Bonefos


Výsledky hledání na výraz Bonefos
Poslední aktualizace: 2023-09-21


Bonefos


Neužívejte Bonefos• jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na dinatrium-klodronát nebo na kteroukoli další složku přípravku Bonefos • pokud již užíváte některé jiné bisfosfonáty Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bonefos je zapotřebí Během léčby přípravkem Bonefos je třeba zajistit dostatečný přívod tekutin. Váš lékař může doporučit preventivní zubní vyšetření před začátkem léčby přípravkem Bonefos. Během léčby přípravkem Bonefos Vám nemají být prováděny rozsáhlé stomatologické výkony. Při léčbě bisfosfonáty (jinými než je Bonefos) byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny stehenní kosti ( Do této doby nebyl tento nežádoucí účinek u pacientů užívajících Bonefos pozorován. Další léčivé přípravky a přípravek Bonefos Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval( Některé léky mohou zvyšovat nebo snižovat účinek přípravku
Tagy: Bonefos, Bonefos

Přečtěte si o tématu Bonefos. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Bonefos, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Bonefos. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Bonefos.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop