Hedelix sa


Výsledky hledání na výraz Hedelix sa
Poslední aktualizace: 2022-09-24


Hedelix sirup


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Frekvence nežádoucích účinků je definována takto: .. Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10 .. asté: postihují 1 až 10 léčených ze 100 .. Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000 .. Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000 .. Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000 .. Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit .. Byl hlášen výskyt alergických reakcí ( kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová nedostatečnost) a zažívacích obtíží ( nevolnost, zvracení, průjem) etnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: .. www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek....

Tagy: Hedelix sirup, Hedelix sa

Hedelix s.a.


U kojenců a dětí do 2 let může Hedelix s. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Frekvence nežádoucích účinků je definována takto: .. Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10 .. asté: postihují 1 až 10 léčených ze 100 .. Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000 .. Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000 .. Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000 .. Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit .. Byl hlášen výskyt alergických reakcí ( kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová nedostatečnost) a zažívacích obtíží ( nevolnost, zvracení, průjem) etnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: .. www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek....

Tagy: Hedelix sa, Hedelix sa

Hedelix


...

Tagy: Hedelix, Hedelix sa

Přečtěte si o tématu Hedelix Sa. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Hedelix sa, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Hedelix Sa. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Hedelix Sa.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 48 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: