Lamotrigine


Výsledky hledání na výraz Lamotrigine
Poslední aktualizace: 2021-05-08


Vedlejší účinky: Lamotrigin actavis & Atarax & Sertralin actavis


Vedlejší a nežádoucí účinky Lamotrigin actavis a Atarax . . Vedlejší a nežádoucí účinky Lamotrigin actavis a Sertralin actavis .Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, snížené libido, .....Lamotrigin actavis (lamotrigine)...

Tagy: Vedlejší účinky Lamotrigin, Lamotrigin actavis & Atarax & Sertralin actavis, Lamotrigine

Kombinace, interakce: Lamotrigin actavis & Atarax & Sertralin actavis


Lamotrigin actavis & Atarax .Hydroxyzin může zvýšit aktivitu Lamotriginu v oblasti tlumení centrálního nervového systému ( CNS depresant). . Lamotrigin actavis & Sertralin actavis .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Lamotrigin kombinován se Sertralinem. Atarax & Sertralin actavis .Riziko .....Lamotrigin actavis (lamotrigine)...

Tagy: Kombinace, interakce Lamotrigin, Lamotrigin actavis & Atarax & Sertralin actavis, Lamotrigine

Vedlejší účinky: Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules


Vedlejší a nežádoucí účinky Clozapin desitin a Risperidon vipharm .Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, vyrážka, Únava, horečka, Bolest hlavy, Hypertenze, Hypotenze, letargie, leukopenie, svalová rigidita, Nosní kongesce, Nevolnost, noční můra, Bolest, .....Lamotrix (lamotrigine)...

Tagy: Vedlejší účinky Clozapin, Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules, Lamotrigine

Vedlejší účinky: Lamotrix & Kanilad


Vedlejší a nežádoucí účinky Lamotrix a Kanilad . Vedlejší a nežádoucí účinky Lamotrix a Kanilad ....Lamotrix (lamotrigine)...

Tagy: Vedlejší účinky Lamotrix, Lamotrix & Kanilad, Lamotrigine

Kombinace, interakce: Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules


Clozapin desitin & Risperidon vipharm .Klozapin může zvýšit hypotenzní aktivitu risperidonu. Clozapin desitin & Lazurex .Koncentrace aripiprazolu v séru může být snížena, pokud je kombinován s klozapinem. Clozapin desitin & Apo-parox .Koncentrace klozapinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s paroxetinem. Clozapin .....Lamotrix (lamotrigine)...

Tagy: Kombinace, interakce Clozapin, Clozapin desitin & Risperidon vipharm & Lazurex & Apo-parox & Lamotrix & Pradaxa & Sorbifer durules, Lamotrigine

Vedlejší účinky: Zonegran & Lamictal & Derin & Ibalgin 400


Vedlejší a nežádoucí účinky Zonegran a Lamictal .Bolest břicha, Alopecie, Amblyopie, amenorea, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, mentální deprese, Průjem, diplopie, Závrať, dysartrie, Dysgeusia - zkreslení chuti, .....Lamictal (lamotrigine)...

Tagy: Vedlejší účinky Zonegran, Zonegran & Lamictal & Derin & Ibalgin 400, Lamotrigine

Kombinace, interakce: Zonegran & Lamictal & Derin & Ibalgin 400


Zonegran & Lamictal .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Lamotrigin kombinuje se zonisamidem. Zonegran & Derin .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se quetiapin kombinuje se zonisamidem. Lamictal & Derin .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může .....Lamictal (lamotrigine)...

Tagy: Kombinace, interakce Zonegran, Zonegran & Lamictal & Derin & Ibalgin 400, Lamotrigine

Kombinace, interakce: Lamotrix & Kanilad


Interakce s potravinami a další doporučeníLamotrix: Užívejte bez ohledu na jídlo. Kombinace společných vedlejších účinků všech léků .Asténie . ataxie .Bolest na hrudi . mentální deprese .Průjem . diplopie .Závrať . nava .Bolest hlavy . Nevolnost .nystagmus . parestézie .Svědění . tremor .erytém . závrať .Zvracení .....Lamotrix (lamotrigine)...

Tagy: Kombinace, interakce Lamotrix, Lamotrix & Kanilad, Lamotrigine

Zonisamid actavis


Neužívejte přípravek Zonisamid Actavisjestliže: - jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Upozornění a opatření Přípravek Zonisamid Actavis patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které velmi vzácně mohou vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou přípravkem Zonisamid Actavis se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonisamid Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste mladší 12 let, protože můžete být vystaven( a) většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. U dětí mladších 6 let se léčba přípravkem Zonisamid Actavis nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonisamid Actavis bude možná nutné upravit a během užívání přípravku Zonisamid Actavis se u Vás může pravděpodobněji objevit alergická reakce, závažná kožní .....

Tagy: Zonisamid actavis, Lamotrigine

Zonibon


Neužívejte Zonibon: • jestliže jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Upozornění a opatřeníZonibon patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které mohou velmi vzácně vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou Zonibonem se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonibon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže je Zonibon podáván dítěti mladšímu 12 let, protože může být vystaveno většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. Jestliže je Vaše dítě mladší než 6 let, léčba přípravkem Zonibon se nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonibon bude možná nutné upravit a během užívání přípravku Zonibon se u Vás může pravděpodobněji objevit alergická reakce, závažná kožní vyrážka, otoky chodidel a nohou a svědění ( viz bod .....

Tagy: Zonibon, Lamotrigine

Talvosilen


Při současném užívání paracetamolu s lamotriginem ( Neužívejte Zonibon: • jestliže jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Upozornění a opatřeníZonibon patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které mohou velmi vzácně vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou Zonibonem se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonibon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže je Zonibon podáván dítěti mladšímu 12 let, protože může být vystaveno většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. Jestliže je Vaše dítě mladší než 6 let, léčba přípravkem Zonibon se nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonibon bude možná nutné upravit a během užívání přípravku Zonibon se u Vás může pravděpodobněji objevit .....

Tagy: Talvosilen, Lamotrigine

Ospolot


Při kombinaci s lamotriginem bylo v ojedinělých případech rovněž pozorováno zvýšení hladiny lamotriginu v plazmě. Neužívejte Zonibon: • jestliže jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Upozornění a opatřeníZonibon patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které mohou velmi vzácně vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou Zonibonem se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonibon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže je Zonibon podáván dítěti mladšímu 12 let, protože může být vystaveno většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. Jestliže je Vaše dítě mladší než 6 let, léčba přípravkem Zonibon se nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonibon bude možná nutné upravit a během užívání .....

Tagy: Ospolot, Lamotrigine

Lusienne


Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (například topiramarát, felbamát, lamotrigine, primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin) Obecné poznámky Předtím, než začnete užívat přípravek Lusienne, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin, viz bod 2 „Krevní sraženiny“. Než začnete užívat přípravek Lusienne, položí Vám lékař několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na vaší osobní situaci. V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Lusienne přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Lusienne snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, takzvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Lusienne .....

Tagy: Lusienne, Lamotrigine

Lamotrigine farmax


Neužívejte přípravek Lamotrigine Farmax Jestliže jste alergický( Jestliže se to týká Vás: - informujte o tom svého lékaře a neužívejte přípravek Lamotrigine Farmax. Upozornění a opatřeníBuďte obzvláště opatrní při užívání přípravku Lamotrigine Farmax. Před užitím přípravku Lamotrigine Farmax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem  Jestliže máte jakékoli onemocnění ledvin. které mohou ohrozit život U malého počtu pacientů užívajících přípravek Lamotrigine Farmax se může vyskytnout alergická reakce nebo možné život ohrožující kožní reakce. abyste si na ně mohl(a) dát pozor během užívání přípravku Lamotrigine Farmax. pokud:  poprvé začínáte s léčbou  jste již dříve přemýšlel(a) o sebepoškození nebo sebevraždě  je Vám méně než 25 let Máte-li při užívání přípravku Lamotrigine Farmax úzkostné myšlenky nebo stavy, nebo pozorujete-li, že se cítíte hůř, nebo se rozvíjejí nové příznaky: - neprodleně vyhledejte lékaře nebo pomoc v nejbližší nemocnici. jako je například přípravek
Tagy: Lamotrigine farmax, Lamotrigine

Lamotrigin mylan


Nesmíte léčbu lamotriginem nikdy znovu zahájit. nebo pokud během léčby lamotriginem začnete nebo přestanete některý z těchto přípravků užívat. Tyto příznaky se s větší pravděpodobností mohou vyskytnout během několika prvních měsíců léčby lamotriginem, a to zejména v případě, že je počáteční dávka příliš vysoká nebo pokud je dávka zvýšena příliš rychle, nebo je-li lamotrigin podáván s jiným lékem zvaným valproát. Obecné poznámky Předtím, než začnete užívat přípravek Lusienne, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin, viz bod 2 „Krevní sraženiny“. Než začnete užívat přípravek Lusienne, položí Vám lékař několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na vaší osobní situaci. V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Lusienne přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku .....

Tagy: Lamotrigin mylan, Lamotrigine

Jeanine


Například: .. .. .. lamotrigine .. Obecné poznámky Předtím, než začnete užívat přípravek Lusienne, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin, viz bod 2 „Krevní sraženiny“. Než začnete užívat přípravek Lusienne, položí Vám lékař několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na vaší osobní situaci. V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Lusienne přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Lusienne snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, takzvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Lusienne ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu. .....

Tagy: Jeanine, Lamotrigine

Ersittin


Neužívejte přípravek ERSITTIN jestliže: ● jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Upozornění a opatření Přípravek ERSITTIN patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které mohou vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou zonisamidem se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku ERSITTIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:  jste mladší 12 let, protože můžete být vystaven ( a) většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. Jestliže jste mladší 6 let, léčba přípravkem ERSITTIN se u Vás nedoporučuje. jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku ERSITTIN bude možná nutné upravit a během užívání přípravku ERSITTIN se u Vás může pravděpodobněji objevit alergická reakce, závažná kožní vyrážka, otoky chodidel a nohou a svědění ( viz bod 4 Možné nežádoucí účinky) .....

Tagy: Ersittin, Lamotrigine

Přečtěte si o tématu Lamotrigine. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Lamotrigine, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Lamotrigine. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Lamotrigine.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 3 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: