Bemu


Výsledky hledání na výraz Bemu
Poslední aktualizace: 2021-06-18


Zonisamide glenmark


Neužívejte Zonisamide Glenmark: - jestliže jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika ( k léčbě infekcí) thiazidová diuretika ( léky k odvodnění) a sulfonylureová antidiabetika ( k léčbě cukrovky) Upozornění a opatření Zonisamide Glenmarkpatří do skupiny léčiv ( sulfonamidů), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a poruchy krve, které mohou být velmi vzácně smrtelné ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou přípravkem Zonisamide Glenmark se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevensova-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonisamide Glenmark se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže jste mladší 12 let, protože můžete být vystaven( a) většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápalu plic) a poruch funkce jater. Jestliže jste mladší 6 let, léčba přípravkem Zonisamide Glenmarkse u Vás nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonisamide Glenmark možná bude nutné upravit a během užívání přípravku Zonisamide Glenmark .....

Tagy: Zonisamide glenmark, Bemu

Zonisamide chanelle medical


Neužívejte Zonisamide Chanelle MedicalJestliže: • jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Strana 2 z 9 Upozornění a opatřeníZonisamide Chanelle Medical patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které velmi vzácně mohou vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) Před užitím přípravku Zonisamide Chanelle Medical se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže jste mladší 12 let, protože můžete být vystaven( a) většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. Jestliže jste mladší 6 let, léčba přípravkem Zonisamide Chanelle Medical se u Vás nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonisamide Chanelle Medical bude možná nutné upravit a během užívání přípravku Zonisamide Chanelle Medical se u Vás může pravděpodobněji objevit alergická reakce, závažná kožní vyrážka, otoky chodidel a nohou a svědění ( viz bod 4 Možné nežádoucí .....

Tagy: Zonisamide chanelle medical, Bemu

Zonisamid sandoz


Neužívejte Zonisamid Sandoz: • jestliže jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Upozornění a opatření Zonisamid Sandoz patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které velmi vzácně mohou vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou zonisamidem se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonisamid Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže jste mladší 12 let, protože můžete být vystaven( a) většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. Jestliže jste mladší 6 let, léčba přípravkem Zonisamid Sandoz se u Vás nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonisamid Sandoz bude možná nutné upravit a během užívání přípravku Zonisamid Sandoz se u Vás může pravděpodobněji objevit alergická reakce, závažná kožní vyrážka, otoky chodidel .....

Tagy: Zonisamid sandoz, Bemu

Zonisamid actavis


Neužívejte přípravek Zonisamid Actavisjestliže: - jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Upozornění a opatření Přípravek Zonisamid Actavis patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které velmi vzácně mohou vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou přípravkem Zonisamid Actavis se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonisamid Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste mladší 12 let, protože můžete být vystaven( a) většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. U dětí mladších 6 let se léčba přípravkem Zonisamid Actavis nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonisamid Actavis bude možná nutné upravit a během užívání přípravku Zonisamid Actavis se u Vás může pravděpodobněji objevit alergická reakce, závažná kožní .....

Tagy: Zonisamid actavis, Bemu

Zonibon


Neužívejte Zonibon: • jestliže jste alergický( na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. sulfonamidová antibiotika, thiazidová diuretika a sulfonylureová antidiabetika. Upozornění a opatřeníZonibon patří do skupiny léčiv ( sulfonamidy), která mohou způsobovat závažné alergické reakce, závažné kožní vyrážky a krevní poruchy, které mohou velmi vzácně vést k úmrtí ( viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) V souvislosti s léčbou Zonibonem se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonibon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • jestliže je Zonibon podáván dítěti mladšímu 12 let, protože může být vystaveno většímu riziku sníženého pocení, úpalu, pneumonie ( zápal plic) a jaterních potíží. Jestliže je Vaše dítě mladší než 6 let, léčba přípravkem Zonibon se nedoporučuje. jestliže jste starší pacient( ka), protože Vaši dávku přípravku Zonibon bude možná nutné upravit a během užívání přípravku Zonibon se u Vás může pravděpodobněji objevit alergická reakce, závažná kožní vyrážka, otoky chodidel a nohou a svědění ( viz bod .....

Tagy: Zonibon, Bemu

Xylometazoline/dexpanthenol teva


Nepoužívejte přípravek Xylometazoline/dexpanthenol Teva .. Jestliže jste alergický( na xylometazolin hydrochlorid nebo dexpanthenol nebo na jakoukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže trpíte suchou rýmou ( druh chronické rýmy, která způsobuje suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust) Jestliže jste v nedávné době podstoupil( a) neurochirurgický zákrok ( transsfenoidální hypofyzektomii nebo jiný zákrok, při kterém dochází k odkrytí mozkových blan) Xylometazoline/dexpanthenol Teva 0,5mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí do 2 let .. Xylometazoline/dexpanthenol Teva 1,0mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí ve věku 6 let nebo mladších .. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Xylometazoline/dexpanthenol Teva se poraďte se svým lékařem, jestliže: .. užíváte určité léčivé přípravky k léčbě deprese, nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( inhibitory MAO) nebo jiné léky, které mohou zvyšovat krevní tlak ( např. doxapram, ergotamin, oxytocin) užíváte-li léky na snížení krevního tlaku ( např. methyldopa) máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště zelený zákal ( glaukom) s uzavřeným úhlem .. máte onemocnění věnčitých ( koronárních) tepen nebo vysoký krevní tlak ( hypertenzi) .. máte nádor dřeně nadledvin .....

Tagy: Xylometazoline/dexpanthenol teva, Bemu

Vicks symptomed classic citrÓn


Přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg .. Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg, pokud: .. máte alergii na paracetamol, fenylefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte závažné onemocnění srdce ( stav spojený s oslabenou funkcí srdce) máte zvýšený krevní tlak ( hypertenzi). .. máte glaukom ( zvýšený nitrooční tlak tzv. zelený zákal) máte výrazně zvýšenou funkci štítné žlázy ( hypertyreózu). .. současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy – ( iMAO) či tricyklická antidepresiva ( na depresi) nebo jste je užíval/a v posledních 14 dnech. máte závažné onemocnění jater ( závažná nedostatečnost jater) máte akutní zánět jater ( akutní hepatitida) užíváte nadměrně alkohol. Upozornění a opatření .. Před začátkem užívání Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg se obraťte na svého lékaře: .. trpíte-li Raynaudovým syndromem, stavem způsobeným nedostatečnou cirkulací krve v prstech. trpíte-li cukrovkou, stavem spojeným s vysokými hladinami cukru v krvi. trpíte-li středně závažnou až závažnou nedostatečností ledvin. vyskytují-li se u vás poruchy funkce jater: .. mírná až středně závažná hepatocelulární nedostatečnost ( .....

Tagy: Vicks symptomed classic, classic citrÓn, Bemu

Trispan


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky závisejí na dávce a délce léčby. Systémové nežádoucí účinky jsou vzácné, ale mohou se projevit jako důsledek opakovaných periartikulárních injekcí. Stejně jako u léčby jinými steroidy podávanými intraartikulárně byla během prvního týdne po injekci pozorována snížená tvorba hormonů kůry nadledvinek. Tento účinek ještě umocňuje souběžné podávání kortikotropinu nebo perorálně užívaných steroidů. asté nežádoucí účinky ( mohou se projevovat až u 1 z 10 jedinců) Lokální reakce v místě vpichu, např. ohraničený hnisavý zánět, zarudnutí kůže, bolest, otok nebo poškození tkáně .. Vzácné nežádoucí účinky ( mohou se projevovat až u 1 z 1 000 jedinců) Nadměrné dávky nebo příliš časté podávání injekcí do stejného místa může způsobit lokální ztenčení horních dvou vrstev kůže, dermis nebo epidermis, s následnou prohlubní v kůži. Kvůli dlouhodobému účinku přípravku TRISPAN se kůže do normálního stavu vrátí až po několika měsících. Závrať (pocit motání nebo točení hlavy) Velmi vzácné nežádoucí účinky ( mohou se projevovat až u 1 z 10 000 jedinců) .....

Tagy: Trispan, Bemu

Tramundin retard


Neužívejte Tramundin Retard: .. jestliže jste alergický( na tramadol hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste v nedávné době vypil( a) větší množství alkoholu, užil( a) větší množství léků na spaní, léků proti bolesti, opiátů nebo jiných léků účinkujících na mozek ( psychotropní léky) jestliže současně užíváte určité léky proti depresi ( tzv. inhibitory monoaminooxidázy IMAO) anebo pokud jste je užíval( a) v posledních 14 dnech .. jestliže máte epilepsii, která není pod kontrolou léků .. jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Tramundin Retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. jestliže máte poranění hlavy nebo trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem ( např. po nehodě) jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater .. jestliže máte potíže s dýcháním .. jestliže máte sklon k epilepsii nebo ke křečím, protože může být zvýšeno riziko vzniku křečí .. jestliže jste nebo jste v minulosti byl( a) závislý( na opiátech nebo alkoholu .. jestliže jste v šoku ( příznakem může být chladný pot) Tramundin Retard může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. .....

Tagy: Tramundin retard, Bemu

Robicold rapid


Neužívejte přípravek Robicold Rapid, jestliže: • jste alergický( na ibuprofen nebo pseudoefedrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6 nebo jestliže se u Vás v minulosti objevila alergická reakce na podobné léčivo, např. kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná NSAID. Mezi projevy alergické reakce patří kožní vyrážka, kopřivka, svědění, ztížené dýchání, tíha na hrudi, otok úst, obličeje, rtů nebo jazyka. jste v minulosti po užití přípravku Robicold Rapid, ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID měl( a) poruchy trávicího traktu, např. se objevily žaludeční vředy, krvácení do žaludku nebo perforace ( proděravění). • v současnosti máte žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku nebo se u Vás objevily jiné známky krvácení. máte závažné problémy s játry nebo ledvinami. jste těhotná nebo kojíte. jste mladší 12 let. máte závažné problémy se srdcem, mezi které patří: - závažné srdeční selhání, - vysoký krevní tlak, - závažné srdeční onemocnění, - angina pectoris ( bolest na hrudi) jste někdy prodělal( a) cévní mozkovou příhodu ( mrtvici). • v současnosti užíváte: - další léčivé přípravky obsahující NSAID určené k úlevě od bolesti, jako je ibuprofen nebo .....

Tagy: Robicold rapid, Bemu

Přečtěte si o tématu Bemu. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Bemu, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Bemu. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Bemu.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 1 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: