Druhy léků na něj vysoký krevní tlak


Výsledky hledání na výraz Druhy léků na něj vysoký krevní tlak
Poslední aktualizace: 2023-06-05


Zemplar


Některé druhy léků na zažívací potíže ( některé druhy léků na zažívací potíže ( Přípravek Zemplar obsahuje ethanol (alkohol) Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg na tobolku, který může ovlivnit nebo zvýšit účinek jiných léků. To by mohlo uškodit těm, kteří trpí chorobou jater, mají sklony k alkoholismu, trpí epilepsií, poraněním nebo onemocněním mozku, stejně tak i těhotným nebo kojícím ženám a dětem....

Tagy: Zemplar, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Yanela


Tyto druhy zhoubných nádorů jsou ale velmi vzácné. Při užívání přípravku Yanela může být nutné změnit dávky antidiabetickýh léků. • pokud kouříte ( Pokud užíváte kterýkoli z výše uvedených léků, je třeba, abyste k zabránění početí spolu s přípravkem Yanela používala i bariérovou metodu antikoncepce ( Pokud musíte některý z výše uvedených léků užívat dlouhodobě, měla byste na tuto dobu způsob antikoncepce změnit a používat pouze nehormonální antikoncepční metodu. Yanela může také mít vliv na metabolizmus jiných léků. Účinnost a snášenlivost následujících léků může být přípravkem Yanela snížena: • cyklosporin ( Prosím, přečtěte si také příbalové informace ostatních léků, které užíváte....

Tagy: Yanela, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Voltaren retard


Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů) Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků. .. Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:...

Tagy: Voltaren retard, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Voltaren rapid


Methotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů ) Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.  Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů ( Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:  Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (...

Tagy: Voltaren rapid, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Voltaren actigo extra


Léky užívané k léčbě depresí; .. .. .. digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce); .. .. .. ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání); .. .. .. diuretika (močopudné léky); .. .. .. přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu; .. .. .. jiné protizánětlivé léky (NSAID) nebo léky proti bolesti jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen; .. .. .. kortikosteroidy (léky užívané k léčbě zánětu); .. .. .. léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti (antikoagulancia); .. .. .. methotrexát (lék na některé druhy rakoviny nebo některá kloubní zánětlivá onemocnění) Upozornění a opatření .. ..Před užitím Voltarenu ActiGo Extra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: .. .. .. jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek nesmí užívat); .. .. .. jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím .....

Tagy: Voltaren actigo extra, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Voltaren 50


Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů) Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků. .. Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:...

Tagy: Voltaren 50, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Voltaren


Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů) Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí  Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.  Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů ( Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:  Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (...

Tagy: Voltaren, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Veral 75 retard


Léky užívané k léčbě depresí .. .. .. digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce) .. .. .. diuretika (močopudné léky) .. .. .. ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání) .. .. .. jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen .. .. .. kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu) .. .. .. léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti .. .. .. přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu .. .. .. methotrexát (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů) inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky .. .. pokud máte astma, sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu), nosní polypy nebo chronické plicní onemocnění .. .. pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí) .. .. pokud jste v minulosti měl(a) .....

Tagy: Veral 75 retard, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Veral 100 retard


Léky užívané k léčbě depresí .. .. .. digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce) .. .. .. diuretika (močopudné léky) .. .. .. ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání) .. .. .. jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen .. .. .. kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu) .. .. .. léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti .. .. .. přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu .. .. .. methotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů) inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky .. .. pokud máte astma, sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu), nosní polypy nebo chronické plicní onemocnění .. .. pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí) .. .. pokud jste v minulosti .....

Tagy: Veral 100 retard, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Veral


Methotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů) Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků. .. Zvláště byste měl/a informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:...

Tagy: Veral, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Trinomia


Jestliže máte nebo jste měl(a) opakovaně peptické vředy a/nebo krvácení do žaludku/střev nebo jiné druhy krvácení, například krvácení z mozkových cév; - jestliže u Vás existuje vysoké riziko krvácení ( rabdomyolýzy, se při souběžném užívání některých léků zvyšuje ( Přípravek Trinomia může totiž ovlivnit působení některých jiných léků. Také některé léky mohou ovlivnit působení přípravku Trinomia. Přípravek Trinomia obsahuje kyselinu acetylsalicylovou a tato látka může ovlivnit působení některých jiných léků. Některé léky také mohou ovlivnit působení kyseliny acetylsalicylové. Informujte prosím svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, které mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků: - antikoagulancia ( Před užitím těchto léků věnujte zvýšenou pozornost známkám vnitřního a zevního krvácení ( Informujte prosím svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, které mohou snížit účinnost kyseliny acetylsalicylové: - určité léky, které způsobují .....

Tagy: Trinomia, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Tenormin 50


Tyto informace jsou důležité, neboť přípravek Tenormin může ovlivňovat účinek jiných léků a také naopak. léky k léčbě opuchlé nosní sliznice nebo léky k léčbě nachlazení (včetně léků volně prodejných)...

Tagy: Tenormin 50, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Tenormin 100


Tyto informace jsou důležité, neboť přípravek Tenormin může ovlivňovat účinek jiných léků a také naopak. léky k léčbě opuchlé nosní sliznice nebo léky k léčbě nachlazení (včetně léků volně prodejných)...

Tagy: Tenormin 100, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Stodette


Jako jiné druhy kombinované perorální antikoncepce, ani užívání přípravku Stodette Vás nechrání před infekcí HIV ( Mohou vám poradit, zda potřebujete používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu, nebo zda musí být změněno užívání dalších léků, které potřebujete....

Tagy: Stodette, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Spironolactone orion


...

Tagy: Spironolactone orion, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Solu-medrol


Léky, které inhibují aktivitu CYP3A4 obecně snižují jaterní clearance a zvyšují plazmatické koncentrace CYP3A4 léků, jako je methylprednisolon. Léky, které indukují aktivitu CYP3A4 obecně zvyšují jaterní clearance, což vede ke snížení plazmatické koncentrace léků, které jsou substrátem pro CYP3A4. CYKLOSPORIN .. .. .. .. .. .. .. ..CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) .. ..1) K vzájemné inhibici metabolismu dochází při souběžném podávání cyklosporinu a methylprednisolonu, který může zvýšit plazmatické koncentrace jednoho nebo obou léků. Z tohoto důvodu je možné, že nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného mohou být pravděpodobnější při souběžném podávání....

Tagy: Solu-medrol, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Sertralin vipharm


Pokud máte problémy se zrakem, jako jsou některé druhy glaukomu ( pokud trpíte cukrovkou; Vaše hladina krevní glukózy může být přípravkem Sertralin Vipharm ovlivněna a užívání léků na cukrovku tomu možná bude nutno přizpůsobit. Tyto stavy mohou zesílit na počátku léčby antidepresivy, protože nástup účinku těchto léků trvá déle, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle. Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Sertralin Vipharm a přípravek Sertralin Vipharm může snížit účinek jiných současně užívaných léků. Užívání přípravku Sertralin Vipharm s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky: - Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků: - Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (...

Tagy: Sertralin vipharm, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Rorendo oro tab


...

Tagy: Rorendo oro tab, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Risperidon orion


...

Tagy: Risperidon orion, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Plasmalyte roztok s glukÓzou


Li nutná opakovaná léčba, lékař Vám zároveň podá jiné druhy infuzí. Jedná se o typ kómatu, který se vyskytuje při diabetu, když nedostáváte dostatek léků. • zvýšené množství cukru v krvi ( Použití následujících léků se nedoporučuje, pokud dostáváte infuzi přípravku Plasmalyte roztok s glukózou 5%: - inhibitory angiotensin-konvertujícícho enzymu (...

Tagy: Plasmalyte roztok s, s glukÓzou, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Plasmalyte roztok


Li nutná opakovaná léčba, lékař Vám zároveň podá jiné druhy infuzí. Použití následujících léků se nedoporučuje, pokud dostáváte infuzi přípravku Plasmalyte roztok: - draslík-šetřící diuretika (...

Tagy: Plasmalyte roztok, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Paricalcitol rafarm


Některé druhy léků na zažívací potíže ( některé druhy léků na zažívací potíže ( Přípravek PARICALCITOL RAFARM obsahuje ethanolTento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg na tobolku, který může ovlivnit nebo zvýšit účinek jiných léků. To může uškodit těm, kteří trpí chorobou jater, mají sklony k alkoholismu, trpí epilepsií, poraněním nebo onemocněním mozku, stejně tak i těhotným nebo kojícím ženám a dětem....

Tagy: Paricalcitol rafarm, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Paricalcitol accord


Některé druhy léčiv používaných k léčbě zažívacích obtíží nazývané antacida, jako např....

Tagy: Paricalcitol accord, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Oramellox


Poraďte se nejprve se svým lékařem, než začnete přípravek užívat, pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte určité druhy cukrů. Neužívejte přípravek Oramellox 15 mg .. .. .. jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku přípravku Oramellox 15 mg (viz bod 6, kde je uveden seznam všech složek přípravku), .. .. .. jestliže jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte, .. .. .. jestliže jste alergický/á na aspirin nebo jiné NSAID, .. .. .. jestliže se u vás někdy projevilo astma (sípání), polypy v nose spolu s rýmou, otoky kůže nebo kopřivka po užití aspirinu nebo jiných protizánětlivých léků,...

Tagy: Oramellox, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Olfen-50


Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy) ibuprofen);  pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácíte z trávicího traktu nebo jste měl(a) tyto obtíže opakovaně v minulosti;  pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků;  pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění ( Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků. • Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů ( Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: • Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (...

Tagy: Olfen-50, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Olfen-100 sr


Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy) ibuprofen);  pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácíte z trávicího traktu nebo jste měl(a) tyto obtíže opakovaně v minulosti;  pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků;  pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění ( Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků. • Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů ( Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: • Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (...

Tagy: Olfen-100 sr, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Numeta g13%e


Tyto druhy léků mohou zvyšovat hladiny draslíku. Tyto druhy léků mohou zvyšovat hladiny draslíku....

Tagy: Numeta g13%e, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Moxostad


...

Tagy: Moxostad, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Metypred


To zahrnuje i depresi nebo psychózu před zahájením užívání steroidních léků, jako je přípravek Metypred, nebo výskyt těchto onemocněních v rodině. Další léčivé přípravky a přípravek MetypredInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu. innost některých léků nebo přípravku Metypred mohou být změněny, nebo se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, pokud současně užíváte přípravek Metypred a některý z následujících léků. vyšší hladina cukru a zvýšená potřeba inzulínu nebo léků k léčbě cukrovky – hormonu nebo léků upravujících hladinu cukru v krvi - patologický stav způsobený hromaděním zásad (...

Tagy: Metypred, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Melovis


Přípravek Melovis obsahuje laktózu .. ..Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte určité druhy cukru, informujte ho dříve, než začnete tento přípravek užívat. Další léčivé přípravky a přípravek Melovis .. ..Přípravek Melovis může ovlivnit působení jiných léků nebo jeho účinek může být ovlivněn jinými léky. Jestliže jste dříve trpěl(a) výše uvedenými příznaky, které se týkají trávicího ústrojí, v souvislosti s dlouhodobým užíváním nesteroidních protizánětlivých léků, vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc, zejména pokud jste vyššího věku. Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) .. ..Použití některých nesteroidních protizánětlivých léků může být spojeno s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod ( byly hlášeny případy srdečního selhání v souvislosti s podáním nesteroidních protizánětlivých léků...

Tagy: Melovis, Druhy léků na něj vysoký krevní tlak

Přečtěte si o tématu Druhy Léků Na Něj Vysoký Krevní Tlak. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Druhy léků na něj vysoký krevní tlak, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Druhy Léků Na Něj Vysoký Krevní Tlak. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Druhy Léků Na Něj Vysoký Krevní Tlak.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop