikacemi při městnavém srdečním selhání .. při těžkých poruchách vedení vzruchu ( síňokomorový blok II. A III. stupně, syndrom chorého sinu ( kromě pacientů s kardiostimulátorem, při kmitání a míhání síní ( flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom .. pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění přípravek obsahující léčivou látku ivabradin. Upozornění a opatření .. Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD pravidelně sledovat: .. při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, .. při nízkém krevním tlaku, .. při těžké poruše funkce jater, .. při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu ( oslabení volního pohybu, těžká svalová slabost včetně vrozené) při poruše funkce ledvin. Před užitím přípravku .....

Tagy: Verahexal khk retard, Lovastatin

Timonil 600 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 600 retard, Lovastatin

Timonil 300 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 300 retard, Lovastatin

Timonil 150 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 150 retard, Lovastatin

Suprelip


Neužívejte přípravek SUPRELIP: - jestliže jste alergický( na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku - při závažných poruchách funkce jater a onemocnění žlučníku - pokud máte závažné problémy s ledvinami - v kombinaci s jinými fibráty - u dětí a dospívající do 18 let - během těhotenství a v průběhu kojení - při fotoalergické nebo fototoxické reakci ( kožní reakce po ozáření slunečními nebo UV paprsky) v průběhu léčby fenofibrátem nebo látkou s podobnou strukturou, zejména ketoprofenem ( obsažen v protizánětlivých lécích) bez konzultace s lékařem nelze užívat současně s fenofibrátem jiné léky snižující hladinu cholesterolu ( např. tzv. statiny). Upozornění a opatření Před užitím přípravku SUPRELIP se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: - máte onemocnění ledvin. Při léčbě přípravkem SUPRELIP je nutné pokračovat v dietě, kterou Vám lékař doporučil. Během léčby se budete muset podrobovat pravidelným lékařským kontrolám a odběrům krve v intervalech, které určí lékař. Děti a dospívajícíPřípravek SUPRELIP není určen pro děti a dospívající mladší 18 let. Další léčivé přípravky a přípravek SUPRELIPInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech .....

Tagy: Suprelip, Lovastatin

Sporanox


Neužívejte SPORANOX- jestliže jste alergický( na itrakonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste těhotná ( kromě případu, že lékař ví, že jste těhotná a rozhodne, že SPORANOX potřebujete) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem SPORANOX proti otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu, že léčivá látka přípravku SPORANOX přetrvává v těle ještě delší dobu po ukončení užívání, pokračujte v antikoncepčních opatřeních až do příští menstruace, která následuje po ukončení užívání přípravku SPORANOX. jestliže trpíte srdeční slabostí ( zvanou rovněž městnavá srdeční slabost) mohl by SPORANOX stav zhoršit. Pokud Váš lékař přesto rozhodne, že budete SPORANOX užívat, zajistěte si dostupnost rychlé lékařské pomoci pro případ, když by u Vás došlo ke zkrácení dechu, neočekávanému zvýšení tělesné hmotnosti, otokům nohou, neobvyklé únavě nebo počínajícímu nočnímu probouzení. Neužívejte přípravek SPORANOX s určitým typem léků. Je mnoho přípravků, které se mohou s přípravkem SPORANOX vzájemně ovlivňovat. Prosím, podívejte se také na bod Další léčivé přípravky SPORANOX. .....

Tagy: Sporanox, Lovastatin

Skopryl plus h


Neužívejte přípravek Skopryl Plus H: - jestliže jste alergický( na lisinopril nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste už byl( a) léčen( a) lékem ze skupiny inhibitorů ACE, a měl( a) jste alergické reakce zahrnující otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s potížemi při polykání nebo dýchání ( tento stav se nazývá angioedém) jestliže máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren - jestliže Vám byl diagnostikován angioedém, který jste zdědil( a) po svých rodičích, nebo angioedém z neznámé příčiny Stránka 2 z 8 - jestliže jste alergický( na deriváty sulfonamidů, mezi něž patří některá antibiotika a léky k léčbě cukrovky ( pokud si nejste jistý( poraďte se se svým lékařem) jestliže máte problémy s močením ( anurie)  jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater či ledvin, - jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství, kojení a plodnost) Přípravek Skopryl Plus H není určen pro děti. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Skopryl Plus H se poraďte se svým lékařem .....

Tagy: Skopryl plus h, Lovastatin

Přečtěte si o tématu Lovastatin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Lovastatin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Lovastatin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Lovastatin.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop