Hartmann´s


Výsledky hledání na výraz Hartmann´s
Poslední aktualizace: 2023-12-07


Hartmann´s solution bp "fresenius"


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Možné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při nesprávném použití, nebo je-li přípravek podáván příliš rychle. Možné nežádoucí účinky: riziko otoku nebo voda/sodíkového přetížení. Intravenózní podávání může způsobit hyperhydrataci, poruchu acidobazické rovnováhy, kongestivní stavy nebo plicní edém. Nesprávné použití, jako předávkování, může vést k hypervolemii, která by měla být upravena na specializovaném oddělení. V závažných případech může být nezbytná dialýza. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .. robárova 48 .. Praha 10 .. Webové stránky: .. http://www. sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Hartmann´s solution bp, bp "fresenius", Hartmann´s

Přečtěte si o tématu Hartmann´s. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Hartmann´s, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Hartmann´s. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Hartmann´s.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop