Diky 4%


Výsledky hledání na výraz Diky 4%
Poslední aktualizace: 2020-07-06


Zemplar


Neužívejte přípravek Zemplar - jestliže jste alergický( na parikalcitol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte velmi vysoké hladiny vápníku nebo vitaminu D v krvi. Váš lékař Vám řekne, zda se Vás tato upozornění týkají. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Zemplar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. před započetím léčby je důležité omezit množství fosfátů ve Vaší stravě. někdy je ke kontrole hladin fosfátů nutné užívat vazače fosfátů. Jestliže užíváte vápenatou sůl vázající fosfáty, Váš lékař Vám může dávku přípravku Zemplar upravit. Váš lékař Vám bude muset provádět krevní testy z důvodu sledování léčby. u některých pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiích 3 a 4 bylo pozorováno zvýšení hladin látky zvané kreatinin v krvi. Toto zvýšení však nesvědčí pro pokles funkce ledvin. Další léčivé přípravky a přípravek Zemplar Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Některé léky mohou mít vliv na působení tohoto přípravku nebo mohou zvýšit pravděpodobnost vedlejších účinků. Je zvlášť .....

Tagy: Zemplar, Diky 4%

Zabrallex


Neužívejte přípravek Zabrallex- jestliže jste alergický( na oxykodon-hydrochlorid, naloxon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte problémy s dýcháním: např. pomalejší nebo povrchnější dýchání, než je běžné ( respirační deprese) jestliže trpíte závažným onemocněním plic, se zúžením dýchacích cest ( chronická obstrukční plicní nemoc CHOPN) jestliže trpíte onemocněním známým jako cor pulmonale. Při tomto onemocnění se zvětší pravá strana srdce v důsledku zvýšeného tlaku v krevních cévách v plicích, atd. např. v důsledku CHOPN– viz výše) jestliže trpíte závažným průduškovým astmatem, - jestliže máte určitý typ střevní neprůchodnosti ( paralytický ileus) nezpůsobený opiáty, - jestliže trpíte středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Zabrallex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - u starších pacientů či oslabených pacientů, - jestliže máte typ střevní neprůchodnosti ( paralytický ileus) způsobený opiáty, - jestliže máte poruchu funkce ledvin, - jestliže máte mírnou poruchu funkce jater, - jestliže máte vážně poškozené plíce ( například sníženou kapacitu .....

Tagy: Zabrallex, Diky 4%

Xylometazoline/dexpanthenol teva


Nepoužívejte přípravek Xylometazoline/dexpanthenol Teva .. Jestliže jste alergický( na xylometazolin hydrochlorid nebo dexpanthenol nebo na jakoukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže trpíte suchou rýmou ( druh chronické rýmy, která způsobuje suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust) Jestliže jste v nedávné době podstoupil( a) neurochirurgický zákrok ( transsfenoidální hypofyzektomii nebo jiný zákrok, při kterém dochází k odkrytí mozkových blan) Xylometazoline/dexpanthenol Teva 0,5mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí do 2 let .. Xylometazoline/dexpanthenol Teva 1,0mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí ve věku 6 let nebo mladších .. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Xylometazoline/dexpanthenol Teva se poraďte se svým lékařem, jestliže: .. užíváte určité léčivé přípravky k léčbě deprese, nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( inhibitory MAO) nebo jiné léky, které mohou zvyšovat krevní tlak ( např. doxapram, ergotamin, oxytocin) užíváte-li léky na snížení krevního tlaku ( např. methyldopa) máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště zelený zákal ( glaukom) s uzavřeným úhlem .. máte onemocnění věnčitých ( koronárních) tepen nebo vysoký krevní tlak ( hypertenzi) .. máte nádor dřeně nadledvin .....

Tagy: Xylometazoline/dexpanthenol teva, Diky 4%

Vzduch medicinÁlnÍ syntetickÝ sol


Nepoužívejte Vzduch medicinální syntetický SOLNejsou známé okolnosti, při kterých tento přípravek nesmí být používán. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Vzduch medicinální syntetický SOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby medicinálním vzduchem zkontrolujte, zda je zajištěn jeho přísun při atmosférickém tlaku. Přísun stlačeného medicinálního vzduchu může způsobit dekompresní nemoc ( kesonovou nemoc) a otravu kyslíkem. Dekompresní nemoc se vyskytuje při přechodu z vysokého tlaku na normální tlak a způsobuje bolesti hlavy, nevolnost a zmatenost, někdy i ochrnutí či bezvědomí ( dokonce i smrt) Pokud je medicinální vzduch smíšen s jinými inhalačními plyny musí být v této směsi dostatek kyslíku ( minimálně 21 % v/v) Z toho vyplývá, že je-li medicinální vzduch součástí směsi plynů, kyslík musí být jedním z dalších komponentů této směsi. Při použití výjimečně vysokého průtoku, může být medicinální vzduch pociťován jako chladný. Medicinální vzduch by se neměl používat v místech s vyšší než atmosférickou koncentrací kyslíku ( Další léčivé přípravky a Vzduch medicinální syntetický SOLNení známo, zda tento přípravek má vliv na použití jiných .....

Tagy: Vzduch medicinÁlnÍ syntetickÝ, syntetickÝ sol, Diky 4%

Vapress


Neužívejte VAPRESS• jestliže jste alergický( na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné onemocnění jater • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství - viz bod "Těhotenství a kojení") pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku VAPRESS se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: • jestliže máte onemocnění jater • jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jestliže podstupujete dialýzu • jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny • jestliže jste nedávno podstoupil( a) transplantaci ledvin ( dostal(a) novou ledvinu) jestliže jste léčen( a) po srdečním infarktu nebo pro srdeční selhání, je možné, že lékař bude kontrolovat funkci ledvin • jestliže máte jiné závažné srdeční onemocnění než srdeční selhání nebo srdeční infarkt • jestliže užíváte léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří doplňky stravy s obsahem draslíku nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a .....

Tagy: Vapress, Diky 4%

Vanatex


Neužívejte přípravek Vanatex: .. jestliže jste alergický( na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné onemocnění jater .. jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( je také lepší neužívat Vanatex v časném stadiu těhotenství – viz bod o těhotenství .. pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, neužívejte přípravek Vanatex. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Vanatexu se poraďte se svým lékařem: .. jestliže máte onemocnění jater. jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jestliže podstupujete dialýzu. jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny. jestliže jste nedávno podstoupil/a transplantaci ledvin ( dostal novou ledvinu) jestliže jste léčen/a po srdečním záchvatu nebo pro srdeční selhání, je možné, že lékař bude kontrolovat funkci ledvin. jestliže máte závažné srdeční onemocnění odlišné od srdečního selhání nebo srdečního záchvatu. jestliže užíváte léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří doplňky stravy s draslíkem nebo náhrady soli obsahující .....

Tagy: Vanatex, Diky 4%

Vamadrid


Neužívejte Vamadrid: • jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na valsartan nebo na kteroukoli další složku Vamadridu uvedenou na konci této příbalové informace ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné onemocnění jater • během posledních šesti měsíců těhotenství, ( je také lepší neužívat Vamadrid v raném těhotenství viz bod o těhotenství) pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, neužívejte Vamadrid. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Vamadrid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem • jestliže máte onemocnění jater. jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jestliže podstupujete dialýzu. jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny. jestliže jste nedávno podstoupil( a) transplantaci ledvin ( dostal novou ledvinu) jestliže jste léčen( a) po srdečním záchvatu nebo pro srdeční selhání, je možné, že lékař bude kontrolovat funkci ledvin. jestliže máte závažné srdeční onemocnění odlišné od srdečního selhání nebo srdečního záchvatu. jestliže jste někdy zažili otok jazyka a tváře způsobený alergickou reakcí nazvanou angioedema .....

Tagy: Vamadrid, Diky 4%

Valsartan krka


Neužívejte přípravek Valsartan Krka- jestliže jste alergický( na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné onemocnění jater. viz bod „Těhotenství a kojení“) pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás výše uvedené skutečnosti týkají, neužívejte přípravek Valsartan Krka. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Valsartan Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte onemocnění jater. jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo podstupujete dialýzu. jestliže máte zúžené tepny v ledvinách. jestliže jste v poslední době podstoupil( a) transplantaci ledviny ( dostal(a) jste novou ledvinu) jestliže se léčíte pro srdeční záchvat nebo srdeční selhání, lékař může zkontrolovat funkci Vašich ledvin. jestliže máte závažné onemocnění srdce jiné než srdeční selhání nebo srdeční záchvat. jestliže jste někdy měl( a) zkušenost s otokem jazyka a obličeje způsobeným alergickou reakcí, tzv. angioedémem, při užívání jiného léku ( včetně inhibitorů ACE) informujte svého lékaře. Pokud se tyto příznaky objeví, když .....

Tagy: Valsartan krka, Diky 4%

Valsacor


Neužívejte přípravek Valsacor- jestliže jste alergický( na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažné onemocnění jater. jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce ( přípravek Valsacor se nemá užívat ani v časném těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“) pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Pokud se Vás výše uvedené skutečnosti týkají, neužívejte přípravek Valsacor. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Valsacor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte onemocnění jater. jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo podstupujete dialýzu. jestliže máte zúžené tepny v ledvinách. jestliže jste v poslední době podstoupil( a) transplantaci ledviny ( dostal(a) jste novou ledvinu) jestliže se léčíte pro srdeční záchvat nebo srdeční selhání, lékař může zkontrolovat funkci Vašich ledvin. jestliže máte závažné onemocnění srdce jiné než srdeční selhání nebo srdeční záchvat. jestliže jste někdy měl( a) zkušenost s otokem jazyka a obličeje způsobeným alergickou reakcí, tzv. angioedémem, při užívání jiného .....

Tagy: Valsacor, Diky 4%

Ultravist 370


Ultravist je třeba před použitím zahřát na tělesnou teplotu z důvodu lepší snášenlivosti a díky nižší viskozitě může být snadněji aplikován. Před tím, než Vám bude Ultravist podán, zdravotnický pracovník vizuálně zkontroluje kontrastní látku a kontrastní látka nesmí být použita, je-li výrazně změněna její barva, obsahuje-li roztok viditelné částice ( včetně krystalů) nebo je-li poškozen obal. Protože Ultravist je vysoce koncentrovaný roztok, může se velmi vzácně objevit krystalizace ( mléčně zkalený vzhled a/nebo sediment u dna nebo plovoucí krystaly) Ultravist není možné míchat s jinými léčivými přípravky, aby se předešlo riziku možných inkompatibilit. V případě, že pociťujete úzkost, informujte o tom před podáním přípravku Ultravist svého lékaře – výrazné stavy rozrušení, úzkosti a bolesti mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků nebo zesílit reakce spojené s kontrastní látkou ( viz bod „Možné nežádoucí účinky“) Pokud trpíte mnohočetným myelomem ( rakovina plasmatických buněk v kostní dřeni) cukrovkou, polyurií ( tvorba velkého množství moči) nebo oligurií ( snížená tvorba moči) hyperurikémií/dnou ( vysoká hladina kyseliny močové v krvi) .....

Tagy: Ultravist 370, Diky 4%

Přečtěte si o tématu Diky 4%. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Diky 4%, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Diky 4%. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Diky 4%.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 3 min
3,159,514
Celkový Počet Případů
134,873 (4.3%)
Celkem úmrtí
1,393,256 (44.1%)
Celkem Uzdraveno
1,631,385
Vážný Stav
Lyžařské zájezdy se skipasem


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: