Fsme-immun

Poslední aktualizace: 2019-11-12

Výsledky hledání na výraz Fsme-immun:


Fsme-immun


Podobně jako všechny léky, může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. Stejně jako u všech vakcín může dojít k výskytu závažných alergických reakcí. Jsou velmi vzácné, odpovídající léčba a lékařský dohled však musí být snadno dostupné. Příznaky závažných alergických reakcí zahrnují: .. otok rtů, úst, krku ( což může způsobit potíže při polykání nebo dýchání) vyrážka a otok rukou, nohou a kotníků, .. ztráta vědomí způsobená poklesem krevního tlaku. Tyto příznaky se obvykle vyvinou velmi rychle po aplikaci injekce v době, kdy se postižená osoba ještě nachází ve zdravotnickém zařízení či v ordinaci lékaře. Pokud k některým z těchto příznaků dojde po opuštění místa, kde Vám byla injekce aplikována, musíte se IHNED spojit s lékařem. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: .. Velmi časté nežádoucí účinky ( mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) bolesti v místě vpichu injekce .. asté nežádoucí účinky ( mohou postihnout více .....

Tagy: Fsme-immun, Fsme-immun

Přečtěte si o tématu Fsme-immun. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Fsme-immun, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Fsme-immun. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Fsme-immun.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: